УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі урядового зв'язку

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.01.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 07.02.98

Уряд України та Уряд Республіки Узбекистан, далі - Сторони,

керуючись прагненням до подальшого зміцнення дружніх відносин, що існують між обома державами,

враховуючи зацікавленість Сторін у збереженні та розвитку міждержавного урядового зв'язку,

враховуючи угоди й договори, укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав, а також між Україною та Республікою Узбекистан,

виходячи з актуальної необхідності чіткої регламентації відносин, основою яких є взаємна довіра і повага один до одного,

погодилися про таке:

Стаття 1

У цій Угоді нижчезазначені терміни означають:

"Компетентні організації" - Служба безпеки України та Служба національної безпеки Республіки Узбекистан, Служба урядового зв'язку Республіки Узбекистан;

"урядовий зв'язок" - шифрований телефонний та документальний зв'язок;

"міждержавний урядовий зв'язок" - система урядового зв'язку, яка призначена для обміну конфіденційною інформацією між абонентами урядового зв'язку України та Республіки Узбекистан;

"шифрувальні засоби" - ручні шифри, шифрувальна і засекречуюча апаратура, таємне запасне майно та приладдя до них, нормативна й технічна документація, шифрключі й апаратура для їх виготовлення.

Стаття 2

Сторони організовують постійно діючий міждержавний урядовий зв'язок, призначений для обміну конфіденційною інформацією між абонентами урядового зв'язку України та Республіки Узбекистан.

Сторони мають однакові права щодо організації, технічної експлуатації та забезпечення безпеки міждержавного урядового зв'язку.

Питання організації, технічної експлуатації, забезпечення безпеки та безперервного функціонування міждержавного урядового зв'язку вирішується Компетентними організаціями.

Стаття 3

Урядовий зв'язок для вищих посадових осіб держави однієї Сторони під час їх тимчасового перебування на території держави іншої Сторони подається в обсязі й порядку, узгодженому Компетентними організаціями.

Організація каналів зв'язку та абонентських ліній, а також монтаж засобів урядового зв'язку, які необхідні для цього, здійснюється за рахунок зацікавленої Сторони.

Стаття 4

Кожна Сторона надає, за взаємною домовленістю, на території своєї держави урядовий зв'язок для посадових осіб держави іншої Сторони відповідно до порядку, який діє на території її держави, якщо інші умови не зазначено у відповідних міждержавних Угодах.

Оплата за послуги урядового зв'язку здійснюється Компетентною організацією зацікавленої Сторони.

Стаття 5

Витрати щодо створення, введення в дію, технічної експлуатації й подальшого удосконалення міждержавного урядового зв'язку між Україною та Республікою Узбекистан в межах територій цих держав оплачуються кожною Стороною самостійно.

Стаття 6

Сторони доручають Компетентним організаціям на взаємовигідних умовах:

проводити науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в області розробки та виробництва нових систем і засобів зв'язку для міждержавного урядового зв'язку, а також національних мереж урядового зв'язку згідно з порядком, який визначено окремими документами, погодженими Компетентними організаціями;

взаємодіяти в галузі виробництва засобів урядового зв'язку;

взаємодіяти щодо вирішення питань в області криптографічного захисту та захисту інформації від витоку технічними каналами;

здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів Компетентних організацій.

Стаття 7

Сторони зобов'язуються забезпечувати в узгоджених обсягах постачання шифрувальних засобів, техніки та засобів зв'язку, комплектуючих виробів і запасних частин, які необхідні для організації й експлуатації міждержавного урядового зв'язку між Україною та Республікою Узбекистан, а також національних мереж урядового зв'язку, згідно із законодавством, процедурою експортного контролю держав обох Сторін та дотриманням міжнародних зобов'язань.

Стаття 8

Взаємні постачання між Україною та Республікою Узбекистан шифрувальних засобів, техніки й засобів зв'язку, комплектуючих виробів та запасних частин, а також організація ремонту і надання послуг спеціального призначення здійснюються відповідно до укладених угод.

Стаття 9

Сторони доручають Компетентним організаціям, на умовах взаємоузгодження, здійснювати через свої військові представництва, на відповідних підприємствах, військовий контроль розробки, виготовлення, постачання та експлуатації шифрувальних засобів, техніки та засобів зв'язку, комплектуючих виробів і запасних частин.

Стаття 10

Сторони визначають, що російська мова є робочою мовою під час взаємодії Компетентних організацій щодо реалізації питань, які випливають із цієї Угоди.

Стаття 11

Сторони доручають Компетентним організаціям вести переговори з метою вирішення питань, які випливають із цієї Угоди.

Стаття 12

Враховуючи взаємну заінтересованість, Сторони організують між Києвом та Ташкентом постійно діючий зв'язок, що призначений для ведення конфіденційних телефонних переговорів на вищому рівні.

Стаття 13

За взаємною домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 14

Ця Угода укладається строком на десять років і набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Дія Угоди автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо ні одна із Сторін шляхом письмового повідомлення не заявить іншій Стороні про своє бажання припинити дію цієї Угоди. В такому разі дія цієї Угоди припиняється після закінчення шести місяців з дати отримання письмового повідомлення.

Вчинено в м. Ташкенті 16 січня 1998 р., у двох примірниках, кожний українською, узбецькою та російською мовами, причому всі тексти є автентичні. З метою тлумачення положень цієї Угоди використовується текст російською мовою.

 

За Уряд України

За Уряд Республіки Узбекистан

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали