Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Угода про сільське господарство між Україною та Ісландією

УГОДА
про сільське господарство між Україною та Ісландією

Офіційний переклад.

Стаття 1
Сфера дії

Ця Угода, яка стосується торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та Ісландією (далі - Сторони), укладається на додаток до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (далі - Угода про вільну торгівлю), яку підписано 24 червня 2010 року, і, зокрема, відповідно до статті 2.1 Угоди про вільну торгівлю. Ця Угода є частиною документів, якими створюється зона вільної торгівлі між Україною та державами ЄАВТ.

Стаття 2
Сфера застосування

Ця Угода застосовується до заходів, які прийняті чи підтримуються Сторонами стосовно сільськогосподарської продукції, що:

a) класифікується в главах 1 - 24 Гармонізованої системи опису та кодування (далі - ГС) і не включається до додатків II або III до Угоди про вільну торгівлю, а також

b) охоплюється додатком I до Угоди про вільну торгівлю.

Стаття 3
Тарифні поступки

Україна повинна надавати тарифні поступки на сільськогосподарську продукцію, яка походить з Ісландії та яку зазначено в додатку I до цієї Угоди. Ісландія повинна надавати тарифні поступки на сільськогосподарську продукцію, яка походить з України та яку зазначено в додатку II до цієї Угоди.

Стаття 4
Правила визначення походження товарів та порядок митного проходження

1. Правила визначення походження товарів та положення про співробітництво в митних справах, які містяться в Протоколі про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю, повинні застосовуватися до цієї Угоди, крім випадків, передбачених у пункті 2. Будь-які посилання на "держави ЄАВТ" у цьому Протоколі повинні розумітись як такі, що стосуються Ісландії.

2. Для цілей цієї Угоди застосовуються mutatis mutandis статті 3 й 4 Протоколу про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю з визнанням лише двосторонньої кумуляції між Сторонами.

Стаття 5
Переговори

Сторони розглядають будь-які труднощі, які можуть виникнути в їхній торгівлі сільськогосподарською продукцією, а також докладають зусиль для пошуку відповідних рішень.

Стаття 6
Дальша лібералізація

Сторони зобов'язуються продовжувати докладати зусиль для досягнення дальшої лібералізації їхньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, беручи до уваги структуру такої торгівлі між ними, особливу чутливість такої продукції та розвиток сільськогосподарської політики з кожного боку. На вимогу кожної Сторони Сторони повинні проводити консультації для досягнення цієї цілі, у тому числі через поліпшення доступу до ринку шляхом скорочення або скасування мита на сільськогосподарську продукцію й через розширення переліку сільськогосподарської продукції, яку охоплює ця Угода.

Стаття 7
Положення Угоди про вільну торгівлю

Такі положення Угоди про вільну торгівлю повинні застосовуватися між Сторонами Угоди: статті 1.4 (Територіальне застосування), 1.5 (Центральні, регіональні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування), 1.6 (Прозорість), 2.6 (Обмеження імпорту й експорту), 2.8 (Санітарні та фітосанітарні заходи), 2.9 (Технічне регулювання), 2.12 (Державні торговельні підприємства), 2.16 (Двосторонні захисні заходи), 2.17 (Загальні винятки), 2.18 (Винятки безпеки), а також глава 9 (Вирішення спорів). Цим вони вводяться до змісту та є частиною цієї Угоди, mutatis mutandis.

Стаття 8
Захисні заходи у сфері сільського господарства

1. Захисні заходи стосовно сільськогосподарської продукції, повинні вживатися відповідно до умов, викладених у пункті 1 статті 2.16 Угоди про вільну торгівлю.

2. Захисний захід не повинен уживатися на період, що перевищує один рік, і може складатися з такого:

a) збільшення імпортного мита на відповідну продукцію до рівня, який не перевищує застосовної на момент ужиття захисного заходу ставки мита, що застосовується згідно з режимом найбільшого сприяння на таку продукцію, або

b) уведення тарифної квоти для преференційної торгівлі, яка ґрунтується на історичних обсягах торгівлі за п'ять попередніх років, за винятком значно збільшених обсягів імпорту, які спричинили введення захисного заходу.

3. До вжиття захисного заходу Сторона повинна письмово повідомити іншій Стороні про захисний захід, який повинно бути вжито. У межах 60 днів після повідомлення Сторона, яка повідомила про захисний захід, повинна надати всю необхідну інформацію про такий захисний засіб. На вимогу така Сторона проводить консультації зі Стороною, яка підпадає під дію такого заходу, стосовно умов застосування заходу.

Стаття 9
Набрання чинності та зв'язок між цією Угодою та Угодою про вільну торгівлю

1. Ця Угода набирає чинності в той самий день, коли Угода про вільну торгівлю набирає чинності між Україною та Ісландією. Вона залишається чинною доти, доки Сторони залишаються Сторонами Угоди про вільну торгівлю.

2. З інформаційною метою депозитарій Угоди про вільну торгівлю повинен отримати копію цієї Угоди та ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи затвердження цієї Угоди.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином не те вповноважені, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Рейк'явік 24 червня 2010 року у двох оригінальних примірниках англійською мовою.

 

За Україну

За Ісландію

 

Додаток I
Відповідно до статті 3

Тарифні поступки України

1. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Ісландії та позначені в таблиці позначкою "0", повинні бути скасовані з 1 січня 2012 року.

2. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Ісландії та позначені в таблиці позначкою "3", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 75 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 25 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

3. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Ісландії та позначені в таблиці позначкою "5", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 83 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 67 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року до 34 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2016 року до 17 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2017 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

4. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Ісландії та позначені в таблиці позначкою "7", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 87 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 75 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 62 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2016 року до 37 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2017 року до 25 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2018 року до 12 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2019 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

HS 2007

Опис товарів

Імпортні мита, % або €/од.

Перехідний період

KN 2002

101101000

- - коні

0

0

101109000

- - інші

0

0

101901100

- - - для забою

5

5

101901900

- - - інші

5

5

101903000

- - віслюки

5

5

101909000

- - мули та лошаки

5

5

102101000

- - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення)

0

0

102103000

- - корови

0

0

102109000

- - інші

0

0

102900500

- - - масою не більше 80 кг

5

7

102902100

- - - - для забою

5

7

102902900

- - - - інші

5

7

102904100

- - - - для забою

5

7

102904900

- - - - інші

15

7

102905100

- - - - - для забою

5

7

102905900

- - - - - інші

5

7

102906100

- - - - - для забою

5

7

102906900

- - - - - інші

5

7

102907100

- - - - - для забою

5

7

102907900

- - - - - інші

5

7

102909000

- - інші

5

7

103100000

- чистопородні племінні тварини

0

0

103911000

- - - свійські види

5

7

103919000

- - - інші

5

7

103921100

- - - - свиноматки, масою не менше 160 кг, що опоросилися принаймні один раз

8

7

103921900

- - - - інші

8

7

103929000

- - - інші

8

7

104101000

- - чистопородні племінні тварини

0

0

104103000

- - - ягнята (віком до одного року)

2

5

104108000

- - - інші

2

5

104201000

- - чистопородні племінні тварини

2

5

104209000

- - інші

2

5

105111100

- - - - яєчні породи

0

0

105111900

- - - - інші

0

0

105119100

- - - - яєчні породи

0

0

105119900

- - - - інші

0

0

105120000

- - індики

2

5

105192000

- - - гуси

2

5

105199000

- - - качки та цесарки

2

5

105940010

- - - курчата племінні 90 - 120-денні

0

0

105940090

- - - інші

10

7

105991000

- - - качки

10

7

105992000

- - - гуси

10

7

105993000

- - - індики

10

7

105995000

- - - цесарки

10

7

106110010

- - - для зоопарків

0

0

106110090

- - - інші

10

5

106120010

- - - для зоопарків

0

0

106120090

- - - інші

10

5

106191000

- - - кролі свійські

10

5

106199010

- - - - для зоопарків

0

0

106199090

- - - - інші

10

5

106200010

- - для зоопарків

0

0

106200090

- - інші

10

5

106310010

- - - для зоопарків

0

0

106310090

- - - інші

10

5

106320010

- - - для зоопарків

0

0

106320090

- - - інші

10

5

106391010

- - - - для зоопарків

0

0

106391090

- - - - інші

10

5

106399010

- - - - для зоопарків

0

0

106399090

- - - - інші

10

5

106900010

- - для зоопарків

0

0

106900090

- - інші

10

5

204100000

- туші та половини туш ягнят, свіжі або охолоджені

10

7

204210000

- - туші та половини туш

10

7

204221000

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

7

204223000

- - - хребтові краї спинної частини та (або) ниркові частини

10

7

204225000

- - - ноги

10

7

204230000

- - безкісткове

10

7

204300000

- туші та половини туш ягнят, морожені

10

7

204410000

- - туші та половини туш

10

7

204421000

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

7

204423000

- - - хребтові краї спинної частини та (або) ниркові частини

10

7

204425000

- - - ноги та половинки ніг

10

7

204429000

- - - інші

10

7

204431000

- - - ягнят

10

7

204439000

- - - інші

10

7

204501100

- - - туші та половини туш

10

7

204501300

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

7

204501500

- - - хребтові краї спинної частини та (або) ниркові частини

10

7

204501900

- - - ноги та половинки ніг

10

7

204503100

- - - - відруби з кісткою

10

7

204503900

- - - - відруби без кістки

10

7

204505100

- - - туші та половини туш

10

7

204505300

- - - передні четвертини короткого розрубу

10

7

204505500

- - - хребтові краї спинної частини та (або) ниркові частини

10

7

204505900

- - - ноги та половинки ніг

10

7

204507100

- - - - відруби з кісткою

10

7

204507900

- - - - відруби без кістки

10

7

206101000

- - для виробництва фармацевтичної продукції

15

7

206109100

- - - печінки

15

7

206210000

- - язики

12

7

206220000

- - печінки

15

7

206291000

- - - для виробництва фармацевтичної продукції

12

7

206300000

- зі свинини, свіжої чи охолодженої

15

7

206410000

- - печінки

10

7

206492000

- - - з домашньої свинини

10

7

206498000

- - - інші

10

7

206801000

- - для виробництва фармацевтичної продукції

15

7

206901000

- - для виробництва фармацевтичної продукції

15

7

206909100

- - - з коней, віслюків, мулів та лошаків

15

7

206909900

- - - з овець та кіз

15

7

207365100

- - - - - - гусей

15

7

207365300

- - - - - - качок і цесарок

15

7

207368100

- - - - - гусяча жирна печінка

15

7

207368500

- - - - - качина жирна печінка

15

7

208101100

- - - свіжі або охолоджені

10

7

208101900

- - - морожені

10

7

208300000

- приматів

10

7

208409000

- - інші

10

5

208500000

- рептилій (у тому числі змій і черепах)

10

5

208901000

- - свійських голубів

10

5

208902000

- - - перепілок

10

5

208904000

- - - інші

10

5

208905500

- - м'ясо тюленів

10

5

208906000

- - північних оленів

10

7

208907000

- - жаб'ячі лапки

10

7

208909500

- - інші

10

7

209001100

- - свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі

15

7

209003000

- жир свинячий

15

7

210111100

- - - - - окости та їхні відруби

20

7

210111900

- - - - - лопатки та їхні відруби

20

7

210113100

- - - - - окости та їхні відруби

20

7

210113900

- - - - - лопатки та їхні відруби

20

7

210119000

- - - інші

20

7

210121100

- - - - солоні або в розсолі

10

7

210121900

- - - - сушені або копчені

10

7

210191000

- - - - - беконні половини або спенсери

10

7

210192000

- - - - - три четвертини боків або серединок

10

7

210193000

- - - - - передній край і відруби переднього краю

10

7

210194000

- - - - - корейки та їхні відруби

10

7

210196000

- - - - - передній край і відруби попереднього краю

10

7

210197000

- - - - - корейки та їхні відруби

10

7

210198100

- - - - - - без кісток

10

7

210201000

- - з кісткою

15

7

210209000

- - без кісток

15

7

210910000

- - приматів

20

7

210920000

- - китів, дельфінів і морських свиней (ссавців ряду Cetacea); ламантинів і дюгонів (ссавців ряду Sirenia)

20

7

210930000

- - рептилій (у тому числі змій і черепах)

20

7

210991000

- - - - конина, солона або в розсолі чи висушена

20

7

210992100

- - - - - з кісткою

20

7

210992900

- - - - - без кісток

20

7

210993100

- - - - північного оленя

20

7

210993900

- - - - інших

20

7

210994100

- - - - - печінка

20

7

210995100

- - - - - товста діафрагма й тонка діафрагма

20

7

210996000

- - - - овець і кіз

20

7

210997100

- - - - - - жирна печінка гусей чи качок, солона або в розсолі

20

7

401101000

- - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не більше, ніж 2 л

10

7

401109000

- - інші

10

7

401201100

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не більше, ніж 2 л

10

7

401201900

- - - інші

10

7

401209100

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не більше, ніж 2 л

10

7

401209900

- - - інші

10

7

401301100

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не більше, ніж 2 л

10

7

401309100

- - - у первинних упаковках, об'ємом нетто, не більше, ніж 2 л

10

7

401309900

- - - інші

10

7

402291100

- - - - молоко спеціального призначення, для немовлят, у герметичній упаковці, масою нетто, не більше, ніж 500 г, з вмістом жирів понад 10 % за масою

10

7

402291500

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 2,5 кг

10

7

402291900

- - - - - інші

10

7

402299100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто, не більше, ніж 2,5 кг

10

7

402299900

- - - - інші

10

7

402911100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто, не більше, ніж 2,5 кг

10

7

402911900

- - - - інші

10

7

402913100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто, не більше, ніж 2,5 кг

10

7

402913900

- - - - інші

10

7

402991100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто, не більше, ніж 2,5 кг

10

7

402991900

- - - - інші

10

7

402993100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто, не більше, ніж 2,5 кг

10

7

402993900

- - - - інші

10

7

402999100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто, не більше, ніж 2,5 кг

10

7

402999900

- - - - інші

10

7

403101100

- - - - не більше, ніж 3 %

10

7

403101300

- - - - понад 3 %, але не більше, ніж 6 %

10

7

403101900

- - - - понад 6 %

10

7

403103100

- - - - не більше, ніж 3 %

10

7

403103300

- - - - понад 3 %, але не більше, ніж 6 %

10

7

403103900

- - - - понад 6 %

10

7

403901100

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

403901300

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

403901900

- - - - - понад 27 %

10

7

403903100

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

403903300

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

403903900

- - - - - понад 27 %

10

7

403905100

- - - - - не більше, ніж 3 %

10

7

403905300

- - - - - понад 3 %, але не більше, ніж 6 %

10

7

403905900

- - - - - понад 6 %

10

7

403906100

- - - - - не більше, ніж 3 %

10

7

403906300

- - - - - понад 3 %, але не більше, ніж 6 %

10

7

403906900

- - - - - понад 6 %

10

7

404100200

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404100400

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404100600

- - - - - понад 27 %

10

7

404101200

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404101400

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404101600

- - - - - понад 27 %

10

7

404102600

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404102800

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404103200

- - - - - понад 27 %

10

7

404103400

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404103600

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404103800

- - - - - понад 27 %

10

7

404104800

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404105200

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404105400

- - - - - понад 27 %

10

7

404105600

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404105800

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404106200

- - - - - понад 27 %

10

7

404107200

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404107400

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404107600

- - - - - понад 27 %

10

7

404107800

- - - - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404108200

- - - - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404108400

- - - - - понад 27 %

10

7

404902100

- - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404902300

- - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404902900

- - - понад 27 %

10

7

404908100

- - - не більше, ніж 1,5 %

10

7

404908300

- - - понад 1,5 %, але не більше, ніж 27 %

10

7

404908900

- - - понад 27 %

10

7

405101900

- - - - інші

10

7

405103000

- - - вершкове масло рекомбіноване

10

7

405105000

- - - вершкове масло підсирне

10

7

405109000

- - інші

10

7

405201000

- - з вмістом жиру понад 39 % чи більше, але не більше, ніж 60 %

10

7

405203000

- - з вмістом жиру понад 60 % чи більше, але не більше, ніж 75 %

10

7

405209000

- - з вмістом жиру понад 75 %, але не більше, ніж 80 %

10

7

405901000

- - з вмістом жиру понад 99,3 % чи більше й з вмістом води не більше, ніж 0,5 %

10

7

405909000

- - інші

10

7

406201000

- - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), вироблений зі збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав

10

7

406209000

- - інші

10

7

406301000

- - під час виготовлення яких використовувалися тільки сири ементальський, грюєр та апензель і які можуть бути з доданням гларського сиру з травами, (так званого "шабцигеру"); упаковані для роздрібної торгівлі, з вмістом жиру не більше, ніж 56 % у перерахунку на суху речовину

10

7

406309000

- - - з вмістом жирів понад 36 %

10

7

407001100

- - - індиків чи гусей

0

0

407001900

- - - інші

5

7

407003000

- - інші

12

7

407009000

- інші

12

7

408112000

- - - не придатні для людського споживання

10

7

408118000

- - - інші

10

7

408192000

- - - не придатні для людського споживання

10

7

408198100

- - - - рідкі

10

7

408198900

- - - - інші, у тому числі морожені

10

7

408912000

- - - не придатні для людського споживання

10

7

408918000

- - - інші

10

7

408992000

- - - не придатні для людського споживання

10

7

408998000

- - - інші

10

7

409000000

Мед натуральний

13

7

410000000

Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені чи включені

20

7

504000000

Кишки, сечові міхурі та шлунки тварин (інші, ніж риб'ячі), цілі та шматками, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені

5

7

506100000

- осеїн та кістки, оброблені кислотою

20

7

506900000

- інші

20

7

511100000

- сперма биків

0

0

511991010

- - - - сухожилля та жили (для медичних цілей)

0

0

511991090

- - - - інші

5

0

511993100

- - - - необроблені

5

5

511993900

- - - - інші

5

5

511998510

- - - - ембріони великої рогатої худоби

0

0

511998590

- - - - інші

0

0

601101000

- - гіацинти

5

5

601102000

- - нарциси

5

5

601103000

- - тюльпани

5

5

601104000

- - гладіолуси

5

5

601109000

- - інші

5

5

601201000

- - рослини та корені цикорію

5

5

601203000

- - орхідеї, гіацинти, нарциси й тюльпани

5

5

601209000

- - інші

5

5

602101000

- - винограду

5

5

602109000

- - інші

5

5

602201000

- - живці винограду, щеплені чи укорінені

5

5

602209000

- - інші

5

5

602300000

- рододендрони та азалії, щеплені чи нещеплені

20

5

602401000

- - нещеплені

5

5

602409000

- - щеплені

5

5

602901000

- - міцелій грибів

10

5

602902000

- - рослини ананасу

10

5

602903000

- - рослини овочевих культур, суниці та полуниці

10

5

602904100

- - - - - дерева лісові

15

5

602904500

- - - - - - живці укорінені та молоді рослини

15

5

602904900

- - - - - - інші

15

5

602905100

- - - - - багаторічні рослини

15

5

602905900

- - - - - інші

15

5

602907000

- - - - живці укорінені та молоді рослини, за винятком кактусів

15

5

602909100

- - - - - квіткові рослини з пуп'янками чи квітучі, за винятком кактусів

15

5

602909900

- - - - - інші

15

5

603110010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603110090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603120010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603120090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603130010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603130090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603140010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603140090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603191010

- - - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603191090

- - - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603199010

- - - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603199090

- - - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603900000

- інші

5

5

604101000

- - ягель

10

5

604109000

- - інші

10

5

604912000

- - - різдвяні дерева

10

5

604914000

- - - гілки хвойних дерев

10

5

604919000

- - - інші

10

5

604991010

- - - - з 1 листопада до 30 квітня

5

5

604991090

- - - - з 1 травня до 31 жовтня

10

5

604999010

- - - - з 1 листопада до 30 квітня

5

5

604999090

- - - - з 1 травня до 31 жовтня

10

5

701100000

- насіннєва

2

5

701901000

- - для виробництва крохмалю

10

5

701905000

- - - молода, з 1 січня до 30 червня

10

5

701909000

- - - інша

10

5

703101100

- - - насіннєва

10

5

703101900

- - - інша

10

5

703109000

- - цибуля-шалот

10

5

703200000

- часник

10

5

703900000

- цибуля-порей та інші цибулинні овочі

20

5

704100000

- капуста цвітна та капуста броколі

10

5

704200000

- капуста брюссельська

20

5

704901000

- - капуста білоголова та червоноголова

20

5

704909000

- - інша

20

5

705110000

- - головчасті сорти

20

5

705190000

- - інші

20

5

705210000

- - цикорій звичайний (Cichorium intybus var. foliosum)

20

5

705290000

- - інший

20

5

706100000

- морква та ріпа

20

5

706901000

- - селера коренева

20

5

706903000

- - хрін звичайний (Cochlearia armoracia)

20

5

706909000

- - інші

20

5

707009000

- корнішони

10

5

708100000

- горох (Pisum sativum)

20

5

708200000

- квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

20

5

708900000

- інші бобові овочі

20

5

709200000

- спаржа

20

5

709300000

- баклажани

20

5

709400000

- селера, інша, ніж селера коренева

20

5

709510000

- - гриби роду Agaricus, свіжі чи охолоджені

20

5

709591000

- - - лисички

20

5

709593000

- - - білі гриби

20

5

709595000

- - - трюфелі

20

5

709599000

- - - інші

10

5

709601000

- - солодкий перець

20

5

709609100

- - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олійно-смолистих барвників

17

5

709609500

- - - для промислового виробництва ефірних олій чи резиноїдів

20

5

709609900

- - - інший

15

5

709700000

- шпинат, шпинат новозеландський і лобода

15

5

709901000

- - салатні овочі, інші, ніж салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.)

10

5

709902000

- - буряк листовий (або буряк цукровий) і артишок іспанський

10

5

709903100

- - - призначені для використання, іншого, ніж виробництво олії

10

5

709903900

- - - інші

10

5

709904000

- - каперси

10

5

709905000

- - фенхель

20

5

709906000

- - цукрова кукурудза

20

5

709907000

- - кабачки

20

5

709908000

- - артишоки

20

5

709909000

- - інші

20

5

710100000

- картопля

15

5

710210000

- - горох (Pisum sativum)

10

5

710220000

- - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10

5

710290000

- - інші

10

5

710300000

- шпинат, шпинат новозеландський і лобода

20

5

710801000

- - маслини

10

5

710805100

- - - перець солодкий

15

5

710805900

- - - інший

15

5

710806100

- - - роду Agaricus

15

5

710806900

- - - інші

15

5

710807000

- - помідори

15

5

710808000

- - артишоки

15

5

710808500

- - спаржа

7

5

710809500

- - інші

15

5

710900000

- овочеві суміші

10

5

711201000

- - призначені для використання, іншого, ніж виробництво олії

5

5

711209000

- - інші

5

5

711400000

- огірки та корнішони

20

5

711590000

- - інші

20

5

711901000

- - - плоди роду Capsicum або роду Pimenta, крім солодкого перцю

20

5

711905000

- - - цибуля ріпчаста

20

5

711907000

- - - каперси

5

5

711908000

- - - інші

20

5

711909000

- - овочеві суміші

20

5

712200000

- цибуля ріпчаста

15

5

712310000

- - гриби роду Agaricus

5

5

712320000

- - аурикулярії (Auricularia spp.)

5

5

712330000

- - тремелові гриби (Tremella spp.)

5

5

712390000

- - інші

5

5

712900500

- - картопля, у тому числі нарізана шматками чи скибками, але без будь-якої дальшої обробки

20

5

712901100

- - - гібриди для сівби

20

5

712901900

- - - інша

10

5

712903000

- - помідори

20

5

712905000

- - морква

20

5

712909000

- - інші

20

5

713101000

- - для сівби

0

0

713109000

- - інший

5

5

713200000

- турецький горох

10

5

713310000

- - квасоля видів Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek

15

5

713320000

- - квасоля дрібна червона (адзукі) (Phaseolus або Vigna angularis)

20

5

713331000

- - - для сівби

5

5

713339000

- - - інша

5

5

713390000

- - інші

10

5

713400000

- сочевиця

10

5

713500000

- боби кормові, або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові, або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)

20

5

713900000

- інші

20

5

714101000

- - гранули з муки чи крупів

0

0

714109100

- - - які призначаються для їжі, у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 28 кг, або свіжі та цілі, або без шкірки й морожені, порізані чи непорізані

0

0

714109900

- - - інші

0

0

714201000

- - свіжа, ціла, призначена для їжі

20

5

714209000

- - інша

0

0

714901100

- - - які призначаються для їжі, у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 28 кг, або свіжі та цілі, або без шкірки морожені, порізані чи непорізані

20

5

714901900

- - - інші

20

5

714909000

- - інші

0

0

801110000

- - висушені

0

0

801190000

- - інші

0

0

801210000

- - у шкаралупі

10

7

801220000

- - без шкаралупи

10

7

801310010

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

801310090

- - - інші

10

7

801320010

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

801320090

- - - інші

5

5

802111010

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802111090

- - - - інший

5

5

802119010

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802119090

- - - - інший

5

5

802121010

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802121090

- - - - інший

5

5

802129010

- - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802129090

- - - - інший

5

5

802210010

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802210090

- - - інші

5

5

802220010

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802220090

- - - інші

0

0

802310000

- - у шкаралупі

10

7

802320000

- - без шкаралупи

10

7

802400000

- їстівні каштани (Castanea spp.)

5

5

802500000

- фісташки

5

5

802600000

- горіхи макадамії

15

7

802902000

- - горіхи ареки (чи бетель), горіхи коли та пекан

15

7

802905000

- - горішки кедрові

15

7

802908510

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг

0

0

802908590

- - - інші

15

7

803001100

- - плантайни

0

0

803001900

- - інші

0

0

803009000

- сушені

0

0

804100000

- фініки

3

3

804201000

- - свіжий

3

3

804209000

- - сушений

3

3

804300000

- ананаси

3

3

804400000

- авокадо

3

3

804500000

- гуаява, манго та мангостан

0

0

805102000

- - апельсини солодкі, свіжі

0

0

805108000

- - інші

0

0

805201000

- - клементини

0

0

805203000

- - монреаль і сатсума

0

0

805205000

- - мандарини та вілкінги

0

0

805207000

- - танжерини

0

0

805209000

- - інші

0

0

805400000

- грейпфрути різних видів

0

0

805501000

- - лимони (Cirus limon, Cirus limonum)

0

0

805509000

- - лайми (Cirus aurantifolia, Cirus latifolia)

0

0

805900000

- інші

0

0

806109000

- - інший

10

7

806201000

- - коринка

0

0

806203000

- - султана

0

0

806209000

- - інший

0

0

807110010

- - - з 1 грудня до 31 березня

0

0

807110090

- - - з 1 квітня до 30 листопада

20

7

807190010

- - - з 1 грудня до 31 березня

0

0

807190090

- - - з 1 квітня до 30 листопада

20

7

807200000

- папая

0

0

808101000

- - яблука для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня

10

7

808108010

- - - з 1 грудня до 31 березня

0

0

808201000

- - - груши для сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня

10

7

808205010

- - - - з 1 грудня до 31 березня

5

7

808205090

- - - - з 1 квітня до 30 листопада

10

7

808209000

- - айва

10

5

809301000

- - нектарини

5

5

809309000

- - інші

5

5

809400500

- - сливи

5

5

809409000

- - терен

5

5

810100000

- суниці та полуниці

17

7

810201000

- - малина

20

7

810209000

- - інші

20

7

810401000

- - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea)

20

7

810403000

- - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus

20

7

810405000

- - плоди рослин видів Vaccinium macrocarpon і Vaccinium corymbosum

20

7

810409000

- - інші

20

7

810500000

- ківі

0

0

810600000

- дуріан

10

0

810903000

- - тамаринд, анакардія, личі, джекфрут та саподила

10

0

810904000

- - пасифлора карамбола та пітая

10

0

810905000

- - - чорна смородина

20

7

810906000

- - - червона смородина

20

7

810907000

- - - інші

20

7

810909500

- - інші

10

5

811101100

- - - з вмістом цукру понад 13 %

10

5

811101900

- - - інші

10

5

811109000

- - інші

10

5

811201100

- - - з вмістом цукру понад 13 %

10

5

811201900

- - - інші

10

5

811203100

- - - малина

10

5

811203900

- - - чорна смородина

10

5

811205100

- - - червона смородина

10

5

811205900

- - - шовковиця й ожина, логанові ягоди

10

5

811209000

- - - інші

10

5

811901100

- - - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811901900

- - - - інші

10

5

811903100

- - - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811903900

- - - - інші

10

5

811905000

- - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus

10

5

811907000

- - - плоди рослин видів Vaccinium myrtilloides і Vaccinium angustifolium

10

5

811907500

- - - - вишня кисла (Prunus cerasus)

10

5

811908000

- - - - інші

10

5

811908500

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811909500

- - - інші

10

5

812902000

- - апельсини

20

7

812903000

- - папая

20

7

812904000

- - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus

20

7

812907000

- - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, саподила, пасифлора, карамбола, пітая та тропічні горіхи

20

7

812909800

- - інші

20

7

813100000

- абрикоси

0

0

813200000

- чорнослив

0

0

813401000

- - персики, у тому числі нектарини

12

5

813403000

- - груші

12

5

813405000

- - папая

12

5

813406000

- - тамаринд

12

5

813407000

- - анакардія, личі, джекфрут, саподила, пасифлора, карамбола та пітая

12

5

813409500

- - інші

12

5

813501200

- - - - з папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, саподили, пасифлори, карамболи та пітаї

5

5

813501500

- - - - інші

5

5

813501900

- - - з чорносливом

5

5

813503100

- - - з тропічних горіхів

5

5

813503900

- - - інші

5

5

813509100

- - - без чорносливу та інжиру

5

5

813509900

- - - інші

5

5

814000000

Шкірки цитрусових або динь (у тому числі кавунів), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їхню тимчасову консервацію

20

5

903000000

Мате

5

5

904110000

- - неподрібнений і немелений

0

0

904120000

- - подрібнений або мелений

0

0

904201000

- - - стручковий перець солодкий

0

0

904203000

- - - інший

0

0

904209000

- - подрібнені або мелені

0

0

905000000

Ваніль

0

0

906110000

- - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0

0

906190000

- - інше

0

0

906200000

- подрібнені або мелені

0

0

907000000

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)

0

0

908100000

- горіх мускатний

0

0

908200000

- маціс

0

0

908300000

- кардамон

0

0

909100000

- насіння анісу чи бодяну

0

0

909200000

- насіння коріандру

0

0

909300000

- насіння куміну

0

0

909400000

- насіння кмину

0

0

909500000

- насіння фенхелю; ягоди ялівцю

0

0

910100000

- імбир

0

0

910201000

- - неподрібнений і немелений

0

0

910209000

- - подрібнений або мелений

0

0

910300000

- турмерик (куркума)

0

0

910911000

- - - неподрібнені та немелені

0

0

910919000

- - - подрібнені або мелені

0

0

910991000

- - - насіння пажитника сінного

0

0

910993100

- - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum)

0

0

910993300

- - - - - інші

0

0

910993900

- - - - подрібнений або мелений

0

0

910995000

- - - лаврове листя

0

0

910996000

- - - каррі

0

0

910999100

- - - - неподрібнені та немелені

0

0

910999900

- - - - подрібнені або мелені

0

0

1001100010

- - насіннєва

0

0

1001100090

- - інша

10

5

1001901000

- - полба для сівби

10

5

1001909100

- - - насіннєві пшениця м'яка та меслин

0

0

1001909900

- - - інші

10

5

1002000000

Жито

20

5

1003001000

- насіннєвий

5

5

1003009000

- інший

5

5

1004000000

Овес

5

5

1005101100

- - - гібриди подвійні та гібриди топ-крос

0

0

1005101300

- - - гібриди потрійні

0

0

1005101500

- - - гібриди прості

0

0

1005101900

- - - інші

0

0

1005109000

- - інша

0

0

1005900000

- інша

10

5

1006101000

- - для сівби

5

5

1006102100

- - - - короткозерний

5

5

1006102300

- - - - середньозерний

5

5

1006102500

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006102700

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006109200

- - - - короткозерний

5

5

1006109400

- - - - середньозерний

5

5

1006109600

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006109800

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006201100

- - - короткозерний

5

5

1006201300

- - - середньозерний

5

5

1006201500

- - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006201700

- - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006209200

- - - короткозерний лущений рис (виключно пропарений)

5

5

1006209400

- - - середньозерний

5

5

1006209600

- - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006209800

- - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006302100

- - - - короткозерний

5

5

1006302300

- - - - середньозерний

5

5

1006302500

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006302700

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006304200

- - - - короткозерний

5

5

1006304400

- - - - середньозерний

5

5

1006304600

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006304800

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006306100

- - - - короткозерний

5

5

1006306300

- - - - середньозерний

5

5

1006306500

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006306700

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006309200

- - - - короткозерний

5

5

1006309400

- - - - середньозерний

5

5

1006309600

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006309800

- - - - - зі співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006400000

- рис битий

5

5

1007001000

- гібрид для сівби

2

3

1007009000

- інші

2

3

1008100000

- гречка

20

7

1008200000

- просо

20

7

1008300000

- насіння канаркової трави

5

3

1008901000

- - тритикале

20

7

1008909010

- - - насіння цицанії водяної (Zizania aquatica) для іжі

1

0

1008909090

- - - інші

20

7

1101001100

- - з твердої пшениці

15

7

1101001500

- - з м'якої пшениці та полби

15

7

1101009000

- борошно з меслину

15

7

1102100000

- борошно житнє

20

7

1102201000

- - з вмістом жиру не більше, ніж 1,5 %

20

7

1102209000

- - інше

20

7

1102901000

- - борошно ячмінне

20

7

1102903000

- - борошно вівсяне

20

7

1102905000

- - борошно рисове

20

7

1102909000

- - інше

20

7

1103111000

- - - з твердої пшениці

20

7

1103119000

- - - м'якої пшениці та полби

20

7

1103131000

- - - з вмістом жиру не більше, ніж 1,5 %

20

7

1103139000

- - - інша

20

7

1103191000

- - - жита

20

7

1103193000

- - - ячменю

20

7

1103194000

- - - вівса

20

7

1103195000

- - - рису

20

7

1103199000

- - - інших

20

7

1103201000

- - з жита

20

7

1103202000

- - з ячменю

20

7

1103203000

- - з вівса

20

7

1103204000

- - з кукурудзи

20

7

1103205000

- - з рису

20

7

1103206000

- - з пшениці

20

7

1103209000

- - з інших зернових культур

20

7

1104121000

- - - плющене

20

7

1104129000

- - - у вигляді пластівців

10

7

1104191000

- - - пшениці

20

7

1104193000

- - - жита

20

7

1104195000

- - - кукурудзи

20

7

1104196100

- - - - плющене

20

7

1104196900

- - - - у вигляді пластівців

20

7

1104199100

- - - - пластівці з рису

20

7

1104199900

- - - - інші

10

7

1104222000

- - - лущене

20

7

1104223000

- - - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten")

20

7

1104225000

- - - обрушене

20

7

1104229000

- - - тільки подрібнене

20

7

1104229800

- - - інше

20

7

1104231000

- - - лущене, різане або нерізане, подрібнене чи неподрібнене

20

7

1104233000

- - - обрушене

20

7

1104239000

- - - тільки подрібнене

20

7

1104239900

- - - інше

20

7

1104290100

- - - - лущене

20

7

1104290300

- - - - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten")

20

7

1104290500

- - - - обрушене

20

7

1104290700

- - - - тільки подрібнене

20

7

1104290900

- - - - інше

20

7

1104291100

- - - - - пшениці

20

7

1104291800

- - - - - інше

20

7

1104293000

- - - - обрушене

20

7

1104295100

- - - - - пшениці

20

7

1104295500

- - - - - жита

20

7

1104295900

- - - - - інше

20

7

1104298100

- - - - - пшениці

20

7

1104298500

- - - - - жита

20

7

1104298900

- - - - - інше

20

7

1104301000

- - пшениці

20

7

1104309000

- - інших зернових культур

20

7

1106100000

- із сушених бобових овочів товарної позиції 0713

20

7

1106201000

- - денатуровані

20

7

1106209000

- - інші

20

7

1106301000

- - з бананів

10

5

1106309000

- - інші

10

5

1107101100

- - - у вигляді борошна

10

5

1107101900

- - - інший

10

5

1107109100

- - - у вигляді борошна

10

5

1107109900

- - - інший

10

5

1107200000

- обсмажений

10

5

1108120000

- - кукурудзяний

10

5

1108199000

- - - інший

15

5

1108200000

- інулін

20

5

1109000000

Клейковина пшенична, суха чи сира

15

5

1201001000

- для сівби

0

0

1201009000

- інші

0

0

1202101010

- - - в упаковках масою нетто 25 кг і більше

0

0

1202101090

- - - інший

5

3

1202109010

- - - в упаковках масою нетто 25 кг і більше

0

0

1202109090

- - - інший

5

3

1202200010

- - в упаковках масою нетто 25 кг і більше

0

0

1202200090

- - інший

5

3

1203000000

Копра

5

3

1204001000

- для сівби

0

0

1204009000

- інше

5

5

1205101000

- - для сівби

0

0

1205109000

- - інше

0

0

1205900010

- - для сівби

0

0

1205900090

- - інше

0

0

1206001000

- для сівби

0

0

1206009100

- - лущене; у лушпинні сірого кольору та з білими смугами

10

5

1207201000

- - для сівби

5

3

1207209000

- - інше

5

3

1207401000

- - для сівби

5

3

1207409000

- - інше

5

3

1207501000

- - для сівби

5

3

1207509000

- - інше

5

3

1207911000

- - - для сівби

5

3

1207919000

- - - інше

5

3

1207991500

- - - для сівби

5

3

1207999100

- - - - насіння конопель

5

3

1207999700

- - - - інші

5

3

1208900000

- інше

5

5

1209100000

- насіння цукрових буряків

5

5

1209210000

- - насіння люцерни

0

0

1209221000

- - - конюшини лучної (Trifolium pratense L.)

0

0

1209228000

- - - інше

0

0

1209231100

- - - насіння костриці лучної (Festuca pratensis Hunds.)

0

0

1209231500

- - - насіння костриці червоної (Festuca rubra L.)

0

0

1209238000

- - - інші

0

0

1209240000

- - насіння тонконогу лучного (Poa pratensis L.)

0

0

1209251000

- - - пажитниці багатоквіткової (Lolium multiflorum Lam.)

0

0

1209259000

- - пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.)

0

0

1209291000

- - - насіння вики; насіння рослин видів Poa palutris L., Poa trivialis L.; грястиці збірної (Dactylis glomerata L.); мітлиці (Agrostis)

0

0

1209293500

- - - насіння тимофіївки лучної

0

0

1209295000

- - - насіння люпину

0

0

1209296000

- - - насіння буряків кормових (Beta vulgaris var. alba)

0

0

1209298000

- - - інше

0

0

1209300000

- насіння трав'яних рослин, які вирощують переважно для одержання квіток

0

0

1209911000

- - - насіння кольрабі (Brassica oleracea, var. caulorapa і gongylodes L.)

0

0

1209913000

- - - насіння буряків столових (Beta vulgaris var. conditiva)

0

0

1209919000

- - - інші

0

0

1209991000

- - - насіння лісових дерев

0

0

1209999100

- - - - насіння рослин, які вирощуються в основному для одержання квіток, крім зазначених у товарній підкатегорії 1209300000

0

0

1209999900

- - - - інше

0

0

1210100000

- шишки хмелю, неподрібнені, не розмелені і не у вигляді гранул

20

7

1210201000

- - шишки хмелю подрібнені, розмелені або у вигляді гранул, з високим умістом лупуліну; лупулін

20

7

1210209000

- - інші

20

7

1211200000

- корені женьшеню

0

0

1211300000

- листя коки

0

0

1211400000

- макова соломка

0

0

1211903000

- - боби тонку

0

0

1211908500

- - інші

0

0

1212200000

- морські та інші водорості

15

5

1212993000

- - - плоди ріжкового дерева

15

5

1212994100

- - - - нелущене, неподрібнене або немелене

15

5

1212994900

- - - - інші

15

5

1212997000

- - - інші

15

5

1213000000

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул

20

5

1214100000

- борошно та гранули з люцерни

5

5

1214901000

- - буряк кормовий (мангольд), бруква та інші кормові коренеплоди

5

5

1214909000

- - інші

5

5

1301200000

- гуміарабік

0

0

1301900000

- інші

0

0

1302110000

- - опіум

0

0

1501001900

- - інші

20

7

1501009000

- жир свійської птиці

20

7

1502001010

- - топлені, екстраговані або пресовані для виробництва мила

0

0

1502001090

- - інші

12

7

1502009000

- інші

12

7

1503001100

- - для промислового використання

20

7

1503001900

- - інші

20

7

1503003000

- масло тваринне, для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1503009000

- інші

20

7

1505001000

- вовняний жир (жиропіт), сирий

10

5

1505009000

- інші

10

5

1506000000

Інші тваринні жири й масла та їхні фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їхнього хімічного складу

10

5

1508101000

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1508109000

- - інші

10

5

1508901000

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1508909000

- - інші

10

5

1509101000

- - очищена оливкова олія першого (холодного) пресування

10

5

1509109000

- - інша

10

5

1509900000

- інші

10

5

1510001000

- олії сирі

10

5

1510009000

- інші

20

5

1511101000

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1511109000

- - інші

0

0

1511901100

- - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1511901900

- - - інші

0

0

1511909100

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1511909900

- - - інші

0

0

1512119100

- - - - соняшникова

20

7

1512119900

- - - - сафлорова

20

7

1512191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512199010

- - - - соняшникова

30

7

1512199090

- - - - сафлорова

20

7

1512211000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512219000

- - - інші

10

7

1512291000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512299000

- - - інші

10

7

1513111000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1513119100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513119900

- - - - інші

0

0

1513191100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513191900

- - - - інші

0

0

1513193000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1513199100

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513199900

- - - - - інші

0

0

1513211000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1513213000

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513219000

- - - - інші

0

0

1513291100

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513291900

- - - - інші

0

0

1513293000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

0

0

1513295000

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

0

0

1513299000

- - - - - інші

0

0

1514111000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514119000

- - - інші

5

5

1514191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514199000

- - - інші

5

5

1514911000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514919000

- - - інша

5

5

1514991000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514999000

- - - інші

5

5

1515110000

- - олія сира

20

7

1515191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

7

1515199000

- - - інші

20

7

1515211000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1515219000

- - - інша

20

7

1515291000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

7

1515299000

- - - інші

15

7

1515301000

- - для виробництва аміноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полімерних матеріалів

0

0

1515309000

- - інші

0

0

1515501100

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515501900

- - - інша

10

5

1515509100

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515509900

- - - інші

5

5

1515901110

- - - олія тунгова та її фракції

10

5

1515901190

- - - інші

5

5

1515902100

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515902900

- - - - інша

5

5

1515903100

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515903900

- - - - інші

5

5

1515904000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515905100

- - - - - тверді, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

5

5

1515905900

- - - - - тверді, інші; рідкі

5

5

1515906000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515909100

- - - - - тверді, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

5

5

1515909900

- - - - - тверді, інші; рідкі

5

5

1516101090

- - - інші

20

7

1516109090

- - - інші

20

7

1516209110

- - - - олія оливкова

10

7

1516209120

- - - - олія пальмова

5

7

1516209131

- - - - - олія пальмоядрова

5

7

1516209132

- - - - - олеїн пальмоядровий

5

7

1516209133

- - - - - стеарин пальмоядровий гідрогенізований

5

7

1516209190

- - - - інші

20

7

1516209500

- - - - олії із свиріпи, ріпаку, льону, соняшнику, брасії, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1516209611

- - - - - - - в упаковці масою нетто не більше, ніж 20 кг

5

7

1516209615

- - - - - - - інші

5

7

1516209690

- - - - - - інші

20

7

1516209811

- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована

0

0

1516209812

- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований

0

0

1516209813

- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований

0

0

1516209819

- - - - - - - інші

0

0

1516209821

- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована для технічного та промислового використання

5

7

1516209822

- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання

5

7

1516209823

- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання

5

7

1516209890

- - - - - - інші

10

7

1517909911

- - - - - для додання в тісто (шортенінги), замінники какао-масла, еквіваленти какао-масла, аналоги какао-масла

0

0

1517909919

- - - - - інші

0

0

1518003100

- - сира

10

5

1518003900

- - інша

10

5

1518009100

- - жири, масла і олії тваринні або рослинні та їхні фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, за винятком включених до товарної позиції 1516

10

5

1518009500

- - - нехарчові суміші та продукти з тваринних і рослинних жирів, масел і олій та їхніх фракцій

20

5

1518009900

- - - інші

20

5

1603001000

- у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 1 кг

0

0

1603008000

- інші

0

0

1702110000

- - з вмістом лактози 99 % чи більше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину

5

5

1702201000

- - кленовий цукор у твердому стані з доданням ароматичних добавок або барвників

5

5

1702209000

- - інші

5

5

1702301000

- - ізоглюкоза

5

5

1702305100

- - - - у вигляді білого кристалічного порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702309100

- - - - у вигляді білого кристалічного порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702401000

- - ізоглюкоза

5

5

1702601000

- - ізоглюкоза

5

5

1702608000

- - сироп інуліновий

5

5

1702903000

- - ізоглюкоза

5

5

1702905000

- - мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп

5

5

1702906000

- - мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом

5

5

1702907500

- - - - у вигляді порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702908000

- - сироп інуліновий

5

5

1703100000

- меляса

10

5

1703900000

- інша

10

5

1801000000

Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені

0

0

1802000000

Шкаралупи, шкірки та інші відходи какао

5

5

1902203000

- - з вмістом понад 20 % ковбас і аналогічних продуктів з м'яса та м'ясних субпродуктів усіх видів, у тому числі жирів будь-якого виду або походження

20

7

2001100000

- огірки, корнішони

10

5

2001901000

- - мангове чутні

17

5

2001902000

- - плоди роду Capsicum, крім солодких стручкових або пахучих перців

17

5

2001905000

- - гриби

17

5

2001906500

- - маслини, або оливки

17

5

2001907000

- - перець солодкий стручковий

17

5

2001909100

- - тропічні плоди та тропічні горіхи

17

5

2001909300

- - цибуля ріпчаста

17

5

2001909900

- - інші

17

5

2003103000

- - інші

10

5

2003200000

- трюфелі

10

5

2003900000

- інші

10

5

2004101010

- - - в упаковці 1 кг чи більше, не призначена для роздрібної торгівлі

5

5

2004101090

- - - інша

15

5

2004109910

- - - в упаковці 1 кг чи більше, не призначена для роздрібної торгівлі

5

5

2004109990

- - - інша

15

5

2004903000

- - капуста квашена, каперси та маслини, або оливки

15

5

2004905000

- - горох Pisum sativum і незріла квасоля Phaseolus spp., у стручках

15

5

2004909100

- - - цибуля ріпчаста, піддана лише тепловій обробці

15

5

2004909800

- - - інші

15

5

2005100000

- овочі гомогенізовані

15

5

2005202000

- - - нарізана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання

12

5

2005208000

- - - інша

12

5

2005400000

- горох (Pisum sativum)

12

5

2005510000

- - квасоля лущена

15

5

2005590000

- - інша

15

5

2005600000

- спаржа

15

5

2005701000

- - у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 5 кг

10

5

2005709000

- - інші

10

5

2005910000

- - бамбукові паростки

10

5

2005991000

- - - плоди роду Capsicum, крім солодких стручкових або пахучих перців

7

5

2005992000

- - - каперси

10

5

2005993000

- - - артишоки

7

5

2005994000

- - - морква

10

5

2005995000

- - - овочеві суміші

7

5

2005996000

- - - капуста квашена

10

5

2005999000

- - - інші

10

5

2006001000

- імбир

20

7

2006003100

- - - вишня та черешня

20

7

2006003500

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

20

7

2006009100

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

20

7

2008119400

- - - - - інші

10

5

2008119600

- - - - - обсмажені

10

5

2008119800

- - - - - інші

10

5

2008191100

- - - - тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних горіхів і тропічних плодів

10

5

2008191300

- - - - - мигдаль і фісташки, обсмажені

0

0

2008191900

- - - - - інші

0

0

2008199100

- - - - тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних горіхів і тропічних плодів

10

5

2008199300

- - - - - - мигдаль і фісташки

10

5

2008199500

- - - - - - інші

10

5

2008199900

- - - - - інші

10

5

2008201100

- - - - з вмістом цукру понад 17 %

10

5

2008201900

- - - - інші

10

5

2008203100

- - - - з вмістом цукру понад 19 %

10

5

2008203900

- - - - інші

10

5

2008205100

- - - - з вмістом цукру понад 17 %

10

5

2008205900

- - - - інші

10

5

2008207100

- - - - з вмістом цукру понад 19 %

10

5

2008207900

- - - - інші

10

5

2008209010

- - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг чи більше

2

0

2008209090

- - - - інші

10

5

2008301100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008301900

- - - - інші

15

5

2008303100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008303900

- - - - інші

15

5

2008305100

- - - - дольки грейпфрута

15

5

2008305500

- - - - мандарини, у тому числі танжерини та сатсуми; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових

15

5

2008305900

- - - - інші

15

5

2008307100

- - - - дольки грейпфрута

15

5

2008307500

- - - - мандарини, у тому числі танжерини та сатсуми; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових

15

5

2008307900

- - - - інші

15

5

2008309010

- - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг чи більше

2

0

2008309090

- - - - інші

15

5

2008401100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008401900

- - - - - інші

15

5

2008402100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008402900

- - - - - інші

15

5

2008403100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008403900

- - - - інші

15

5

2008405100

- - - - з вмістом цукру понад 13 %

15

5

2008405900

- - - - інші

15

5

2008407100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008407900

- - - - інші

15

5

2008409000

- - - без додання цукру

15

5

2008501100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008501900

- - - - - інші

15

5

2008503100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008503900

- - - - - інші

15

5

2008505100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008505900

- - - - інші

15

5

2008506100

- - - - з вмістом цукру понад 13 %

15

5

2008506900

- - - - інші

15

5

2008507100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008507900

- - - - інші

15

5

2008509200

- - - - 5 кг або більше

15

5

2008509400

- - - - 4,5 кг або більше, але менше, ніж 5 кг

15

5

2008509900

- - - - менше, ніж 4,5 кг

15

5

2008601100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

10

5

2008601900

- - - - інші

10

5

2008603100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

10

5

2008603900

- - - - інші

0

0

2008605000

- - - - понад 1 кг

10

5

2008606000

- - - - не більше, ніж 1 кг

10

5

2008607000

- - - - 4,5 кг або більше

10

5

2008609000

- - - - менше, ніж 4,5 кг

10

5

2008701100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008701900

- - - - - інші

15

5

2008703100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008703900

- - - - - інші

15

5

2008705100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008705900

- - - - інші

15

5

2008706100

- - - - з вмістом цукру понад 13 %

15

5

2008706900

- - - - інші

15

5

2008707100

- - - - з вмістом цукру понад 15 %

15

5

2008707900

- - - - інші

15

5

2008709200

- - - - 5 кг або більше

15

5

2008709800

- - - - менше, ніж 5 кг

15

5

2008801100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

10

5

2008801900

- - - - інші

10

5

2008803100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

10

5

2008803900

- - - - інші

10

5

2008805000

- - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг

10

5

2008807000

- - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто, не більше, ніж 1 кг

10

5

2008809000

- - - без додання цукру

10

5

2008921200

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008921400

- - - - - - інші

15

5

2008921600

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008921800

- - - - - - інші

15

5

2008923200

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008923400

- - - - - - інші

15

5

2008923600

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008923800

- - - - - - інші

15

5

2008925100

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008925900

- - - - - - інші

15

5

2008927200

- - - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008927400

- - - - - - - інші

15

5

2008927600

- - - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008927800

- - - - - - - інші

15

5

2008929210

- - - - - - - пюре, концентроване пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008929290

- - - - - - - інші

15

5

2008929300

- - - - - - інші

15

5

2008929400

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008929600

- - - - - - інші

15

5

2008929700

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008929800

- - - - - - інші

15

5

2008991100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85 %

15

5

2008991900

- - - - - інші

15

5

2008992100

- - - - - з вмістом цукру понад 13 %

15

5

2008992300

- - - - - інші

15

5

2008992400

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008992800

- - - - - - - інші

15

5

2008993100

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008993400

- - - - - - - інші

15

5

2008993600

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008993700

- - - - - - - інші

15

5

2008993800

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008994000

- - - - - - - інші

15

5

2008994100

- - - - - імбир

15

5

2008994300

- - - - - виноград

15

5

2008994500

- - - - - сливи та чорнослив

15

5

2008994600

- - - - - плоди пасифлори, гуаяви й тамаринду

15

5

2008994700

- - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, плоди саподили, карамболи та пітаї

15

5

2008994900

- - - - - інші

15

5

2008995100

- - - - - імбир

15

5

2008996100

- - - - - плоди пасифлори й гуаяви

15

5

2008996200

- - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, плоди саподили, карамболи та пітаї

15

5

2008996700

- - - - - інші

15

5

2008997200

- - - - - - 5 кг чи більше

15

5

2008997800

- - - - - - менше, ніж 5 кг

15

5

2008999100

- - - - - ямс, батат й аналогічні їстівні частини рослин з вмістом крохмалю 5 % чи більше

15

5

2008999910

- - - - - - пюре, концентроване пюре, з тропічних плодів, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008999920

- - - - - - пюре, концентроване пюре, з банана, ківі, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008999990

- - - - - - інші

15

5

2009111100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009111900

- - - - інший

2

3

2009119100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто, та з вмістом доданого цукру понад 30 %

2

3

2009119910

- - - - - концентрований

2

3

2009119920

- - - - - натуральний (невідновлений), без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009119990

- - - - - інший

2

3

2009120010

- - - натуральний (невідновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009120090

- - - інший

2

3

2009191100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009191900

- - - - інший

2

3

2009199100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмістом доданого цукру понад 30 %

5

5

2009199810

- - - - - концентрований

2

3

2009199890

- - - - - інший

5

5

2009210010

- - - натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009210090

- - - інший

5

5

2009291100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009291900

- - - - інший

2

3

2009299100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмістом доданого цукру понад 30 %

5

5

2009299910

- - - - - концентрований

2

3

2009299990

- - - - - інший

5

5

2009311100

- - - - які містять доданий цукор

5

5

2009311910

- - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009311990

- - - - - інші

5

5

2009315100

- - - - - який містить доданий цукор

5

5

2009315900

- - - - - який не містить доданого цукру

5

5

2009319100

- - - - - які містять доданий цукор

5

5

2009319900

- - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009391100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009391900

- - - - інші

2

3

2009393100

- - - - - які містять доданий цукор

5

5

2009393910

- - - - - - концентровані

2

3

2009393990

- - - - - - інші

5

5

2009395100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

5

5

2009395500

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 %

5

5

2009395900

- - - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009399100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

5

5

2009399500

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 %

5

5

2009399900

- - - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009411000

- - - вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009419100

- - - - який містить доданий цукор

10

5

2009419910

- - - - - натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009419990

- - - - - інший

10

5

2009491100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009491900

- - - - інший

2

3

2009493000

- - - - вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009499100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009499300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 %

10

5

2009499910

- - - - - - концентрований

2

3

2009499990

- - - - - - інший

10

5

2009501000

- - який містить доданий цукор

10

5

2009509000

- - інший

10

5

2009611000

- - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009619000

- - - вартістю не більше, ніж 18 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009691100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009691900

- - - - інший

2

3

2009695100

- - - - - концентрований

2

3

2009695900

- - - - - інший

10

5

2009697100

- - - - - - концентрований

2

3

2009697900

- - - - - - інший

10

5

2009699000

- - - - - інший

10

5

2009711000

- - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009719100

- - - - який містить доданий цукор

10

5

2009719900

- - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009791100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009791900

- - - - інший

10

5

2009793000

- - - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009799100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009799300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 %

10

5

2009799900

- - - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009801100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009801900

- - - - інший

10

5

2009803410

- - - - - - сік плодів пасифлори

2

0

2009803420

- - - - - - сік плодів гуаяви

0

0

2009803490

- - - - - - інші

8

5

2009803500

- - - - - інші

2

0

2009803600

- - - - - соки з тропічних плодів

8

5

2009803800

- - - - - інші

2

0

2009805000

- - - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009806100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009806300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 %

10

5

2009806900

- - - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009807100

- - - - - сік з вишень або черешень

10

5

2009807300

- - - - - соки з тропічних плодів

10

5

2009807900

- - - - - інші

10

5

2009808510

- - - - - - - сік плодів пасифлори і гуаяви

8

5

2009808590

- - - - - - - інші

10

5

2009808600

- - - - - - інші

10

5

2009808800

- - - - - - соки з тропічних плодів

10

5

2009808900

- - - - - - інші

10

5

2009809510

- - - - - - - концентрований

2

0

2009809590

- - - - - - - інший

10

5

2009809600

- - - - - - сік з вишень або черешень

10

5

2009809710

- - - - - - - концентровані

2

0

2009809720

- - - - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

0

2009809790

- - - - - - - інші

10

5

2009809910

- - - - - - - концентровані

2

0

2009809920

- - - - - - - сік банановий, натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

0

2009809990

- - - - - - - інші

10

5

2009901100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009901900

- - - - інші

10

5

2009902100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009902900

- - - - інші

2

3

2009903100

- - - - вартістю не більше, ніж 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009903900

- - - - інші

10

5

2009904100

- - - - - - які містять доданий цукор

10

5

2009904910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009904920

- - - - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009904990

- - - - - - - інші

10

5

2009905100

- - - - - - які містять доданий цукор

10

5

2009905910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009905920

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів, натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009905930

- - - - - - - суміші соків з цитрусових, натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009905990

- - - - - - - інші

10

5

2009907100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 %

10

5

2009907300

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 %

10

5

2009907910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009907990

- - - - - - - інші

10

5

2009909200

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів

10

5

2009909400

- - - - - - - інші

10

5

2009909500

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів

10

5

2009909600

- - - - - - - інші

10

5

2009909710

- - - - - - - - концентровані

2

3

2009909790

- - - - - - - - інші

10

5

2009909810

- - - - - - - - концентровані

2

3

2009909890

- - - - - - - - інші

10

5

2106903000

- - - сироп з ізоглюкози

5

7

2106905100

- - - - сироп з лактози

5

7

2106905500

- - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину

5

7

2204101100

- - - шампанське

1,5 €/л

7

2204101900

- - - інші

1,5 €/л

7

2204109100

- - - Asti spumante

1,5 €/л

7

2204109900

- - - інші

1,5 €/л

7

2204211000

- - - вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менше, ніж 1 бар, але менше, ніж 3 бар при температурі 20° C, який обумовлений розчиненим діоксидом вуглецю

0,3 €/л

7

2204211100

- - - - - - - ельзаське

0,3 €/л

7

2204211200

- - - - - - - бордо

0,3 €/л

7

2204211300

- - - - - - - бургундське

0,3 €/л

7

2204211700

- - - - - - - долина Луари

0,3 €/л

7

2204211800

- - - - - - - мозель-саар-рувер

0,3 €/л

7

2204211900

- - - - - - - пфальц

0,3 €/л

7

2204212200

- - - - - - - рейнхесен

0,3 €/л

7

2204212300

- - - - - - - токайське

0,3 €/л

7

2204212400

- - - - - - - лаціо

0,3 €/л

7

2204212600

- - - - - - - тосканське

0,3 €/л

7

2204212700

- - - - - - - трентіно, альто адідже й фріулі

0,3 €/л

7

2204212800

- - - - - - - венето

0,3 €/л

7

2204213200

- - - - - - - вино верде

0,3 €/л

7

2204213400

- - - - - - - пенедес

0,3 €/л

7

2204213600

- - - - - - - ріоя

0,3 €/л

7

2204213700

- - - - - - - валенсія

0,3 €/л

7

2204213800

- - - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204214200

- - - - - - - бордо

0,3 €/л

7

2204214300

- - - - - - - бургундське

0,3 €/л

7

2204214400

- - - - - - - божоле

0,3 €/л

7

2204214600

- - - - - - - кот дю рон

0,3 €/л

7

2204214700

- - - - - - - лангедок-русільйон

0,3 €/л

7

2204214800

- - - - - - - долина Луари

0,3 €/л

7

2204216200

- - - - - - - П'ємонт

0,3 €/л

7

2204216600

- - - - - - - тосканське

0,3 €/л

7

2204216700

- - - - - - - трентіно й альто адідже

0,3 €/л

7

2204216800

- - - - - - - венето

0,3 €/л

7

2204216900

- - - - - - - дао, берада й дуро

0,3 €/л

7

2204217100

- - - - - - - Навара

0,3 €/л

7

2204217400

- - - - - - - пенедес

0,3 €/л

7

2204217600

- - - - - - - ріоя

0,3 €/л

7

2204217700

- - - - - - - вальдепеніас

0,3 €/л

7

2204217800

- - - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204217900

- - - - - - білі

0,3 €/л

7

2204218000

- - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204218100

- - - - - - - токайське

0,3 €/л

7

2204218200

- - - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204218300

- - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204218400

- - - - - - білі

0,3 €/л

7

2204218500

- - - - - - інші

0,3 €/л

7

2204218700

- - - - - марсала

0,3 €/л

7

2204218800

- - - - - самос і мускат лемнос

0,3 €/л

7

2204218900

- - - - - портвейн

0,3 €/л

7

2204219100

- - - - - мадера й мускатель сетюбаль

0,3 €/л

7

2204219200

- - - - - херес

0,3 €/л

7

2204219400

- - - - - інші

0,3 €/л

7

2204219500

- - - - - портвейн

0,3 €/л

7

2204219600

- - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль

0,3 €/л

7

2204219800

- - - - - інші

0,3 €/л

7

2204219900

- - - - з фактичною концентрацією спирту більше, ніж 22 % об.

0,3 €/л

7

2204291000

- - - вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менше, ніж 1 бар, але менше, ніж 3 бар при температурі 20° C, який обумовлений розчиненим діоксидом вуглецю

0,4 €/л

7

2204291100

- - - - - - - токайське

0,4 €/л

7

2204291200

- - - - - - - бордо

0,4 €/л

7

2204291300

- - - - - - - бургундське

0,4 €/л

7

2204291700

- - - - - - - долина Луари

0,4 €/л

7

2204291800

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204294200

- - - - - - - бордо

0,4 €/л

7

2204294300

- - - - - - - бургундське

0,4 €/л

7

2204294400

- - - - - - - божоле

0,4 €/л

7

2204294600

- - - - - - - кот дю рон

0,4 €/л

7

2204294700

- - - - - - - лангедок-русільйон

0,4 €/л

7

2204294800

- - - - - - - долина Луари

0,4 €/л

7

2204295800

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204296200

- - - - - - - Сицилія

0,4 €/л

7

2204296400

- - - - - - - венето

0,4 €/л

7

2204296500

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204297100

- - - - - - - пуглія

0,4 €/л

7

2204297200

- - - - - - - Сицилія

0,4 €/л

7

2204297500

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204297700

- - - - - - - токайське

0,4 €/л

7

2204297800

- - - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204298200

- - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204298300

- - - - - - білі

0,4 €/л

7

2204298400

- - - - - - інші

0,4 €/л

7

2204298700

- - - - - марсала

0,4 €/л

7

2204298800

- - - - - самос і мускат лемнос

0,4 €/л

7

2204298900

- - - - - портвейн

0,4 €/л

7

2204299100

- - - - - мадера й мускатель сетюбаль

0,4 €/л

7

2204299200

- - - - - херес

0,4 €/л

7

2204299400

- - - - - інші

0,4 €/л

7

2204299500

- - - - - портвейн

0,4 €/л

7

2204299600

- - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль

0,4 €/л

7

2204299800

- - - - - інші

0,4 €/л

7

2204299900

- - - - з фактичною концентрацією спирту більше, ніж 22 % об.

0,4 €/л

7

2204301000

- - в процесі бродіння чи бродіння якого зупинено по-іншому, ніж доданням спирту

10

5

2204309200

- - - - концентроване

10

5

2204309400

- - - - інше

10

5

2204309600

- - - - концентроване

10

5

2204309800

- - - - інше

10

5

2206001000

- пікет

0,1 €/л

3

2206003100

- - - сидр і перрі

0,1 €/л

3

2206003900

- - - інші

0,1 €/л

3

2206005100

- - - - сидр і перрі

0,1 €/л

3

2206005900

- - - - інші

0,1 €/л

3

2206008100

- - - - сидр і перрі

0,1 €/л

3

2206008900

- - - - інші

0,1 €/л

3

2301100000

- борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів; шкварки

0

0

2302101000

- - з вмістом крохмалю не більше, ніж 35 %

20

7

2302109000

- - інші

20

7

2302301000

- - з вмістом крохмалю не більше, ніж 28 %, і в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0,2 мм, не перевищує 10 % або в яких частка продукту, що пройшов крізь сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 % чи більше

20

7

2302309000

- - інші

20

7

2302400200

- - - з вмістом крохмалю не більше, ніж 35 %

20

7

2302400800

- - - інші

20

7

2302401000

- - - з вмістом крохмалю не більше, ніж 28 %, і в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0,2 мм, не превищує 10 % або в яких частка продукту, що пройшов крізь сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 % чи більше

20

7

2302409000

- - - інші

20

7

2302500000

- бобових

20

7

2303101100

- - - понад 40 %

20

7

2303101900

- - - не більше, ніж 40 %

20

7

2303109000

- - інші

20

7

2303201000

- - буряковий жом

20

7

2303209000

- - інші

20

7

2303300000

- барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння

20

7

2304000000

Макуха та інші тверді відходи й залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані

0

0

2306900500

- - із зародків зерен кукурудзи (корну)

20

7

2306901100

- - - - з вмістом 3 % або менше оливкової олії

20

7

2306901900

- - - - з вмістом понад 3 % оливкової олії

20

7

2306909000

- - - інші

20

7

2307001100

- - із загальною концентрацією спирту не більше, ніж 7,9 %, з вмістом сухої речовини не менше, ніж 25 %

20

7

2307001900

- - інші

20

7

2307009000

- винний камінь

20

7

2308001100

- - із загальною концентрацією спирту не більше, ніж 4,3 %, з вмістом сухої речовини не менше, ніж 40 %

20

7

2308001900

- - інші

20

7

2308004000

- жолуді та кінські каштани; вичавки з яблук і вичавки з інших плодів, крім виноградних

20

7

2308009000

- інші

20

7

2309101100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом молочних продуктів менше, ніж 10 %

5

5

2309101300

- - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

5

5

2309101500

- - - - - з вмістом 50 % або більше, але менше, ніж 75 % молочних продуктів

5

5

2309101900

- - - - - з вмістом 75 % чи більше молочних продуктів

5

5

2309103100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

5

5

2309103300

- - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

5

5

2309103900

- - - - - з вмістом 50 % чи більше молочних продуктів

5

5

2309105100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

5

5

2309105300

- - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

5

5

2309105900

- - - - - з вмістом 50 % чи більше молочних продуктів

5

5

2309107000

- - - без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів

5

5

2309109000

- - інші

5

5

2309902000

- - продукти, зазначені в додатковій примітці 5 до цієї групи

10

5

2309903100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

10

5

2309903300

- - - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

10

5

2309903500

- - - - - - з вмістом 50 % чи більше, але менше, ніж 75 % молочних продуктів

10

5

2309903900

- - - - - - з вмістом 75 % чи більше молочних продуктів

10

5

2309904100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

10

5

2309904300

- - - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

10

5

2309904900

- - - - - - з вмістом 50 % чи більше молочних продуктів

10

5

2309905100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % цих продуктів

10

5

2309905300

- - - - - - з вмістом 10 % чи більше, але менше, ніж 50 % молочних продуктів

10

5

2309905900

- - - - - - з вмістом 50 % чи більше молочних продуктів

10

5

2309907000

- - - - без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів

10

5

2309909100

- - - - буряковий жом з добавкою меляси

10

5

2309909500

- - - - - з вмістом 49 % чи більше хлориду холіну на органічній або неорганічній основі

10

5

2309909910

- - - - - - попередні суміші

2

5

2309909990

- - - - - - інші

10

5

2401101000

- - - типу Вірджинія теплового сушіння

1

0

2401102000

- - - світлий типу Берлей (у тому числі гібриди) тіньового сушіння

1

0

2401103000

- - - світлий типу Мериленд тіньового сушіння

1

0

2401104100

- - - - типу Кентуккі

1

0

2401104900

- - - - інший

1

0

2401105000

- - - тютюн світлий тіньового сушіння

1

0

2401106000

- - - тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння

1

0

2401107000

- - - тютюн темний тіньового сушіння

1

0

2401108000

- - - тютюн теплового сушіння

1

0

2401109000

- - - інший тютюн

1

0

2401201000

- - - типу Вірджинія теплового сушіння

1

0

2401202000

- - - світлий типу Берлей (включаючи гібриди) тіньового сушіння

1

0

2401203000

- - - світлий типу Мериленд тіньового сушіння

1

0

2401204100

- - - - типу Кентуккі

1

0

2401204900

- - - - інший

1

0

2401205000

- - - тютюн світлий тіньового сушіння

1

0

2401206000

- - - тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння

1

0

2401207000

- - - тютюн темний тіньового сушіння

1

0

2401208000

- - - тютюн теплового сушіння

1

0

2401209000

- - - інший тютюн

1

0

2401300000

- тютюнові відходи

1

0

2402100000

- сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили, з вмістом тютюну

10

7

2402201000

- - з вмістом гвоздики

1,5 €/1000ps

7

2402209010

- - - сигарети без фільтра, цигарки

1,5 €/1000ps

7

2402209020

- - - сигарети з фільтром

1,5 €/1000ps

7

2402900000

- інші

20

7

2403101000

- - у первинних упаковках масою нетто не більше, ніж 500 г

20

5

2403109000

- - інший

20

5

2403910000

- - "гомогенізований" або "відновлений" тютюн

1,8 €/кг

5

2403991000

- - - жувальний і нюхальний тютюн

1,8 €/кг

5

2403999000

- - - інший

1,8 €/кг

5

2905441100

- - - - з вмістом D-манітолу 2 % або менше в перерахунку на вміст D-глюцитолу

5,5

5

2905441900

- - - - інший

5,5

5

2905449900

- - - - інший

5,5

5

2905450000

- - гліцерин (1,2,3-триоксипропан)

5,5

5

3301131000

- - - недетерпенізована

6,5

7

3301139000

- - - детерпенізована

6,5

7

3301192010

- - - - з лайму та бергамоту

6,5

7

3301198010

- - - - з лайму та бергамоту

6,5

7

3301241000

- - - недетерпенізована

6,5

7

3301249000

- - - детерпенізована

6,5

7

3301251000

- - - недетерпенізовані

6,5

7

3301259000

- - - детерпенізовані

6,5

7

3301291100

- - - - недетерпенізовані

6,5

7

3301293100

- - - - детерпенізовані

6,5

7

3301294100

- - - - недетерпенізовані

6,5

7

3301297100

- - - - - герані, ветиверії, жасміну

6,5

7

3301297900

- - - - - лаванди або лавандину

6,5

7

3301299100

- - - - - інші

6,5

7

3301300000

- резиноїди

6,5

7

3301901000

- - терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій

6,5

7

3301902100

- - - з локриці та хмелю

6,5

7

3301903000

- - - інші

6,5

7

3301909000

- - інші

6,5

7

3302101000

- - - - з вмістом більше, ніж 0,5 % об. спирту

5

7

3302102100

- - - - - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози або крохмалю, або з вмістом менше, ніж 1,5 % молочних жирів, менше, ніж 5 % цукрози або ізоглюкози, менше, ніж 5 % глюкози або крохмалю

5

7

3302102900

- - - - - інші

5

7

3302104000

- - - інші

5

7

3501101000

- - для виробництва регенерованих текстильних волокон

5

5

3501105000

- - для промислових цілей, крім виробництва харчових продуктів або корму для тварин

5

5

3501109000

- - інші

5

5

3501901000

- - клеї казеїнові

5

5

3501909000

- - інші

5

5

3502111000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях, крім харчових

2

3

3502119000

- - - інший

2

3

3502191000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях

5

5

3502199000

- - - інший

5

5

3502201000

- - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях

5

5

3502209100

- - - висушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластівцях, порошку)

5

5

3502209900

- - - інший

5

5

3502902000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях

5

5

3502907000

- - - інші

5

5

3502909000

- - альбумінати та інші похідні альбумінів

5

5

3503001000

- желатин та його похідні

10

5

3503008010

- - клей кістковий гранульований та лускоподібний

6,5

5

3503008090

- - інші

5

5

3504000000

Пептони та їхні похідні; інші білкові речовини та їхні похідні, не включені до інших товарних позицій; порошок зі шкіри, хромований або не хромований

5

0

3505101000

- - декстрини

5

5

3505105000

- - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифіковані або етерифіковані)

5

5

3505109000

- - - інші

5

5

3505201000

- - з вмістом менше, ніж 25 % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505203000

- - з вмістом 25 % чи більше, але менше, ніж 55 % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505205000

- - з вмістом 55 % чи більше, але менше, ніж 80 % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505209000

- - з вмістом 80 % чи більше крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3809101000

- - з вмістом цих речовин менше, ніж 55 %

5

5

3809103000

- - з вмістом цих речовин 55 % чи більше, але менше, ніж 70 %

5

5

3809105000

- - з вмістом цих речовин 70 % чи більше, але менше, ніж 83 %

5

5

3809109000

- - з вмістом цих речовин 83 % чи більше

5

5

3823110000

- - стеаринова кислота

1

0

3823120000

- - олеїнова кислота

1

0

3823130000

- - жирні кислоти талової олії

5

5

3823191000

- - - дистильовані жирні кислоти

5

5

3823193000

- - - жирнокислотний дистилят

5

5

3823199000

- - - інші

5

5

3823700000

- промислові жирні спирти

5

5

3824601100

- - - з вмістом 2 % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу

5

7

3824601900

- - - інший

5

7

3824609100

- - - з вмістом 2 % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу

5

7

3824609900

- - - інший

5

7

4103200000

- рептилій

3

3

4103300000

- свиней

3

3

4103901000

- - кіз або козенят

3

3

4103909000

- - інші

3

3

4301300000

- ягнята таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

1

3

4301600000

- лисиці, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

5

5

4301807010

- - - тюлені, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

5

5

4301900000

- голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки шкурок, придатні для використання у виробництві хутрових виробів

5

5

5001000000

Кокони шовкопряда, придатні для розмотування

2

0

5002000000

Шовк-сирець (некручений)

2

0

5003000000

Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи)

1

0

5202100000

- відходи від прядіння (включаючи путанку)

1

0

5202990000

- - інші

1

0

5203000000

Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню

5

7

5301210000

- - м'яте або тіпане

1

0

5301290000

- - інше

1

0

5301301000

- - пачоси

1

0

5302100000

- волокно конопляне необроблене або вимочене

1

0

5302900000

- інше

2

0

 

Додаток II
Відповідно до статті 3

Тарифні поступки Ісландії

Митний тариф Ісландії 2010

Опис продукції

MFN - адвалерна митна ставка

MFN - специфічна митна ставка

Тарифна пропозиція Україні

0409.0000

Натуральний мед

0

 

Вільно

0410.0000

Їстівні продукти тваринного походження, ніде не зазначені або включені

0

 

Вільно

0504.0001

- Кишки, засолені та випатрані

0

 

Вільно

0504.0002

- Кишки, засолені, але не випатрані

0

 

Вільно

0504.0009

- Інше

0

 

Вільно

0506.1000

- Осеїн та кістки, оброблені кислотою

0

 

Вільно

0506.9000

- Інше

0

 

Вільно

0511.1000

- Сперма великої рогатої худоби

0

 

Вільно

0601.1010

- - Гіацинти

0

 

Вільно

0601.1020

- - Нарциси

0

 

Вільно

0601.1030

- - Тюльпани

0

 

Вільно

0601.1040

- - Гладіолуси

0

 

Вільно

0601.1090

- - Інше

0

 

Вільно

0601.2012

- - Корені цикорію

0

 

Вільно

0602.9010

- - Грибниці (Mycelium)

0

 

Вільно

0604.1010

- - Ягель (Cladonia rangiferina) та інші мохи, сушені, забарвлені, просочені чи іншим чином підготовлені до використання

0

 

Вільно

0604.1090

- - Інше

0

 

Вільно

0702.0001

- Імпортовані в період з 1-го листопада до 15-го березня

30

198

Вільно

0702.0002

- Імпортовані в інший період

30

198

Вільно

0703.1001

- - Цибуля

30

 

Вільно

0703.1009

- - Шалот

30

 

Вільно

0703.2000

- Часник

30

 

Вільно

0703.9001

- - Порей (Alliun porrum)

30

227

Вільно

0703.9009

- - Інше

30

 

Вільно

0704.2000

- Брюссельська капуста

30

215

Вільно

0704.9005

- - Кучерява кормова капуста (brassica oleracea acepjala)

30

196

Вільно

0704.9009

- - Інше

30

196

Вільно

0705.1111

- - - - Імпортований в період з 1-го листопада до 15-го березня

30

194

Вільно

0705.1112

- - - - Імпортований в інший період

30

194

Вільно

0705.1191

- - - - Імпортований в період з 1-го листопада до 15-го березня

30

194

Вільно

0705.1199

- - - - Імпортований в інший період

30

194

Вільно

0705.1900

- - Інше

30

194

Вільно

0705.2100

- - Цикорій звичайний (Cichorium intybus var. foliosum)

30

194

Вільно

0705.2900

- - Інше

30

194

Вільно

0707.0011

- - Огірки

30

197

Вільно

0707.0012

- - Корнішони

30

197

Вільно

0707.0021

- - Огірки

30

197

Вільно

0707.0022

- - Корнішони

30

197

Вільно

0708.1000

- Горошок (Pisum sativum)

25

 

Вільно

0708.2000

- Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

 

Вільно

0708.9000

- Інші бобові овочі

25

 

Вільно

0709.2000

- Спаржа

30

 

Вільно

0709.5901

- - - Трюфелі

30

 

Вільно

0709.7000

- Шпинат, новозеландський шпинат та лебеда (садовий шпинат)

20

 

Вільно

0709.9001

- - Солодка кукурудза

30

 

Вільно

0709.9002

- - Кабачки

30

397

Вільно

0709.9003

- - Оливки

30

 

Вільно

0709.9005

- Артишоки посівні

30

 

Вільно

0710.2100

- - Горошок (Pisum sativum)

30

 

Вільно

0710.2200

- - Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

30

 

Вільно

0710.2900

- - Інше

30

 

Вільно

0711.2000

- Оливки

30

 

Вільно

0711.4000

- Огірки та корнішони

30

 

Вільно

0711.5900

- - Інше

30

 

Вільно

0711.9001

- - Картопля

30

 

Вільно

0711.9003

- - Цибуля

30

 

Вільно

0713.1000

- Горошок (Pisum sativum)

0

 

Вільно

0713.2000

- Турецький горох (garbanzos)

0

 

Вільно

0713.3100

- - Квасоля сорту Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek

0

 

Вільно

0713.3200

- - Мала червона квасоля (Adzuki) (Phaseolus or Vigna angularis)

0

 

Вільно

0713.3300

- - Квасоля звичайна, у тому числі біла квасоля (Phaseolus vulgaris)

0

 

Вільно

0713.3900

- - Інше

0

 

Вільно

0713.4000

- Чечевиця

0

 

Вільно

0713.5000

- Кормові боби (Vicia faba var. major) та кінські боби (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0

 

Вільно

0713.9000

- Інше

0

 

Вільно

0801.1100

- - Сушені

0

 

Вільно

0801.1900

- - Інше

0

 

Вільно

0801.2100

- - У шкаралупі

0

 

Вільно

0801.2200

- - В оболонці

0

 

Вільно

0801.3100

- - У шкаралупі

0

 

Вільно

0801.3200

- - В оболонці

0

 

Вільно

0802.1100

- - У шкаралупі

0

 

Вільно

0802.1200

- - В оболонці

0

 

Вільно

0802.2100

- - У шкаралупі

0

 

Вільно

0802.2200

- - В оболонці

0

 

Вільно

0802.3100

- - У шкаралупі

0

 

Вільно

0802.3200

- - В оболонці

0

 

Вільно

0802.4000

- Каштани (Castanea spp.)

0

 

Вільно

0802.5000

- Фісташки

0

 

Вільно

0802.6000

- Горіхи макадамія

0

 

Вільно

0802.9000

- Інше

0

 

Вільно

0803.0000

Банани, у тому числі банани для смаження, свіжі або сушені

0

 

Вільно

0804.1001

- - Свіжі

0

 

Вільно

0804.1009

- - Інші

0

 

Вільно

0804.2000

- Фіги

0

 

Вільно

0804.3000

- Ананаси

0

 

Вільно

0804.4000

- Авокадо

0

 

Вільно

0804.5000

- Гуави, манго та мангустани

0

 

Вільно

0805.1000

- Апельсини

0

 

Вільно

0805.2000

- Мандарини (у тому числі тангерини та мандарини уншиу); клементини та інші подібні цитрусові гібриди

0

 

Вільно

0805.4000

- Грейпфрути, у тому числі помелло

0

 

Вільно

0805.5001

- - Лимони

0

 

Вільно

0805.5009

- - Інше

0

 

Вільно

0805.9000

- Інше

0

 

Вільно

0806.1000

- Свіжий

0

 

Вільно

0806.2001

- - Родзинки

0

 

Вільно

0806.2009

- - Інше

0

 

Вільно

0807.1100

- - Кавуни

0

 

Вільно

0807.1900

- - Інше

0

 

Вільно

0807.2000

- Папайя

0

 

Вільно

0808.1000

- Яблука

0

 

Вільно

0808.2000

- Груші та айва

0

 

Вільно

0809.1000

- Абрикоси

0

 

Вільно

0809.2000

- Вишні

0

 

Вільно

0809.3000

- Персики, включаючи нектарини

0

 

Вільно

0809.4000

- Сливи та тернові ягоди

0

 

Вільно

0810.1000

- Полуниці

0

 

Вільно

0810.2000

- Малина, смородина, шовковиця та логанові ягоди

0

 

Вільно

0810.4000

- Журавлина, чорниці та інші фрукти роду Vaccinium

0

 

Вільно

0810.5000

- Ківі

0

 

Вільно

0810.6000

- Дуріо

0

 

Вільно

0810.9000

- Інше

0

 

Вільно

0811.1001

- - З вмістом цукру чи інших підсолоджувачів

0

 

Вільно

0811.1009

- - Інше

0

 

Вільно

0811.2001

- - З вмістом цукру чи інших підсолоджувачів

0

 

Вільно

0811.2009

- - Інше

0

 

Вільно

0811.9001

- - З вмістом цукру чи інших підсолоджувачів

0

 

Вільно

0811.9009

- - Інше

0

 

Вільно

0812.1000

- Вишня

0

 

Вільно

0812.9000

- Інше

0

 

Вільно

0813.1000

- Абрикоси

0

 

Вільно

0813.2000

- Чорнослив

0

 

Вільно

0813.3000

- Яблука

0

 

Вільно

0813.4001

- - Для створення бульонів

0

 

Вільно

0813.4009

- - Інше

0

 

Вільно

0813.5001

- - Для створення бульонів

0

 

Вільно

0813.5009

- - Інше

0

 

Вільно

0814.0000

Шкірка цитрусових або динь (у тому числі кавунів), свіжа, заморожена, сушена або попередньо законсервована в розсолі, сірчаній воді чи інших розчинах

0

 

Вільно

0903.000

Мате

0

 

Вільно

0904.1100

- - Нетовчений та немелений

0

 

Вільно

0904.1200

- - Товчений або мелений

0

 

Вільно

0904.2001

- - Солодкий перець, немелений

0

 

Вільно

0904.2009

- - Інше

0

 

Вільно

0905.0000

Ваніль

0

 

Вільно

0906.1100

- - Кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0

 

Вільно

0906.1900

- - Інше

0

 

Вільно

0906.2000

- Товчена та мелена

0

 

Вільно

0907.0000

Гвоздика (цілі плоди, квітки та стебла)

0

 

Вільно

0908.1000

- Мускатний горіх

0

 

Вільно

0908.2000

- Приправа зі шкірки мускатного горіха

0

 

Вільно

0908.3000

- Кардамон

0

 

Вільно

0909.1001

- - Для створення супів

0

 

Вільно

0909.1009

- - Інше

0

 

Вільно

0909.2000

- Насіння коріандру

0

 

Вільно

0909.3000

- Насіння тмину духмяного

0

 

Вільно

0909.4000

- Насіння тмину польового

0

 

Вільно

0909.5001

- - Для створення бульйонів

0

 

Вільно

0909.5009

- - Інше

0

 

Вільно

0910.1000

- Імбир

0

 

Вільно

0910.2000

- Шафран

0

 

Вільно

0910.3000

- Куркума

0

 

Вільно

0910.9100

- - Суміші, зазначені в примітці 1 (b) до цієї глави

0

 

Вільно

0910.9900

- - Інше

0

 

Вільно

1001.1009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1001.9009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1102.0009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1103.0009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1104.0009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1005.1000

- Зерна

0

 

Вільно

1105.9009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1006.1001

- - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1006.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1006.2001

- - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1006.2009

- - Інше

0

 

Вільно

1006.3001

- - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1006.3009

- - Інше

0

 

Вільно

1006.4001

- - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1006.4009

- - Інше

0

 

Вільно

1007.0009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1008.1009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1008.2009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1008.3009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1008.9009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1101.0010

- У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1101.1029

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1102.1001

- - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1102.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1102.2009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1102.9019

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1102.9021

- - - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1102.9029

- - - Інше

0

 

Вільно

1102.9039

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1103.1109

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1103.1319

- - - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1103.1329

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1103.1909

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1103.2009

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1104.1210

- - - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1104.1229

- - - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1104.1909

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1104.2210

- - - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1104.2229

- - - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1104.2309

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1104.2909

- - - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1104.3009

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1105.1001

- - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1105.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1105.2001

- - Для харчових цілей

12

 

Вільно

1105.2009

- - Інше

12

 

Вільно

1106.1000

- Із сушених бобових з пункту 0713

0

 

Вільно

1106.2009

- - Інше

0

 

Вільно

1106.3000

- З продуктів глави 8

0

 

Вільно

1107.1000

- Несмажений

0

 

Вільно

1107.2000

- Смажений

0

 

Вільно

1108.1101

- - - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1108.1109

- - - Інше

0

 

Вільно

1108.1201

- - - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1108.1209

- - - Інше

0

 

Вільно

1108.1301

- - - Для харчових цілей

5

 

Вільно

1108.1309

- - - Інше

5

 

Вільно

1108.1401

- - - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1108.1409

- - - Інше

0

 

Вільно

1108.1901

- - - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1108.1909

- - - Інше

0

 

Вільно

1108.2001

- - - У роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1108.2009

- - - Інше

0

 

Вільно

1109.0000

Пшенична клейковина, сушена або ні

0

 

Вільно

1201.0000

Соєві боби, подрібнені або ні

0

 

Вільно

1202.1000

- У шкаралупі

0

 

Вільно

1202.2000

- В оболонці, подрібнені або ні

0

 

Вільно

1203.0000

Копра

0

 

Вільно

1204.0000

Насіння льону, подрібнене або ні

0

 

Вільно

1205.1000

- Насіння рапсу або сурепиці з низьким вмістом ерукової кислоти

0

 

Вільно

1205.9000

- Інше

0

 

Вільно

1206.0000

Насіння соняшника, подрібнене або ні

0

 

Вільно

1207.2000

- Насіння бавовни

0

 

Вільно

1207.4000

- Насіння кунжуту

0

 

Вільно

1207.5000

- Насіння гірчиці

0

 

Вільно

1207.9100

- - Макове насіння

0

 

Вільно

1207.9900

- - Інше

0

 

Вільно

1208.1000

- З соєвих бобів

0

 

Вільно

1208.9000

- Інше

0

 

Вільно

1209.1001

- - В упаковках по 10 кг чи більше

0

 

Вільно

1209.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1209.2101

- - - В упаковках по 10 кг чи більше

0

 

Вільно

1209.2109

- - - Інше

0

 

Вільно

1209.2201

- - - В упаковках по 10 кг чи більше

0

 

Вільно

1209.2209

- - - Інше

0

 

Вільно

1209.2301

- - - В упаковках по 10 кг чи більше

0

 

Вільно

1209.2309

- - - Інше

0

 

Вільно

1209.2401

- - - В упаковках по 10 кг чи більше

0

 

Вільно

1209.2409

- - - Інше

0

 

Вільно

1209.2501

- - - В упаковках по 10 кг чи більше

0

 

Вільно

1209.2509

- - - Інше

0

 

Вільно

1209.2901

- - - Насіння інших видів трави в упаковках по 10 кг чи більше

0

 

Вільно

1209.2909

- - - Інше

0

 

Вільно

1209.3000

- Насіння трав'янистих рослин, які розводять в основному заради квітів

0

 

Вільно

1209.9100

- - Насіння овочів

0

 

Вільно

1209.9901

- - - Грибні спори

0

 

Вільно

1209.9909

- - - Інше

0

 

Вільно

1210.1000

- Шишки хмелю, не товчені та не мелені, не у формі кульок

0

 

Вільно

1210.2000

- Шишки хмелю, товчені, мелені або у формі кульок; лупулін

0

 

Вільно

1211.2000

- Коріння женьшеню

0

 

Вільно

1211.3000

- Листя коки

0

 

Вільно

1211.4000

- Макова соломка

0

 

Вільно

1211.9001

- - Для приготування бульонів

0

 

Вільно

1211.9002

- - Базилік, огірочник аптечний, усі сорти м'яти, розмарин, рута духмяна, шалфей та полин

0

 

Вільно

1211.9009

- - Інше

0

 

Вільно

1212.2001

- - Використані в основному у фармацевтиці або для інсектицидних, фунгіцидних та інших подібних цілей, свіжі або сушені, різані, мелені або товчені

0

 

Вільно

1212.2009

- - Інше

0

 

Вільно

1212.9100

- - Цукровий буряк

0

 

Вільно

1212.9900

- - Інше

0

 

Вільно

1213.0019

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1213.0029

- - Інше, відповідно до подальшого визначення Міністерства фінансів

0

 

Вільно

1214.1000

- Борошно крупного помолу та кульки люцерни (альфальфи)

0

 

Вільно

1214.9000

- Інше

0

 

Вільно

1301.2000

- Гуміарабік

0

 

Вільно

1301.9001

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1301.9009

- - - Інше

0

 

Вільно

1302.1100

- - Опіум

0

 

Вільно

1501.0011

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1501.0019

- - Інше

0

 

Вільно

1501.0021

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1501.0029

- - Інше

0

 

Вільно

1502.0011

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1502.0019

- - Інше

0

 

Вільно

1502.0021

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1502.0029

- - Інше

0

 

Вільно

1503.0001

- Для приготування їжі

0

 

Вільно

1503.0009

- Інше

0

 

Вільно

1505.0000

Шерстний жир та жирні речовини, які з нього походять (у тому числі ланолін)

0

 

Вільно

1506.0001

- Тваринні олії (масла) та їхні фракції

0

 

Вільно

1506.0009

- Інше

0

 

Вільно

1507.1001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1507.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1507.9001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1507.9009

- - Інше

0

 

Вільно

1508.1001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1508.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1508.9001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1508.9009

- - Інше

0

 

Вільно

1509.1001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1509.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1509.9001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1509.9009

- - Інше

0

 

Вільно

1510.0001

- Для приготування їжі

0

 

Вільно

1510.0009

- Інше

0

 

Вільно

1511.1001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1511.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1511.9001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1511.9009

- - Інше

0

 

Вільно

1512.1101

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1512.1109

- - - Інше

0

 

Вільно

1512.1901

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1512.1909

- - - Інше

0

 

Вільно

1512.2101

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1512.2109

- - - Інше

0

 

Вільно

1512.2901

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1512.2909

- - - Інше

0

 

Вільно

1513.1101

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1513.1109

- - - Інше

0

 

Вільно

1513.1901

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1513.1909

- - - Інше

0

 

Вільно

1513.2101

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1513.2109

- - - Інше

0

 

Вільно

1513.2901

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1513.2909

- - - Інше

0

 

Вільно

1514.1101

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1514.1109

- - - Інше

0

 

Вільно

1514.1901

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1514.1909

- - - Інше

0

 

Вільно

1514.9101

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1514.9109

- - - Інше

0

 

Вільно

1514.9901

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1514.9909

- - - Інше

0

 

Вільно

1515.1100

- - Неочищена олія

0

 

Вільно

1515.1900

- - Інше

0

 

Вільно

1515.2101

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1515.2109

- - - Інше

0

 

Вільно

1515.2901

- - - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1515.2909

- - - Інше

0

 

Вільно

1515.3000

- Касторова олія та її фракції

0

 

Вільно

1515.5001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1515.5009

- - Інше

0

 

Вільно

1515.9001

- - Для приготування їжі

0

 

Вільно

1515.9009

- - Інше

0

 

Вільно

1516.1002

- - Інші тваринні жири та олії, повторно етерифіковані

0

 

Вільно

1516.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1516.2001

- - Соєва олія

0

 

Вільно

1516.2002

- - Олія з бавовняного насіння

0

 

Вільно

1516.2009

- - Інше

0

 

Вільно

1701.1100

- - Тростинний цукор

0

 

Вільно

1701.1200

- - Буряковий цукор

0

 

Вільно

1701.9101

- - - Пресований цукор у роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1701.9102

- - - Пресований цукор в інших упаковках

0

 

Вільно

1701.9103

- - - Цукор-пісок у роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1701.9104

- - - Цукор-пісок в інших упаковках

0

 

Вільно

1701.9105

- - - М'який жовтий цукор

0

 

Вільно

1701.9106

- - - Цукрова пудра

0

 

Вільно

1701.9107

- - - Льодяниковий цукор

0

 

Вільно

1701.9109

- - - Інше

0

 

Вільно

1701.9901

- - - Пресований цукор у роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1701.9902

- - - Пресований цукор в інших упаковках

0

 

Вільно

1701.9903

- - - Цукор-пісок у роздрібних упаковках по 5 кг або менше

0

 

Вільно

1701.9904

- - - Цукор-пісок в інших упаковках

0

 

Вільно

1701.9905

- - - М'який жовтий цукор

0

 

Вільно

1701.9906

- - - Цукрова пудра

0

 

Вільно

1701.9907

- - - Льодяниковий цукор

0

 

Вільно

1701.9909

- - - Інше

0

 

Вільно

1702.1100

- - З вмістом 99 % чи більше лактози за масою, у вигляді безводної лактози, у розрахунку на суху масу

0

 

Вільно

1702.1900

- - Інше

0

 

Вільно

1702.2000

- Кленовий цукор та кленовий сироп

0

 

Вільно

1702.3001

- - Глюкоза без вмісту барвників або смакових добавок

0

 

Вільно

1702.3002

- - Сироп

0

 

Вільно

1702.3009

- - Інше

0

 

Вільно

1702.4001

- - Глюкоза, без вмісту барвників або смакових добавок

0

 

Вільно

1702.4002

- - Сироп

0

 

Вільно

1702.4009

- - Інше

0

 

Вільно

1702.6000

- Інші види фруктози та фруктозного сиропу, з вмістом понад 50 % фруктози за масою на суху масу, за винятком інвертного цукру

0

 

Вільно

1702.9001

- - Штучний мед, змішаний або не змішаний з натуральним медом

0

 

Вільно

1702.9002

- - Сироп

0

 

Вільно

1702.9003

- - Карамель

0

 

Вільно

1702.9009

- - Інше

0

 

Вільно

1703.1002

- - З барвниками або смаковими добавками

0

 

Вільно

1703.1009

- - Інше

0

 

Вільно

1703.9009

- - Інше

0

 

Вільно

1801.0000

Боби какао, цілі або подрібнені, сирі або смажені

0

 

Вільно

1802.0000

Шкаралупа, оболонка, шкірка бобів какао та інші відходи какао

0

 

Вільно

2001.1000

- Огірки та корнішони

0

 

Вільно

2001.9002

- - Ямс, батат та інші подібні їстівні частини рослин з вмістом крохмалю 5 % чи більше за масою

0

 

Вільно

2001.9005

- - Цибуля

0

 

Вільно

2001.9009

- - Інше

0

 

Вільно

2002.1000

- Помідори, цілі або різані

0

 

Вільно

2003.1000

- Гриби роду Agaricus

0

 

Вільно

2003.2000

- Трюфелі

0

 

Вільно

2003.9000

- Інше

0

 

Вільно

2004.9002

- - Круглі артишоки

0

 

Вільно

2004.9003

- - Зелені або чорні оливки

0

 

Вільно

2004.9004

- - Зелений горошок та боби

0

 

Вільно

2004.9005

- - Продукти з основою з борошна бобових

0

 

Вільно

2004.9009

- - Інше

0

 

Вільно

2005.1000

- Гомогенізовані овочі

0

 

Вільно

2005.4000

- Горошок (Pisum sativum)

0

 

Вільно

2005.5100

- - Боби в оболонці

0

 

Вільно

2005.5900

- - Інше

0

 

Вільно

2005.6000

- Спаржа

0

 

Вільно

2005.7000

- Оливки

0

 

Вільно

2005.9100

- - Бамбукові паростки

0

 

Вільно

2005.9909

- - - Інше

0

 

Вільно

2006.0012

- - Спаржа

0

 

Вільно

2006.0019

- - Інше

0

 

Вільно

2006.0022

- - Спаржа

0

 

Вільно

2006.0023

- - Стручковий червоний перець

0

 

Вільно

2006.0029

- - Інше

0

 

Вільно

2006.0030

- Інше

0

 

Вільно

2008.1900

- - Інше, у тому числі суміші

0

 

Вільно

2008.2001

- - Супи та каші з ананасів

0

 

Вільно

2008.2009

- - Інше

0

 

Вільно

2008.3001

- - Супи та каші із цитрусових

0

 

Вільно

2008.3009

- - Інше

0

 

Вільно

2008.4001

- - Супи та каші з груш

0

 

Вільно

2008.4009

- - Інше

0

 

Вільно

2008.5001

- - Супи та каші з абрикос

0

 

Вільно

2008.5009

- - Інше

0

 

Вільно

2008.6001

- - Супи та каші з вишні

0

 

Вільно

2008.6009

- - Інше

0

 

Вільно

2008.7001

- - Супи та каші з персиків

0

 

Вільно

2008.7009

- - Інше

0

 

Вільно

2008.8001

- - Супи та каші з полуниці

0

 

Вільно

2008.8009

- - Інше

0

 

Вільно

2008.9201

- - - Фруктові супи та каші

0

 

Вільно

2008.9209

- - - Інше

0

 

Вільно

2008.9901

- - - Фруктові супи та каші

0

 

Вільно

2008.9909

- - - Інше

0

 

Вільно

2009.1110

- - - Неферментований, без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.1121

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.1122

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.1123

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.1124

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.1125

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.1126

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.1129

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.1190

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.1210

- - - Неферментований, без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.1221

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.1222

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.1223

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.1224

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.1225

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.1226

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.1229

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.1290

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.1910

- - - Неферментований та без вмісту цукру, у контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.1921

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.1922

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.1923

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.1924

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.1925

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.1926

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.1929

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.1990

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.2110

- - - Неферментований та без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.2121

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.2122

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.2123

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.2124

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.2125

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.2126

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.2129

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.2190

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.2910

- - - Неферментований, без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.2921

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.2922

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.2923

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.2924

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.2925

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.2926

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.2929

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.2990

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.3110

- - - Неферментований та без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.3121

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.3122

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.3123

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.3124

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.3125

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.3126

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.3129

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.3190

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.3910

- - - Неферментований та без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.3921

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.3922

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.3923

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.3924

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.3925

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.3926

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.3929

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.3990

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.4110

- - - Неферментований та без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.4121

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.4122

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.4123

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.4124

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.4125

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.4126

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.4129

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.4190

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.4910

- - - Неферментований та без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.4921

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.4922

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.4923

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.4924

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.4925

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.4926

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.4929

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.4990

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.5010

- - - Неферментований та без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.5021

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.5022

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.5023

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.5024

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.5025

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.5026

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.5029

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.5090

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.6110

- - - Неферментований та без вмісту цукру, в контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.6121

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.6122

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.6123

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.6124

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.6125

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.6126

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.6129

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.6190

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.6910

- - - Неферментований та без вмісту цукру, у контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.6921

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.6922

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.6923

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.6924

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.6925

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.6926

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.6929

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.6990

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.7110

- - - Неферментований та без вмісту цукру, у контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.7121

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.7122

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.7123

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.7124

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.7125

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.7126

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.7129

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.7190

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.7910

- - - Неферментований та без вмісту цукру, у контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.7921

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.7922

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.7923

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.7924

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.7925

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.7926

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.7929

- - - - Інше

20

 

Вільно

2009.7990

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.8010

- - - Неферментований та без вмісту цукру, у контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.8021

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.8022

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.8023

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.8024

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.8025

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.8026

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.8029

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.8090

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.9010

- - - Неферментовані та без вмісту цукру, у контейнерах по 50 кг чи більше

0

 

Вільно

2009.9021

- - - - В одноразових сталевих упаковках

20

 

Вільно

2009.9022

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

20

 

Вільно

2009.9023

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

20

 

Вільно

2009.9024

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

20

 

Вільно

2009.9025

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

20

 

Вільно

2009.9026

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

20

 

Вільно

2009.9029

- - - Інше

20

 

Вільно

2009.9090

- - - Інше

20

 

Вільно

2106.9022

- - - Сироп з барвниками або смаковими добавками

20

 

Вільно

2204.1011

- - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.1012

- - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.1013

- - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.1014

- - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.1015

- - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.1016

- - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.1019

- - - Інше

0

 

Вільно

2204.1021

- - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.1022

- - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.1023

- - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.1024

- - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.1025

- - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.1026

- - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.1029

- - - Інше

0

 

Вільно

2204.1031

- - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.1032

- - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.1033

- - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.1034

- - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.1035

- - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.1036

- - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.1039

- - - Інше

0

 

Вільно

2204.2121

- - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2122

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2123

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.2124

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.2125

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2126

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2129

- - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2131

- - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2132

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2133

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.2134

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.2135

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2136

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2139

- - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2141

- - - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2142

- - - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2143

- - - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.2144

- - - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.2145

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2146

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2149

- - - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2151

- - - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2152

- - - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2153

- - - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.2154

- - - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.2155

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2156

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2159

- - - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2161

- - - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2162

- - - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2163

- - - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.2164

- - - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.2165

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2166

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2169

- - - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2191

- - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2192

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2193

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.2194

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.2195

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2196

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2199

- - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2921

- - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2922

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2923

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.2925

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.2926

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2929

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2931

- - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2932

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2933

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.2935

- - - - В одноразових скляних упаковках ємністю не більше 500 мл

0

 

Вільно

2204.2936

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2939

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2941

- - - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2942

- - - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2943

- - - - - В одноразових скляних упаковках

0

 

Вільно

2204.2945

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2946

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2949

- - - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2951

- - - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2952

- - - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2953

- - - - - В одноразових скляних упаковках

0

 

Вільно

2204.2955

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2956

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2959

- - - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2961

- - - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2962

- - - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2963

- - - - - В одноразових скляних упаковках

0

 

Вільно

2204.2965

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2966

- - - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2969

- - - - - Інше

0

 

Вільно

2204.2991

- - - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.2992

- - - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.2993

- - - - В одноразових скляних упаковках

0

 

Вільно

2204.2995

- - - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.2996

- - - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.2999

- - - - Інше

0

 

Вільно

2204.3021

- - - В одноразових сталевих упаковках

0

 

Вільно

2204.3022

- - - В одноразових алюмінієвих упаковках

0

 

Вільно

2204.3023

- - - В одноразових скляних упаковках ємністю понад 500 мл

0

 

Вільно

2204.3024

- - - В одноразових скляних упаковках ємністю 500 мл або менше

0

 

Вільно

2204.3025

- - - В одноразових пластикових упаковках, пофарбованих

0

 

Вільно

2204.3026

- - - В одноразових пластикових упаковках, нефарбованих

0

 

Вільно

2204.3029

- - - Інше

0

 

Вільно

2301.1002

- - М'ясний порошок, не зазначений в інших групах

0

 

Вільно

2301.1009

- - Інше

0

 

Вільно

2307.0000

Винний осад; аргол

0

 

Вільно

2309.1000

- Харчування для собак або котів, у роздрібній торгівлі

0

 

Вільно

2309.9003

- - Попередні суміші для годування тварин

0

 

Вільно

2401.1001

- - Завезений до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надісланий до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2401.1009

- - Інше

0

 

Вільно

2401.2001

- - Завезений до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надісланий до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2401.2009

- - Інше

0

 

Вільно

2401.3001

- - Завезені до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надіслані до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2401.3009

- - Інше

0

 

Вільно

2402.1001

- - Завезені до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надіслані до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2402.1009

- - Інше

0

 

Вільно

2402.2001

- - Завезені до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надіслані до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2402.2009

- - Інше

0

 

Вільно

2402.9011

- - Завезені до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надіслані до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2402.9019

- - - Інше

0

 

Вільно

2402.9091

- - Завезені до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надіслані до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2402.9099

- - - Інше

0

 

Вільно

2403.1001

- - Завезений до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надісланий до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2403.1009

- - Інше

0

 

Вільно

2403.9101

- - Завезений до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надісланий до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2403.9109

- - - Інше

0

 

Вільно

2403.9911

- - Завезений до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надісланий до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2403.9919

- - - - Інше

0

 

Вільно

2403.9921

- - Завезені до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надіслані до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2403.9929

- - - - Інше

0

 

Вільно

2403.9991

- - Завезені до країни подорожуючими, членами екіпажів та іншими для особистого вжитку або надіслані до країни за межами професійного імпорту

0

 

Вільно

2403.9999

- - - - Інше

0

 

Вільно

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали