УГОДА
між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.06.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 05.09.97

Уряд України та Уряд Чеської Республіки (далі - "Договірні Сторони"),

прагнучи розвивати й зміцнювати відносини дружби і взаємного співробітництва,

занепокоєні зростанням злочинності, особливо міжнародної організованої злочинності, поширенням тероризму, незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, зростанням нелегальної міграції,

вирішивши об'єднати свої зусилля у сфері діяльності, спрямованої на забезпечення безпеки своїх держав,

керуючись принципами суверенності, рівноправності, взаємності та взаємної вигоди,

домовилися про наступне:

СТАТТЯ 1

1. Договірні Сторони співробітничатимуть і надаватимуть взаємодопомогу в підтриманні безпеки та громадського порядку, запобіганні та розкритті злочинів, у встановленні осіб, які їх здійснили, насамперед в таких напрямах:

1.1.1. боротьба з тероризмом;

1.2.1. боротьба з організованою злочинністю;

1.3.1. боротьба з незаконним придбанням і зберіганням зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних, нервово-паралітичних і радіоактивних речовин, а також їх незаконним обігом;

1.4. боротьба з незаконним виробництвом, зберіганням, придбанням, експортом, імпортом та транзитом наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів, а також незаконною торгівлею ними;

1.5. боротьба з фальшивомонетництвом та розповсюдженням фальшивих грошей;

1.6. боротьба з підробкою, незаконним виготовленням, зміною та розповсюдженням цінних паперів і офіційних Документів;

1.7. боротьба зі злочинами у сфері економіки, незаконними фінансовими операціями і легалізацією доходів від злочинної діяльності;

1.8. боротьба зі злочинами проти життя, здоров'я і гідності особи, а також майновими злочинами;

1.9. розшук зниклих безвісти, ідентифікація невідомих осіб і неопізнаних трупів;

1.10. розшук осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, а також осіб, які ухиляються від кримінальної відповідальності або відбування покарання;

1.11. розшук викрадених речей та інших предметів, що мають відношення до злочинної діяльності;

1.12. боротьба зі злочинністю, об'єктами якої є культурні та історичні цінності;

1.13. боротьба з крадіжками автотранспортних засобів, їхньою контрабандою, а також підробкою документів на них;

1.14. боротьба з торгівлею людьми та звідництвом;

1.15. боротьба з нелегальною міграцією та нелегальним проживанням осіб.

2. Взаємне співробітництво Договірних Сторін здійснюватиметься перед усім у формі:

2.1. обміну матеріалами, науково-технічною та юридичною інформацією і результатами експертиз;

2.2. обміну інформацією про системи оперативного і криміналістичного обліків та можливості їх використання;

2.3. поставок спеціальної техніки, що використовується у боротьбі зі злочинністю;

2.4. обміну досвідом і взаємодії в сфері професійної підготовки спеціалістів;

2.5. обміну інформацією про внутрішньодержавні правові документи стосовно предмета цієї Угоди.

3. Ця Угода не перешкоджає Договірним Сторонам налагоджувати й розвивати інші взаємоприйнятні форми співробітництва.

СТАТТЯ 2

1. Згідно з цією Угодою компетентні органи Договірних Сторін, тобто з української сторони - Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Служба безпеки, Державний комітет у справах охорони державного кордону, Державний митний комітет та Державний комітет у справах національностей і міграцій, а з чеської сторони - Міністерство внутрішніх справ та Міністерство фінансів, будуть організовувати зустрічі фахівців з метою оцінки співробітництва, а також його поліпшення.

2. З метою реалізації положень цієї Угоди компетентні органи Договірних Сторін можуть укладати Протоколи, визначаючи конкретні напрями співробітництва, включаючи способи зв'язку.

СТАТТЯ 3

1. У ході співробітництва відповідно до цієї Угоди обов'язковим є дотримання правових норм держави, до якої звертаються по допомогу. На прохання Договірної Сторони, що звертається по допомогу, можуть бути використані процесуальні норми запитуючої Договірної Сторони, якщо вони не суперечать правовим нормам держави, до якої звертаються по допомогу.

2. З метою координації діяльності при розкритті злочинів компетентні органи Договірних Сторін можуть відряджати своїх працівників на територію держави іншої Договірної Сторони.

СТАТТЯ 4

З метою охорони персональних даних про особу (далі - "дані"), які взаємно передаються, в межах співробітництва Договірних Сторін згідно з внутрішніми правовими нормами держав необхідно дотримуватися таких умов:

1) Договірна Сторона, яка отримала дані, може ними користуватися лише з метою та за умов, визначених Договірною Стороною, яка надала дані;

2) Договірна Сторона, яка отримала дані, на прохання Договірної Сторони, що їх надала, подає інформацію щодо застосування отриманих даних і результатів, яких досягнуто за їхньою допомогою,

3) дані можуть передаватися тільки компетентним органам.

Надання даних відомостей іншим органам можливе лише на підставі письмової згоди Договірної Сторони, яка надала ці дані;

4) Договірна Сторона, що надає дані, повинна дбати про їхню достовірність, а також про те, наскільки їхнє надання потрібне й доцільне. При цьому необхідно дотримуватись правових норм держави іншої Договірної Сторони, які можуть обмежувати надання даних. Якщо додатково буде визначено, що були надані недостовірні дані або дані, які не мали б надаватися, необхідно негайно повідомити про це Договірну Сторону, що ці дані отримала. Остання мусить недостовірні дані виправити або знищити, якщо йдеться про дані, що не мали б надаватися;

5) особі, щодо якої надійшли дані, буде на її вимогу надана інформація про передані дані, а також про заплановане їх використання за умови, що такі дії дозволені правовими нормами держави Договірної Сторони, яка надала відомості на вимогу особи, якої вони стосуються;

6) Договірна Сторона, що надає дані, повідомляє при їхній передачі іншій Договірній Стороні про строки знищення цих даних, визначені правовими нормами своєї держави. Незалежно від цих строків необхідно знищити дані про особу, якої вони стосуються, якщо вони вже не є потрібні. Необхідно поінформувати Договірну Сторону, що надала дані, про їхнє знищення та про його причини. У разі закінчення строку дії цієї Угоди необхідно всі одержані дані знищити;

7) Договірні Сторони повинні вести облік даних, що були передані, прийняті та знищені;

8) Договірні Сторони повинні ретельно оберігати дані від несанкціонованого доступу, необґрунтованих змін і розголошення.

СТАТТЯ 5

1. Кожна Договірна Сторона може відмовити в наданні допомоги або співробітництві в цілому або частково, якщо вважає, що це могло б поставити під загрозу суверенітет, безпеку або інші суттєві інтереси її держави або якщо б це входило в протиріччя з внутрішньодержавними правовими нормами й зобов'язаннями за міжнародними договорами.

2. У випадках, передбачених п. 1 цієї статті, Договірні Сторони негайно письмово інформують одна одну із зазначенням причин.

СТАТТЯ 6

1. Кожна Договірна Сторона може надання допомоги обумовити відповідними умовами, обов'язковими для іншої Договірної Сторони.

2. Кожна Договірна Сторона забезпечує зберігання в таємниці інформації, одержаної від іншої Договірної Сторони, якщо ця інформація за правовими нормами держави іншої Договірної Сторони має таємний характер і як така визначена.

3. Матеріали, інформація, технічні та інші засоби, надані на підставі цієї Угоди, можуть бути передані третім державам тільки за умови, що Договірна Сторона, яка їх надала, письмово підтвердить свою згоду.

СТАТТЯ 7

Кожна Договірна Сторона покриває витрати, які виникли на її території та пов'язані з реалізацією цієї Угоди, якщо не буде іншої домовленості.

СТАТТЯ 8

Компетентні органи Договірних Сторін в інтересах реалізації Угоди будуть співробітничати безпосередньо і оперативно в межах своєї компетенції.

СТАТТЯ 9

При реалізації цієї Угоди Договірні Сторони користуватимуться українською, чеською, російською або англійською мовами, якщо не буде іншої домовленості.

СТАТТЯ 10

Ця Угода не зачіпає зобов'язань, прийнятих Договірними Сторонами за іншими міжнародними договорами, учасниками яких вони є.

СТАТТЯ 11

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності від дати отримання останньої ноти про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

2. Ця Угода може бути розірвана кожною Договірною Стороною. У такому випадку вона втрачає силу через шість місяців від дня отримання дипломатичним шляхом письмового повідомлення про денонсацію цієї Угоди іншою Договірною Стороною.

Вчинено в м. Києві 30 червня 1997 р. у двох примірниках, кожний українською, чеського та російською мовами, причому всі тексти автентичні. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага надається тексту російською мовою.

 

За Уряд України

За Уряд Чеської Республіки

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали