УГОДА
між Урядом України та Урядом Туркменістану про Спільну міжурядову комісію з економічного і культурно-гуманітарної співробітництва

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.03.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.03.2012 (Лист N 72/14-612/1-933)

Уряд України і Уряд Туркменістану, далі іменовані Сторони,

з метою подальшого зміцнення дружніх відносин між двома державами,

прагнучи до розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та культурно-гуманітарного співробітництва на основі принципів рівноправності, взаємної вигоди і норм міжнародного права,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони створюють Спільну міжурядову комісію з економічного і культурно-гуманітарного співробітництва (далі - Комісія).

Стаття 2

Основними завданнями Комісії є:

координація діяльності міністерств, відомств і організацій держав Сторін з питань підготовки проектів двосторонніх документів з економічного і культурно-гуманітарного співробітництва;

сприяння розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та культурно-гуманітарного співробітництва між державами Сторін;

моніторингу ходу виконання міжнародних договорів, укладених між Україною і Туркменістаном, та інших двосторонніх домовленостей, включаючи рішення, прийняті на засіданнях Комісії;

внесення Сторонам пропозицій з оптимізації розвитку двосторонніх відносин;

підготовка та узгодження програм торговельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва, а також розробки узгоджених заходів з їх реалізації.

Комісія визначає свій регламент і програму роботи відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 3

Комісія складається з двох національних частин - української та туркменської. Кожна Сторона відповідно до свого національного законодавства призначає голову відповідної національної частини Комісії (далі - співголова), відповідального секретаря та членів Комісії. Комісія у разі необхідності може створювати за окремими напрямками двостороннього економічного співробітництва підкомісії і робочі групи (далі - робочі органи), які здійснюють свою діяльність під її керівництвом.

Стаття 4

Засідання Комісії проводиться в міру необхідності, по черзі в Україні і Туркменістані. На засіданні Комісії головує співголова Комісії, на території держави якої проводиться засідання. Порядок денний чергового засідання Комісії попередньо узгоджується Сторонами не пізніше, ніж за місяць до чергового засідання Комісії. У разі необхідності за взаємною домовленістю Сторін проводяться позачергові засідання, зустрічі голів та засідання робочих органів.

На засідання Комісії кожна Сторона може залучати необхідну кількість фахівців або експертів.

Стаття 5

Рішення Комісії оформляються протоколами засідань Комісії та виконуються відповідно до процедур, встановлених в кожній з держав Сторін. Засідання Комісії та підготовка її документів ведуться російською мовою. Протоколи засідань Комісії оформляються на українською, туркменською і російською мовами.

Стаття 6

Інформаційне забезпечення засідань Комісії, підготовка матеріалів та документів, оформлення протоколів засідань, координація діяльності робочих органів, контроль за реалізацією прийнятих рішень, а також інші обов'язки організаційного характеру щодо забезпечення роботи Комісії покладаються на відповідальних секретарів національних частин Комісії. Для виконання своїх обов'язків відповідальні секретарі Комісії підтримують між собою робочі контакти і, при необхідності, проводять зустрічі між засіданнями Комісії.

Стаття 7

Витрати, пов'язані з участю членів Комісії та делегацій у засіданнях Комісії, зустрічах співголів, засіданнях робочих органів, фінансуються за рахунок коштів направляючої Сторони. На основі взаємності приймаюча Сторона може оплачувати місцеві транспортні витрати, витрати з розміщення, харчування та проживання делегацій направляючої Сторони. Витрати, пов'язані з проведенням засідань Комісії, зустрічей співголів, засідань робочих органів фінансуються за рахунок коштів Сторони, на території держави якої проводяться ці заходи. Чисельність делегацій визначається співголовами і, як правило, не повинна перевищувати 20 (двадцять) осіб від кожної Сторони для участі у засіданнях Комісії і 10 (десять) осіб від кожної Сторони для участі у зустрічах співголів.

Стаття 8

Спірні питання, що виникають при тлумаченні або застосуванні положень цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 9

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які є її невід'ємною частиною, та оформлюються відповідними протоколами.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і буде діяти протягом п'яти років. Після закінчення п'ятирічного терміну воно автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди за умови, що жодна із Сторін в письмовій формі не повідомить іншу Сторону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення п'ятирічного періоду про намір припинити її дію. З дати набуття чинності цієї Угоди припиняє дію Положення про Спільну міжурядову українсько-туркменську комісію з питань економічного співробітництва від 10 жовтня 2003 року.

Вчинено у м. Київ "13" березня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, туркменською і російською мовами, причому усі тексти мають однакову силу. Для цілей тлумачення положень цієї Угоди використовується текст російською мовою.

 

За Уряд України

За Уряд Туркменістану

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали