УГОДА
про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.10.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 24.10.97

З метою сприяння вільній та справедливій торгівлі деякими виробами з обрізного вуглецевого прокату плоского (далі - прокату плоского),

- з метою встановлення більш упорядкованих ринкових стосунків та

- з метою запобігання стримуванню зростання або заниження цінових рівнів у США на прокат плоский у зв'язку із здійсненням імпорту товару, що є об'єктом цієї Угоди,

Міністерство торгівлі США (далі - Мінторг) та Уряд України підписують цю Угоду про призупинення антидемпінгового розслідування (далі - Угода).

В цілях цієї Угоди Уряд України обмежуватиме обсяг безпосередніх або непрямих експортних поставок до Сполучених Штатів прокату плоского усіх виробників/експортерів України згідно з умовами та положеннями, наведеними нижче.

На підставі цієї Угоди, згідно з параграфом "1" розділу 734 Закону США "Про мито" в редакції 1930 р. з відповідними змінами і доповненнями, внесеними згідно з Законом США "Про застосування Угод Уругвайського Раунду", що є чинним з 1 січня 1995 року (далі - Закон) (19 U.S.C. 1673c(1)), Мінторг призупиняє антидемпінгове розслідування щодо прокату плоского, виробленого в Україні, згідно з умовами та положеннями, наведеними нижче. Крім того, Мінторг доручає Митній Службі Сполучених Штатів (далі - Митниця) у разі ввезення на митну територію США прокату плоского, що є об'єктом цієї Угоди, скасувати від дати набуття чинності цією Угодою сплату антидемпінгового мита та звільнити від погашення будь-які грошові депозити, які були внесені як гарантія сплати цього мита, або скасувати боргове зобов'язання, що було надане імпортером стосовно сплати цього мита.

I. Визначення термінів

Для цілей цієї Угоди нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

A. "Датою експорту" для імпортних поставок товару, що є об'єктом цієї Угоди, призначених для ввезення до Сполучених Штатів, вважається дата видачі ліцензії на експорт;

B. "Сторони розслідування" - будь-яка заінтересована сторона у розумінні параграфу "k" розділу 353.2 Наказу Мінторгу, яка активно бере участь у цьому розслідуванні шляхом подання на письмі достатньої інформації або аргументів;

C. "Непрямі експортні поставки" -

а) домовленості, як зазначено у параграфі "E" розділу III цієї Угоди; та

б) експортні поставки з України через одну або більше третіх країн, незважаючи на те, чи підлягають або ні ці експортні поставки подальшій обробці, оскільки вони залишаються об'єктом цієї Угоди та включають подальшу обробку, яка призводить до незначної переробки; або за деяких обмежених обставин, як зазначено у параграфі "G" розділу VII, подальша обробка, яка призводить до достатньої обробки як наслідок спроби обходу Угоди, а також незважаючи на те, чи були або ні ці експортні поставки продані в одній або більше третій країні (країнах) до здійснення ввезення на митну територію Сполучених Штатів, та незважаючи на те, чи було або ні відомо українському виробнику, що такі експортні поставки були призначені для ввезення на митну територію США;

D. Для цілей цієї Угоди поняття "Сполучені Штати" включає митну територію Сполучених Штатів Америки (50 штатів, округ Колумбія та Пуерто Ріко) і вільні економічні зони, розташовані на території Сполучених Штатів Америки;

E. Термін "для споживання" означає весь прокат плоский, проданий таким покупцям як: торговельні компанії, дистриб'ютори, фірми, що займаються перепродажем, кінцеві споживачі або металобази;

F. "Покупець" - юридична та/або фізична особа, яка споживає прокат плоский як зазначено у параграфі "E" розділу I, наприклад: металобаза, фірма, що займається перепродажем, торговельна компанія, кінцевий споживач тощо;

G. "Дата продажу" - дата виписування рахунку-фактури, тобто дата, коли визначається ціна та обсяг товару, наприклад, коли виписується специфікація або, у разі довгострокового контракту, дата укладення контракту, як зазначено в облікових документах компанії, що велись протягом звичайної торговельної операції;

H. "Ліцензія на експорт" - документ, виданий Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (далі - МЗЕЗторг), який повинен супроводжувати всі відвантаження прокату плоского з України до Сполучених Штатів, та повинен містити всю інформацію, наведену у додатку до цієї Угоди, за винятком інформації стосовно дати ввезення на митну територію США та кінцевого місця призначення у разі, коли МЗЕЗторг та ліцензіат не мають зазначеної інформації у своєму розпорядженні. Ця ліцензія вимагається при здійсненні митного оформлення у Сполучених Штатах;

I. "Довідкова ціна" - ціна, яка щоквартально розраховується Мінторгом, як зазначено у розділі IV, та використовується як мінімальна (порогова) ціна для продажу прокату плоского з України на митній території Сполучених Штатів;

J. "Відповідний період" для обсягу експортних кількісних обмежень цієї Угоди означає період від 1 листопада до 31 жовтня кожного року протягом дії цієї Угоди.

II. Товар, що є об'єктом цієї Угоди

Товар, що є об'єктом цієї Угоди, це гарячекатані на універсальному прокатному стані листи із заліза та нелегованої сталі із вмістом вуглецю (тобто прокат плоский, прокатаний по 4-х гранях чи в прямокутному закритому калібрі, шириною понад 150 мм, але не більше 1250 мм та товщиною не менше 4 мм, не в рулонах та без рельєфного рисунка), прямокутної форми, неплаковані, без електролітичного або металевого покриття та покриті чи непокриті фарбою, лаком, пластиком або іншими неметалевими речовинами; та деякі вироби із плосколистового заліза та нелегованої сталі не в рулонах, прямокутної форми, гарячекатані, не плаковані, без електролітичного або металевого покриття та покриті чи непокриті фарбою, лаком чи пластиком або іншими неметалевими речовинами, товщиною 4,75 мм і більше та шириною, що перевищує 150 мм та дорівнює, принаймні, двом вимірам товщини. До визначення товару, що є об'єктом цієї Угоди, також входить плосколистовий прокат з непрямокутним поперечним перерізом, де такий поперечний переріз зроблено після здійснення процесу прокатки (тобто, прокат, який "було оброблено після прокатки") - наприклад, прокат із скошеними або заокругленими краями. Цей товар класифікується у таких підсубпозиціях Гармонізованої системи США (далі - HTS):

7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7208.53.0000, 7208.90.0000; 7210.70.3000; 7210.90.9000; 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7211.90.0000; 7212.40.1000; 7212.40.5000; 7212.50.0000. Хоча підсубпозиції HTS надаються для зручності та в митних цілях, цей письмовий опис товару, що є об'єктом цієї Угоди, має диспозитивний характер.

А саме, з визначення товару, що є об'єктом цієї Угоди та в рамках цієї Угоди, вилучається прокат плоский не в рулонах сорту X-70.

III. Експортні кількісні обмеження

A. Обсяг експортних кількісних обмежень по прокату плоскому протягом першого Відповідного Періоду становитиме 158000 метричних тонн. Не більше 20000 метричних тонн з цього обсягу експортних кількісних обмежень можуть бути використованими для продажу прокату плоского, фактична або номінальна товщина якого 0,375 дюймів або менше. Сторони також погодилися, що обсяг експортних кількісних обмежень протягом кожного Відповідного Періоду збільшуватиметься за таких умов:

1) Уряд України збільшуватиме обсяг експортних кількісних обмежень на 5 відсотків протягом кожного подальшого Відповідного Періоду, якщо середньозважені ціни продажу на умовах FOB для прокату плоского сорту A36, товщина якого перевищує 0,375 дюймів, перевищують довідкову ціну більше, ніж на 5 відсотків протягом останього Відповідного Періоду;

2) це збільшення обсягу експортних кількісних обмежень може дозволятися тільки для експортних поставок прокату плоского сорту A36, товщина якого перевищує 0,375 дюймів;

3) визначення стосовно збільшення обсягу експортних кількісних обмежень протягом кожного подальшого Відповідного Періоду здійснюватиметься Мінторгом на підставі дотримання Урядом України вимог щодо інформування стосовно всіх відповідних підзвітних даних.

B. Не пізніше 60 днів до завершення першого Відповідного Періоду Мінторг розраховуватиме коригування стосовно зростання чи зменшення обсягу експортних кількісних обмежень у наступні Відповідні Періоди, базуючись на змінах у фактичному споживанні у США прокату з чорних металів. Фактичне споживання у США прокату з чорних металів буде розраховуватись з використанням офіційної статистичної інформації Бюро перепису США (U.S. Census Bureau) та інформації американського інституту заліза та сталі (American Iron and Steel Institute) стосовно обсягів американських відвантежень цього товару. Максимальна величина коригування становитиме плюс або мінус до 6 відсотків у Відповідний Період та розраховуватиметься шляхом порівняння інформації щодо фактичного споживання у США прокату з чорних металів за останні 12 місяців, які є в наявності у Мінторгу на дату здійснення розрахунку, з попереднім рівнем інформації за відповідні 12 місяців. Потім Мінторг здійснюватиме коригування обсягу експортних кількісних обмежень Відповідного Періоду. Мінторг здійснюватиме коригування обсягу експортних кількісних обмежень подібним чином кожного Відповідного Періоду та результати коригування будуть кумулятивними. Відрахування від обсягу експортних кількісних обмежень здійснюватимуться на підставі дати експорту, як зазначено у розділі I. МЗЕЗторг не видаватиме ліцензії на експорт з розрахунку більше ніж 60 відсотків від обсягу експортних кількісних обмежень для будь-якого Відповідного Періоду протягом будь-якого півріччя в межах такого Відповідного Періоду.

C. На дату або після дати набуття чинності цією Угодою Уряд України обмежуватиме обсяг безпосередніх або непрямих експортних поставок до США прокату плоского та передачу або ліквідацію запасів прокату плоского (згідно з положеннями параграфу "A" розділу III), згідно з чинним обсягом експортних кількісних обмежень.

D. Будь-яка поставка на експорт прокату плоского не повинна у сумі з усіма попередніми поставками протягом такого Відповідного Періоду перевищувати обсяг експортних кількісних обмежень для цього Відповідного Періоду.

E. На будь-які запаси прокату плоского, які на цей час зберігаються українською юридичною особою у США та були імпортовані до США протягом періоду від 5 листопада 1996 р. та датою набуття чинності цією Угодою, поширюються такі умови:

1. Такі запаси не будуть передані чи забрані зі складів для споживання у Сполучених Штатах без ліцензії на експорт, виданої МЗЕЗторгом. Обсяги будь-яких запасів, що передаються або забираються зі складів, відраховуються від обсягу експортних кількісних обмежень, що є чинним на момент видачі ліцензії на експорт.

2. Запит на ліцензію на експорт згідно з цим положенням супроводжуватиметься звітом, який вміщує інформацію, наведену в додатку до цієї Угоди.

F. Будь-яка домовленість стосовно обміну, продажу або поставки виробів із прокату плоского з України незалежно від того, чи підлягають вони або ні подальшій обробці, у тій мірі, наскільки це призводить до продажу або поставки до США прокату плоского з іншої країни, ніж Україна, є об'єктом вимог згідно з положеннями розділу V, і обсяг прокату плоского згідно з будь-якою такою домовленістю зараховуватиметься до обсягу експортних кількісних обмежень. Обсяг прокату плоского, згідно з будь-якою такою операцією, що не відповідає вимогам положень розділу V, відраховується від обсягу експортних кількісних обмежень згідно з розділом VII.

G. Якщо прокат плоский імпортується на митну територію США та у подальшому реекспортується або перепаковується та реекспортується, обсяг експортних кількісних обмежень збільшуватиметься на обсяг реекспортованого товару. Таке збільшення стосуватиметься Відповідного Періоду, що відповідає періоду такого реекспорту. Таке збільшення застосовуватиметься тільки після того, як Мінторг одержить та матиме можливість перевірити докази, що підтверджують первісне імпортування, будь-яке перепакування та подальше експортування. Реекспортований товар повинен бути ідентичним імпортованому товару.

H. Ліцензії на експорт для даного Відповідного Періоду можуть не видаватись після закінчення цього Відповідного Періоду, за винятком, коли ліцензії на експорт не видані таким чином, можуть видаватись протягом перших трьох місяців наступного Відповідного Періоду у розмірі до 15 відсотків обсягу експортних кількісних обмежень на цей наступний Відповідний Період. Таке "перенесення залишку" квоти враховуватиметься по обсягу експортних кількісних обмежень, що є чинним для попереднього Відповідного Періоду.

Ліцензії на експорт у розмірі до 15 відсотків від обсягу експортних кількісних обмежень на наступний Відповідний Період можуть видаватись не раніше 45 днів до початку наступного Відповідного Періоду. Таке "перенесення назад" квоти враховуватиметься по обсягу експортних кількісних обмежень, чинного на наступний Відповідний Період.

IV. Довідкова ціна

A. Прокат плоский не продаватиметься за ціною, нижчою від довідкової ціни. Кожний сорт прокату плоского матиме свою довідкову ціну і всі такі довідкові ціни однаково розраховуватимуться.

B. Довідкові ціни, встановлювані Мінторгом щоквартально, скасовуватимуться з 1 жовтня, 1 січня, 1 квітня та 1 липня кожного року та, відповідно, діятимуть з 1 листопада, 1 лютого, 1 травня та 1 серпня. Довідкова ціна для першого Відповідного Періоду наводиться у параграфі "C" розділу IV цієї Угоди і залишатиметься чинною до дати перегляду Мінторгом згідно з положеннями параграфу "B" розділу IV. Будь-яка сторона має право вимагати проведення консультацій щодо розрахунку довідкових цін.

C. Довідкові ціни на перший Відповідний Період встановлюватимуться такими:

Сорт прокату плоского

Довідкова ціна

A36

$ 359.00 за метричну тонну

A572

$ 387.00 за метричну тонну

A516

$ 390.00 за метричну тонну

API-2H

$ 530.00 за метричну тонну


API-2Y - довідкова ціна буде встановлена пізніше.

До того часу поки Мінторг та МЗЕЗторг не дійдуть згоди щодо довідкової ціни на інші сорти прокату плоского, тільки прокат плоский сортів A36, A572, A516 та API-2H може експортуватись до Сполучених Штатів.

Основні зусилля Мінторгу та МЗЕЗторгу спрямовуватимуться на те, щоб провести консультації щодо встановлення довідкових цін на інші сорти прокату плоского до 30 листопада 1997 року.

D. Для кожного наступного Відповідного Періоду довідкова ціна щоквартально коригуватиметься для відображення змін в індексі цін виробника прокату плоского в інформації Бюро статистики Міністерства праці США за останні 3 місяці, інформація щодо яких є в наявності і які передують даті встановлення довідкової ціни.

Якщо в останній місяць трьохмісячного періоду, який передує даті встановлення довідкової ціни, індекс цін виробника прокату плоского згідно з інформацією Бюро статистики Міністерства праці США знизився більше ніж на 2,6 відсотка від середньої величини за перші два місяці цього трьохмісячного періоду, тоді довідкова ціна коригуватиметься на підставі індексу цін виробника для останнього місяця трьохмісячного періоду.

E. МЗЕЗторг забезпечуватиме, що стосовно товару, що є об'єктом кожної ліцензії на експорт, вартість української одиниці товару при імпортних поставках на митну територію США прокату плоского дорівнюватиме або перевищуватиме довідкову ціну на відповідні величини в послідовних операціях. Довідкова ціна матиме, наскільки можливо, вищий рівень в послідовних операціях (наприклад, FOB). МЗЕЗторг забезпечуватиме Мінторгу доступ до контрактів та всієї відповідної документації, які будуть об'єктом верифікації.

V. Ліцензія на експорт

A. Уряд України обмежуватиме обсяг безпосередніх та непрямих експортних поставок прокату плоского до Сполучених Штатів шляхом видачі ліцензій на експорт. Ліцензії на експорт видаватимуться МЗЕЗторгом щодо всіх безпосередніх та непрямих експортних поставок до США прокату плоского згідно з обсягом експортних кількісних обмежень, зазначеним у розділі III, та довідковою ціною, зазначеною у розділі IV.

B. МЗЕЗторг видаватиме ліцензії на експорт усім українським виробникам у порядку подання останніми заяв на ліцензію.

C. Перед видачею ліцензії на експорт МЗЕЗторг пересвідчуватиметься в тому, що обсяг експортних кількісних обмежень за Відповідний Період не перевищено та ціна прокату плоского дорівнює або перевищує довідкову ціну.

D. МЗЕЗторг вживатиме заходів, включаючи накладення стягнень, які можуть бути необхідними для забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з цінових обмежень, обсягу експортних кількісних обмежень та ліцензій на експорт. МЗЕЗторг інформуватиме Мінторг у письмовій формі стосовно будь-яких відомих йому порушень щодо цінових обмежень, обсягу експортних кількісних обмежень або ліцензій на експорт та щодо вжитих з цього приводу заходів.

Мінторг інформуватиме МЗЕЗторг у письмовій формі щодо відомих йому порушень стосовно цінових обмежень, обсягу експортних кількісних обмежень або ліцензій на експорт та щодо вжитих з цього приводу заходів.

E. Ліцензії на експорт видаватимуться послідовно разом із підтвердженнями щодо обсягу експортних кількісних обмежень за Відповідний Період та матимуть посилання на звіт щодо наслідків розподілу квоти за Відповідний Період.

F. Ліцензії на експорт повинні вміщувати переклад англійською мовою.

G. На дату або після дати набуття чинності цією Угодою, США вимагатимуть пред'явлення ліцензії на експорт як умову ввезення на митну територію США прокату плоского. Сполучені Штати заборонятимуть ввезення на митну територію будь-якого сорту прокату плоского без ліцензії на експорт.

H. Ліцензія на експорт є дійсною протягом шести місяців, але не більше 90 днів, які пройдуть між датою видачі ліцензії на експорт та датою здійснення в митних органах України митного оформлення щодо товару, призначеного для експорту.

VI. Виконання

З метою дійсного обмеження обсягу експорту до США прокату плоского, Уряд України погоджується виконувати такі процедури не пізніше 90 днів після дати набуття чинності цією Угодою, за винятком положень, передбачених у параграфі "A" розділу VI.

A. Від дати набуття чинності цією Угодою встановити за допомогою МЗЕЗторгу режим ліцензування всіх експортних поставок до США прокату плоского або призначених безпосередньо або опосередковано для споживання у США.

B. Забезпечити дотримання будь-якими органами виконавчої влади України, Торгово-промисловою палатою та її регіональними палатами або іншими юридичними та/або фізичними особами, яким Уряд України надав право, усіма виробниками, експортерами, брокерами та трейдерами прокату плоского та пов'язаними з ними сторонами, а також незалежними торговельними компаніями, що займаються перепродажем, послугами яких користувався український виробник для здійснення продажу до США, усіх встановлених процедур з метою виконання положень цієї Угоди.

C. Збирати інформацію від усіх виробників, експортерів, брокерів та трейдерів прокату плоского та пов'язаних з ними сторін, а також незалежних торговельних компаній, що займаються перепродажем, послугами яких користувався український виробник для здійснення продажу до США прокату плоского та подавати звіт про таку інформацію згідно з параграфом "A" розділу VIII цієї Угоди.

D. Згідно з чинним законодавством Уряд України заборонятиме безпосередні та непрямі експортні поставки до Сполучених Штатів прокату плоского за винятком експортних поставок прокату плоского, на які були видані ліцензії на експорт згідно з параграфом "A" розділу V, та накладатиме суворі стягнення, такі як штрафи, заборона на здійснення експортних поставок прокату плоского у межах обсягу експортних кількісних обмежень, що дозволяються згідно з цією Угодою, у разі, коли будь-яка українська сторона або сторона, що безпосередньо пов'язана з українською стороною, не виконує у повному обсязі усі умови цієї Угоди.

E. Вимагати від покупців згоди стосовно:

- заборони обходу цієї Угоди;

- подання до МЗЕЗторгу звіт(ів) про будь-яку подальшу домовленість, укладену щодо продажу, обміну чи позичання фізичній чи юридичній особі у Сполучених Штатах прокату плоского, придбаного в Україні; та

- включення вищезазначених положень у будь-які подальші контракти стосовно прокату плоского, придбаного в Україні.

F. Заборонити безпосередні та непрямі експортні поставки до Сполучених Штатів прокату плоского, на якому відсутнє клеймо заводу-виробника та маркировка "зроблено в Україні" як країні походження.

VII. Заходи, що вживаються стосовно обходу цієї Угоди

A. Згідно з законодавством України МЗЕЗторг вживатиме всіх необхідних заходів для запобігання обходу цієї Угоди. МЗЕЗторг негайно проводитиме розслідування стосовно будь-якого чи всіх тверджень щодо обходу Угоди, включаючи твердження Мінторгу, та своєчасно завершуватиме ці розслідування (як правило протягом 45 днів). МЗЕЗторг нотифікуватиме Мінторг про результати цих розслідувань протягом 10 днів після закінчення останніх. Протягом 15 днів від дати запиту Мінторгу МЗЕЗторг надсилатиме до Мінторгу всю інформацію, одержану чи зібрану ним у цих розслідуваннях, детальне дослідження цієї інформації та результати цих розслідувань. МЗЕЗторг вимагатиме від всіх експортерів прокату плоского включати до своїх контрактів про продаж до країн інших, ніж США, положення про те, що прокат плоский, проданий за цими контрактами, не може реекспортуватися, переадресовуватися до США або надійти до США внаслідок переходу прав на нього у розумінні цієї Угоди або іншим чином використовуватися для обходу експортних кількісних обмежень, встановлених цією Угодою. МЗЕЗторг також вживатиме відповідних заходів з метою виконання цієї норми.

B. Протягом місяця після набуття чинності цією Угодою МЗЕЗторг рекомендуватиме українським виробникам/експортерам, щоб всі контракти на продаж прокату плоского до третіх країн українськими виробниками/експортерами включали положення, яке обумовлює таке: що у тому разі, коли їх покупець продаватиме товар іншій торговельній компанії, він повинен подавати до МЗЕЗторгу повну інформацію щодо наступної торговельної компанії.

У разі критичних обставин, пов'язаних із запобіганням обходу цієї Угоди, обидва Уряди погоджуються обмінюватися інформацією настільки, наскільки це дозволятиметься згідно з їх національними законодавствами.

Крім того, МЗЕЗторг погоджується прикладати максимальні зусилля для надання детальної інформації щодо торговельних операцій щодо усього продажу кінцевому споживачу у третій країні.

C. Якщо при проведенні розслідування згідно з параграфом "A", МЗЕЗторг визначить, що українська компанія була учасницею операції, яка призвела до обходу кількісних обмежень, встановлених цією Угодою, МЗЕЗторг накладатиме стягнення на цю компанію, включаючи, але не обмежуючись, заборону доступу до квоти на прокат плоский. Крім того, МЗЕЗторг відраховуватиме обсяг прокату плоского, рівнозначний обсягу прокату плоского згідно із цією операцією, від обсягу експортних кількісних обмежень та негайно нотифікуватиме Мінторг щодо розміру відрахованого обсягу. Якщо достатній тоннаж відсутній в поточному Відповідному Періоді, то у цьому разі обсяг, що залишився, обов'язково відраховуватиметься з обсягу наступного Відповідного Періоду.

D. Якщо МЗЕЗторг визначить, що компанія з третьої країни здійснює обхід Угоди та сторони прийдуть до згоди щодо того, що жодна українська юридична та/або фізична особа не брала участі у такій діяльності та не знала про неї, в цьому разі сторони проводитимуть консультації з метою обміну доказами щодо цього обходу та досягнення двосторонньої згоди стосовно заходів, які доцільно вжити для усунення цього обходу, як-то заборона МЗЕЗторгом продажу українського прокату плоского компанії, яка несе відповідальність, або зменшення обсягів експорту прокату плоского до зазначеної країни. Якщо сторони не зможуть досягти двосторонньої згоди протягом 45 днів, в такому разі Мінторг може вжити відповідних заходів, як-то відрахування обсягу прокату плоского, що є об'єктом цього обходу, від обсягу експортних кількісних обмежень або надання вказівок Митниці щодо заборони ввезення на митну територію США будь-якого прокату плоского, проданого юридичною та/або фізичною особою, яка визначена такою, що здійснює обхід Угоди, враховуючи всі відповідні чинники. До вжиття таких заходів Мінторг інформуватиме МЗЕЗторг щодо фактів та підстав, згідно з якими Мінторг змушений вжити заходів, та надаватиме МЗЕЗторгу 10 днів для подання коментарів.

E. Якщо Мінторг визначить, що юридична та/або фізична особа з України або третьої країни брала участь в обході, сторони проводитимуть консультації з метою обміну доказами щодо цього обходу та досягнення двосторонньої згоди стосовно відповідного вирішення цієї проблеми. Якщо сторони не зможуть досягти двосторонньої згоди протягом 45 днів, Мінторг може вжити відповідних заходів, як-то відрахування обсягу прокату плоского, що є об'єктом обходу, від обсягу експортних кількісних обмежень або надання вказівок Митниці щодо заборони ввезення на митну територію США будь-якого прокату плоского, проданого юридичною та/або фізичною особою, визнаною такою, що здійснює обхід Угоди. До вжиття таких заходів Мінторг інформуватиме МЗЕЗторг щодо фактів та причин, на підставі яких Мінторг змушений вжити заходів, та надаватиме МЗЕЗторгу 10 днів для подання коментарів.

F. Мінторг доручатиме Митниці вимагати від усіх імпортерів прокату плоского до США незалежно від встановленої країни походження подавати при ввезенні письмову заяву, яка підтверджує, що прокат плоский, що імпортується, не був отриманий внаслідок будь-якої домовленості, переходу прав на нього у розумінні цієї Угоди або внаслідок інших операцій з обміну, які б призвели до обходу експортних кількісних обмежень, встановлених згідно з цією Угодою. Якщо Мінторг має підстави вважати, що таке твердження було помилковим, Мінторг передасть справу до Митниці або Міністерства юстиції для вжиття подальших заходів.

G. Враховуючи взаємозамінюванність світового ринку сталі Мінторг братиме до уваги такі чинники для розрізнення типових домовленостей на ринку сталі, переходу прав на товар або інших операцій з обміну від домовленостей, переходу прав або інших операцій з обміну, що могли б призвести до обходу експортних кількісних обмежень, встановлених згідно з цією Угодою:

1. Наявність будь-яких усних чи письмових домовленостей, які б могли призвести до обходу експортних кількісних обмежень, встановлених згідно з цією Угодою;

2. Наявність будь-якої домовленості, як зазначено в параграфі "E" розділу III, про яку не було поінформовано Мінторг згідно з параграфом "A" розділу VIII;

3. Наявність та діяльність будь-яких дочірніх або компаній-філіалів залучених сторін;

4. Наявність та функціонування будь-яких історичних та/або традиційних систем торговельних відносин між залученими сторонами;

5. Відступ (та причини відступу) від зазначених систем, включаючи фізичний стан відповідних виробничих потужностей по випуску сталі;

6. Наявність будь-яких платежів, не врахованих згідно з попередніми чи подальшими поставками, або будь-яких платежів одній стороні за товар, поставлений іншою стороною або по якому здійснювався перехід прав на нього іншою стороною;

7. Послідовність та хронометраж домовленостей; та

8. Будь-яка інша інформація щодо операції або обставин.

H. Поняття "перехід прав" включає, але не обмежується таким:

"Перехід права власності" - включає перехід права власності на будь-які вироби з прокату плоского без фізичної передачі. Це може включати перехід права власності на вироби з прокату плоского у різних країнах, таким чином, що сторони отримують право власності на вироби, розміщені в різних країнах; або перехід права власності на вироби з прокату плоского, вироблені в різних країнах таким чином, що сторони отримують право власності на вироби різного національного походження;

"Операції із зміною прапорів" - включають зміну (в тому числі обмін) ознаками національного походження на вироби з прокату плоского без будь-якого переходу права власності на ці вироби;

"Операції із заміною (в тому числі операції з обміну, ступенчатого обміну, із зворотньою форвардною операцією, тощо)" - включає продаж або поставку будь-яких виробів з прокату плоского з України до країни-посередника (або країн-посередників), що може виявитись наслідком кінцевої поставки чи продажу до США будь-яких виробів з прокату плоского, стосовно яких здійснюється заміна на інші, незалежно від послідовності у торговельних операціях.

I. Мінторг заноситиме визначення стосовно обходу до протоколу цієї Угоди.

VIII. Поточний контроль

МЗЕЗторг забезпечуватиме Мінторг такою інформацією, яка буде необхідною та відповідною для здійснення поточного контролю за виконанням та дотриманням умов цієї Угоди. Мінторг кожного півроку надаватиме МЗЕЗторгу звіти із зазначенням обсягу імпортних поставок прокату плоского до США разом з такою додатковою інформацією, яка є необхідною та відповідною для здійснення поточного контролю за виконанням цієї Угоди.

A. Подання інформації

Починаючи від дати набуття чинності цією Угодою, МЗЕЗторг збиратиме та подаватиме Мінторгу інформацію, викладену у погодженій формі, що наведена у додатку до цієї Угоди. Уся така інформація подаватиметься до Мінторга до 15 числа кожного місяця щодо експортних поставок до Сполучених Штатів, що здійснювались протягом попереднього місяця. Що стосується експортних поставок до країн інших, ніж Сполучені Штати, та продажу на національному ринку, то вся така інформація надаватиметься Мінторгу до 30 травня кожного року щодо експортних поставок та щодо продажу на національному ринку протягом періоду з 1 листопада до 30 квітня і до 30 листопада кожного року для експортних поставок та продажу протягом періоду з 1 травня до 31 жовтня або протягом 90 днів від дати запиту Мінторгу. Вся інформація є об'єктом верифікації згідно з положенням про верифікацію, зазначеним у параграфі "C" розділу VIII цієї Угоди. МЗЕЗторг погоджується давати дозвіл на продаж прокату плоского тільки через тих брокерів та торговельні компанії, які дозволять здійснювати верифікацію та надаватимуть усю інформацію. Мінторг може не брати до уваги будь-яку інформацію, подану після кінцевого строку, зазначеного в цьому розділі, або будь-яку інформацію, яку неможливо задовільно перевірити.

Інформація щодо загального обсягу та загальної вартості експортних поставок згідно з підсубпозиціями Гармонізованої системи США (HTS) до кожної третьої країни надаватиметься до Мінторга до 30 липня кожного року щодо експортних поставок за період від 1 листопада до 30 квітня, і до 31 січня кожного року щодо експортних поставок за період з 1 травня до 31 жовтня.

Інформацію стосовно конкретних торговельних операцій щодо продажу в усі треті країни також надаватиметься до Мінторгу у строки, як зазначено вище, та за формою, наведеною у додатку. Однак, якщо Мінторг дійде висновку, що інформація щодо конкретних торговельних операцій не є необхідною для даного періоду, він інформуватиме МЗЕЗторг принаймні за 90 днів до кінцевого строку подання звіту, що інформацію щодо конкретних торговельних операцій щодо продажу не треба надсилати. Якщо Мінторг визначить, що така інформація є доцільною згідно з розділом VII, та зробить запит щодо інформації стосовно торговельних операцій в одну чи більше третю країну протягом періоду, щодо якого Мінторг надав дозвіл не надавати повний звіт, МЗЕЗторг подаватиме наведену в додатку інформацію щодо таких конкретних торговельних операцій протягом 90 днів від дати запиту.

МЗЕЗторг також надаватиме звіт стосовно конкретних торговельних операцій щодо продажу на національному ринку, як зазначено в додатку до цієї Угоди.

Обидва Уряди визнають, що для здійснення ефективного поточного контролю за виконанням цієї Угоди від МЗЕЗторгу може вимагатися надання додаткової інформації до тієї, що зазначена вище. У зв'язку з цим, Мінторг може встановити додаткові вимоги щодо подання звіту протягом дії цієї Угоди. Мінторг інформуватиме МЗЕЗторг про будь-які додаткові вимоги щодо подання звіту не пізніше 45 днів до періоду, що є об'єктом таких вимог щодо подання звіту, якщо тільки не буде взаємно узгоджений коротший період для інформування.

B. Інші джерела для здійснення поточного контролю

Мінторг переглядатиме загальнодоступну інформацію, а також зведення щодо ввезення товару згідно з митною формою 7501 та іншу офіційну інформацію щодо імпортних поставок від Бюро з перепису, яка щомісячно подається, з метою визначення імпортних поставок, що не відповідають положенням цієї Угоди.

Мінторг здійснюватиме поточний контроль за інформацією комп'ютерного обліку IM-115 Бюро з перепису, що включає обсяг та вартість кожної поставки. Оскільки ця інформація не містить іншої конкретної інформації щодо такої поставки, а саме: назви виробника/експортера, який може нести відповідальність за такий продаж, Мінторг може зробити запит щодо такої інформації до Митниці. Мінторг може зробити запит до Митниці щодо іншої додаткової документації.

Мінторг може також зробити запит до Митниці щодо подання портами заходження/ввезення Антидемпінгового звіту про ввезення прокату плоского протягом дії цієї Угоди.

C. Верифікація

МЗЕЗторг дозволятиме проведення повної верифікації всієї інформації, пов'язаної з функціонуванням цієї Угоди, включаючи верифікацію українських виробників та торговельних компаній/брокерів, послугами яких користувалися при здійсненні продажу/поставки до США, щорічно або частіше, як Мінторг вважає за необхідне, щоб переконатись, що Уряд України повністю дотримується положень цієї Угоди. Такі верифікації можуть здійснюватись разом із передбаченими за графіком консультаціями.

IX. Розкриття інформації та коментарі

A. Мінторг надаватиме представникам кожної сторони розслідування згідно з відповідним чином оформленими адміністративними розпорядженнями щодо захисту, узгоджених з Наказами Мінторгу, ділову приватну інформацію, що надається до Мінторгу кожного півроку або на запит та в будь-якому адміністративному перегляді цієї Угоди.

B. Не пізніше 30 днів після дати розкриття інформації згідно з параграфом "A" розділу VII сторони розслідування можуть подати письмові коментарі до Мінторгу, обсягом не більше 30 сторінок.

C. Протягом місяця від дати закінчення чергового року дії цієї Угоди кожна сторона розслідування може звернутися із запитом про проведення публічних слухань з питань, що були порушені протягом попереднього Відповідного Періоду. У разі подання запиту щодо таких публічних слухань, вони проводитимуться згідно з розділом 751 Закону (19U.S.C. 1675) та відповідними Наказами Мінторгу.

X. Консультації

МЗЕЗторг та Мінторг проводитимуть консультації з питань виконання, дії цієї Угоди, включаючи розрахунки довідкових цін, та/або застосування цієї Угоди. Ці консультації проводитимуться щороку протягом місяця від дати закінчення чергового року дії цієї Угоди. Додаткові консультації можуть проводитись в будь-який інший час на запит МЗЕЗторгу або Мінторгу.

XI. Порушення цієї Угоди

A. Порушення

"Порушення" - невиконання положень цієї Угоди, викликане дією або бездіяльністю згідно з розділом 353.19 Наказу Мінторгу.

Кожна сторона інформуватиме іншу сторону про будь-які порушення цієї Угоди, які стануть їй відомі, та заходи, що були вжиті.

Перш ніж робити визначення щодо можливого порушення Мінторг розпочинатиме термінові консультації. Ці консультації розпочинатимуться не пізніше 14 днів від дати запиту і забезпечиватимуть повний перегляд справи, але ні в якому разі не перевищуватимуть 30 днів. Після консультацій Мінторг надаватиме МЗЕЗторгу строк у 20 днів для підготовки коментарів. Мінторг робитиме визначення протягом 30 днів від дати, встановленої для подання коментарів МЗЕЗторгом.

B. Відповідні заходи

Якщо Мінторг зробить визначення, що ця Угода порушується або порушувалась, він вживатиме таких заходів, які він вважатиме необхідними згідно з положеннями параграфу "i" розділу 734 Закону та розділу 353.19 Наказу Мінторгу.

XII. Строки дії

Обсяг експортних кількісних обмежень, який визначається згідно з розділом III цієї Угоди, залишатиметься чинним від дати набуття чинності цією Угодою до 1 листопаду 2002 року включно.

Після одержання відповідного запиту, але не пізніше 1 листопаду 2001 р., Мінторг проведе адміністративний перегляд згідно з розділом 751 Закону. Мінторг сподівається припинити дію цієї Угоди та зазначене розслідування не пізніше 1 листопада 2002 р., якщо тільки Україна не буде визнана як така, що порушує цю Угоду у будь-якій значній мірі. Такий перегляд і припинення дії Угоди проводяться згідно з Розділом 353.25 Наказу Мінторгу.

Уряд України може припинити дію цієї Угоди у будь-який час після нотифікації Мінторгу щодо цього. Дія цієї Угоди припиняється через 60 днів від дати нотифікації про це Мінторгу. Після припинення дії цієї Угоди за запитом МЗЕЗторгу, застосовуються положення параграфу "i" розділу 734 Закону.

XIII. Умови

Мінторг визнає, що протягом строку дії цієї Угоди він може визначити українську галузь промисловості, яка виробляє прокат плоский, як ринково-орієнтовану або визначити Україну як країну з ринковою економікою. У будь-якому з цих двох випадків Мінторг може:

a) укласти нову Угоду про призупинення згідно з параграфом "b" розділу 734 або параграфу "c" розділу 734 Закону; або

b) якщо розслідування не було закінчено згідно з параграфом "i" розділу 353.18 Наказу Мінторгу, надати МЗЕЗторгу можливість подати нову інформацію та враховувати таку інформацію, приймаючи остаточне визначення - за умови, що всім сторонам розслідування була надана можливість подати фактичну інформацію та докази для спростування; або

c) якщо розслідування було закінчено згідно з параграфом "i" розділу 353.18, розглянути запит, поданий не пізніше 30 днів після припинення дії цієї Угоди, щоб здійснити перегляд щодо зміни обставин згідно з параграфом "b" розділу 751.

XIV. Інші положення

A. Укладання цієї Угоди не означає визнання МЗЕЗторгом того, що будь-який продаж товару, який є об'єктом цієї Угоди, здійснювався за ціною, нижчою, ніж нормальна вартість, або що такий продаж завдав істотних збитків або створив загрозу завдання істотних збитків галузі або галузям промисловості США.

B. Мінторг вважає, що ця Угода відповідає національним інтересам, що існує можливість здійснення Сполученими Штатами ефективного поточного контролю за додержанням вимог цієї Угоди, та що Угода запобігатиме стримуванню зростання або заниження цінових рівнів на вироби з прокату плоского, що виробляється у США національним товаровиробником, у зв'язку із здійсненням імпорту товару, що є об'єктом цієї Угоди.

C. Мінторг не розглядає будь-які зобов'язання щодо експортних поставок прокату плоского до США, узяті на себе МЗЕЗторгом згідно з цією Угодою, такими, що стосуються питання, чи отримають у зазначеному розслідуванні компанії індивідуальні ставки у разі відновлення цього розслідування за будь-яких обставин.

D. Контрольний текст цієї Угоди є англійський.

E. Для цілей цієї Угоди Мінторг і Уряд України, що підписують цю Угоду, представлені нижченаведеними особами, та уся інформація та кореспонденція подаватиметься за адресами:

Міністерство торгівлі США

Уряд України

Міністерство торгівлі США

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

Заступник Міністра з питань Управління імпортом
Міжнародне управління торгівлі
Вашингтон, округ Колумбія
20230, США.

254655, МСП-655, Київ-53,
Львівська площа, 8


XV. Дата набуття чинності

Датою набуття чинності цією Угодою про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту прокату плоского походженням з України є 24 жовтня 1997 року.

Підписано 24 жовтня 1997 року.

 

За Міністерство торгівлі США

За Уряд України

Роберт ЛаРусса,
Заступник Керівника
Адміністрація з питань імпорту

Сергій Грищенко
Заступник Міністра
Міністерство промислової політики


 

Додаток

Згідно з встановленим форматом, МЗЕЗторг збиратиме та надаватиме Мінторгу всю інформацію, необхідну для забезпечення виконання цієї Угоди. Ця інформація надаватиметься Мінторгу кожні півроку або на запит.

МЗЕЗторг на постійній основі збиратиме та зберігатиме інформацію про експортні поставки до США та країн, інших ніж США, та надаватиме всю зазначену інформацію до Мінторгу.

МЗЕЗторг надаватиме звіти про продаж на національному ринку стосовно тих компаній, які представляють переважно все національне виробництво прокату плоского. Стосовно цих компаній МЗЕЗторг надаватиме звіти щодо всього продажу на національному ринку прокату плоского відповідних сортів, що перераховані у параграфі "C" розділу IV цієї Угоди.

МЗЕЗторг забезпечує необхідними поясненнями всю зібрану інформацію згідно з нижченаведеними форматами.

A. Звіт про запаси товару у США

Звіт про запаси прокату плоского згідно з місцем розташування, що зберігаються українською юридичною особою в США і які імпортовані до США протягом періоду з 5 листопада 1996 року до дати набуття чинності цією Угодою.

1.

Обсяг:

Вказуються первісні одиниці виміру (метричні тонни).

2.

Місцезнаходження:

Вказується назва та місцезнаходження запасів товару. Вказується назва та адреса місцезнаходження.

3.

Уповноважена сторона:

Назва та адреса сторони, яка має законне право на володіння товаром.

4.

Номер зареєстрованого контракту:

Вказується номер(и) кожної поставки, які зараз складають запаси товару.

5.

Номер ліцензії на експорт:

Вказується номер(и) кожного продажу або поставки.

6.

Дата первісного експорту:

Дата видачі ліцензії на експорт.

7.

Дата ввезення на митну територію США:

Дата ввезення товару на митну територію США або дата передачі документації щодо товару.

8.

Первісний імпортер:

Назва та адреса.

9.

Первісний експортер:

Назва та адреса.

10.

Повний опис товару:

Вказуються номери партій, код HTS, фізичний опис, ASTM специфікація та інша наявна інформація.


B. Експортні поставки до Сполучених Штатів

МЗЕЗторг видаватиме всі ліцензії на експорт для українських юридичних та/або фізичних осіб, які міститимуть нижчезазначену інформацію, за винятком інформації, запитуваної згідно з пунктом 9 (дата ввезення на митну територію США), пунктом 10 (інформація про імпортера) та пунктом 15 (кінцеве призначення), у разі її відсутності у МЗЕЗторзі та у ліцензіата.

1.

Номер(и) ліцензії на експорт:

Вказується номер(и) кожного продажу та/або ввезення на митну територію США.

2.

Повний опис товару:

Вказується 10 знаків коду HTS та ASTM або подібного сорту.

3.

Обсяг:

Вказується у метричних тоннах.

4.

Вартість продажу на умовах FOB:

Вказується у валюті, що використовувалась.

5.

Ціна за одиницю товару:

Вказується у валюті, що використовувалась, за метричну тонну.

6.

Дата продажу:

Дата підтвердження всіх основних умов замовлення (зокрема ціни та обсягу).

7.

Номер(и) замовлення на продаж:

Вказується номер специфікації/номер замовлення щодо кожного продажу та/або партії відправленого товару.

8.

Дата експорту:

Дата видачі ліцензії на експорт.

9.

Дата ввезення на митну територію США:

Дата ввезення товару на митну територію США або дата передачі документації щодо товару.

10.

Інформація про імпортера:

Назва та адреса.

11.

Торговельна компанія:

Назва та адреса торговельної компанії, яка братиме участь у продажу.

12.

Покупець:

Назва та адреса першої непов'язаної сторони, що купила товар українського виробника/експортера.

13.

Відносини з покупцем:

Вказується, чи є покупець безпосередньо пов'язаним або непов'язаним з українським з виробником/експортером.

14.

Квота, що залишається:

Вказується обсяг квоти, що залишається для укранських виробників у Відповідному Періоді.

15.

Кінцеве призначення:

Повна назва та адреса кінцевого споживача.


Поручительство покупця

МЗЕЗторг гарантуватиме, що всі покупці прокату плоского підтверджуватимуть, що товар, імпортований до США згідно з цією Угодою, не буде позичатись або не буде здійснюватися переходу прав на нього у розумінні цієї Угоди.

Сертифікація якості виробника

МЗЕЗторг гарантуватиме, що всі партії прокату плоского, експортованого до Сполучених Штатів згідно з цією Угодою, супроводжуватимуться копією сертифікату якості заводу, який вміщує номер(и) всіх партій.

C. Продаж до країн, інших ніж Сполучені Штати

Згідно з параграфом "A" розділу VIII, МЗЕЗторг подаватиме інформацію окремо щодо кожної країни стосовно обсягів та вартості продажу прокату плоского щодо всіх експортних поставок до третіх країн.

1.

Номер експортної декларації покупця

Вказується номер(и) щодо кожної поставки товару.

2.

Обсяг:

Вказуються обсяги (в первісних одиницях виміру) поставок та/або продажу товару, виражені в метричних тоннах.

3.

Дата продажу:

Вказується дата підтвердження всіх умов замовлення (зокрема ціна та обсяг).

4.

Номер(и) замовлення на продаж:

Вказується номер(и) кожного продажу та/або поставки товару.

5.

Дата експорту:

Дата видачі експортного сертифікату.

6.

Інформація про імпортера:

Назва та адреса.

7.

Покупець:

Назва та адреса першої непов'язаної сторони, що купує товар українського виробника/експортера.

8.

Відносини з покупцем:

Вказується, чи є покупець безпосередньо пов'язаним або непов'язаним з українським експортером.

9.

Назва судна:

Вказується назва судна для кожної поставки товару до третьої країни.

10.

Інше:

Вказується назва та адреса будь-якої наступної торговельної компанії в послідовних операціях згідно з параграфом "B" розділу VII.

11.

Передбачувана дата ввезення на митну територію:

Дата ввезення на митну територію третьої країни товару або дата передачі документації щодо товару.


D. Продаж на національному ринку

Згідно з параграфом "A" розділу VII МЗЕЗторг надаватиме інформацію щодо продажу на національному ринку стосовно тих компаній, які представляють переважно все національне виробництво прокату плоского. Стосовно цих компаній МЗЕЗторг надаватиме звіти щодо всього продажу на національному ринку прокату плоского тих сортів, що перераховані у параграфі "C" розділу IV цієї Угоди.

1.

Обсяг:

Вказуються обсяги (в первісних одиницях виміру) поставок та/або продажу товару, виражені в метричних тоннах.

2.

Дата продажу:

Вказується дата підтвердження всіх умов замовлення (зокрема ціна та обсяг).

3.

Номер(и) замовлення на продаж:

Вказується номер(и) кожного продажу.

4.

Покупець:

Назва та адреса першої непов'язаної сторони, що купує товар українського виробника.

5.

Відносини з покупцем:

Вказується, чи є покупець безпосередньо пов'язаним або непов'язаним.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали