УГОДА
між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у військово-технічній галузі

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.12.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 06.02.98

Уряд України та Федеративної Республіки Німеччина (ФРН),

підтримуючи взаємне прагнення зміцнювати дружні відносини між Україною та ФРН,

прагнучи до взаємовигідного довгострокового співробітництва, що засноване на взаємній повазі, довірі та урахуванні інтересів кожної із Договірних Сторін,

з метою зміцнення обороноздатності обох країн,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1

Договірні Сторони сприяють українським та німецьким підприємствам, організаціям та установам у військово-технічному співробітництві.

СТАТТЯ 2

Виконання положень цієї Угоди Договірні Сторони покладають на уповноважені органи:

З Української Сторони - Міністерство промислової політики, Міністерство оборони.

З Німецької Сторони - Міністерство оборони.

СТАТТЯ 3

При виконанні цієї Угоди Договірні Сторони керуються нормами міжнародного права, чинним законодавством своїх країн, принципами рівноправності і взаємної вигоди.

З метою реалізації співробітництва, передбаченого цією Угодою, уповноважені органи Договірних Сторін укладають додаткові угоди та договори, в яких закріплюються взаємні права і обов'язки та інші умови співробітництва.

СТАТТЯ 4

Вся економічна діяльність підприємств, установ та інших організацій по виконанню положень цієї Угоди здійснюється на підставі договорів/контрактів у відповідності до законодавства Договірних Сторін.

СТАТТЯ 5

З метою реалізації положень цієї Угоди Договірні Сторони створюють спільну українсько-німецьку комісію з питань військово-технічного співробітництва (далі - Комісія).

Комісія протягом узгодженого Договірними Сторонами строку розробляє Положення про її діяльність.

СТАТТЯ 6

Договірні Сторони згідно з своїми національними законодавствами гарантують надійне збереження та нерозголошення всіх видів інформації, документів і проектів, які будуть розроблені чи передані в рамках цієї Угоди.

Інформація, яка отримується в процесі співробітництва, не може бути використана на шкоду інтересам Договірних Сторін.

Подальша передача Договірними Сторонами документів, інформації та технічної документації (технічних даних), які отримані в процесі співробітництва в рамках цієї Угоди, третім країнам чи їх юридичним або фізичним особам дозволяється тільки з письмової згоди іншої Договірної Сторони, яка надала в розпорядження такі документи, інформацію та технічні дані.

Деталізація питання обміну документами, інформацією та технічними даними буде врегульована між Договірними Сторонами окремою угодою.

СТАТТЯ 7

Договірні Сторони взаємно надають та забезпечують однаковий, адекватний та ефективний захист інтелектуальної власності.

Деталізація цього питання буде врегульована в окремій угоді між Договірними Сторонами.

СТАТТЯ 8

Жодна з Договірних Сторін не продає і не передає на інших умовах, без попередньої письмової згоди іншої Договірної Сторони, озброєння, військову техніку або технічну документацію щодо їх виробництва, інформацію щодо дослідних і конструкторських робіт у військово-технічній галузі, які отримані або спільно здобуті в рамках цієї Угоди.

СТАТТЯ 9

Спірні питання щодо тлумачення і виконання цієї Угоди врегульовуються шляхом переговорів уповноважених органів Договірних Сторін і через Комісію.

СТАТТЯ 10

За взаємною домовленістю Договірні Сторони можуть вносити до цієї Угоди зміни та доповнення. Зміни та доповнення вносяться дипломатичними каналами шляхом обміну нотами між Договірними Сторонами і набувають чинності з моменту прийняття змін або доповнень, зафіксованих нотою-відповіддю.

СТАТТЯ 11

Для Уряду ФРН із підписанням цієї Угоди будуть виконані всі необхідні внутрішньодержавні процедури для її вступу в силу. Так як Угода для Уряду України підпадає під виконання необхідних внутрішньодержавних процедур для набуття чинності, вона вступає в силу в день, який слідує після дня, на який Уряд України повідомив Уряд ФРН, що всі внутрішньодержавні процедури виконано. Вирішальним для визначення дати набуття чинності цією Угодою є дата надходження останнього повідомлення.

Ця Угода укладається з терміном дії протягом п'яти років з можливістю автоматичного його продовження на наступні три роки.

Ця Угода може бути денонсована кожною із Договірних Сторін достроково після письмового повідомлення дипломатичними каналами не менш як за шість місяців до наміченого припинення її дії.

Зобов'язання Договірних Сторін стосовно захисту, розповсюдження чи використання інформації, яка буде отримана в рамках співробітництва, незалежно від можливої денонсації цієї Угоди, залишаються чинними протягом терміну, визначеного у відповідних договорах.

Денонсація цієї Угоди не впливає на виконання незавершених договорів/контрактів, укладених у відповідності до цієї Угоди під час її дії, крім випадків, коли Договірні Сторони з цих питань домовились про інше.

Вчинено у м. Бонні 16 грудня 1997 р., у двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти є автентичними.

 

За Уряд України

За Уряд Федеративної Республіки Німеччина

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали