УГОДА
про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівом Югославії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.04.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 25.04.2012

Державна архівна служба України та Архів Югославії (далі - Сторони),

керуючись статтею 9 Угоди про співробітництво в галузі освіти, культури та спорту між Урядом України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія від 24 січня 1996 року,

діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та культурних зв'язків

та

виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між архівними установами держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво на основі принципів рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного національного законодавства держав Сторін, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Стаття 2

Сторони домовляються щодо обміну спеціалістами з метою проведення спільних наукових досліджень, вивчення архівних матеріалів.

При цьому Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані з перебуванням відрядженого, а Сторона, що направляє, бере на себе витрати - на проїзд до місця призначення на території держави Сторони, що приймає, та назад.

Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і програму таких відряджень не пізніше, ніж за три місяці до їхнього початку.

Стаття 3

Відповідно до національного законодавства держав Сторін забезпечують вільний доступ архівних співробітників і дослідників, що працюють у рамках реалізації цієї Угоди, до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх досліджень.

Стаття 4

З метою поповнення національних архівних фондів Сторони домовляються про обмін копіями архівних документів, які знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на основі взаємності.

Стаття 5

Сторони готують спільні архівні виставки, наукові та фахові конференції, збірники документів, забезпечують обмін фаховою архівознавчою літературою та іншими виданнями.

Стаття 6

З дати набрання чинності цією Угодою припиняється дія Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Архівом Сербії і Чорногорії від 25 серпня 2004 року.

Ця Угода набирає чинності з дати підписання і діє протягом трьох років. Вона може бути продовжена на наступні трирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення відповідного періоду дії Угоди письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Стаття 7

За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди зміни та доповнення, які оформлюються додатковим Протоколом, що становитиме невід'ємну частину цієї Угоди.

Вчинено в м. Белград 25 квітня 2012 року в двох примірниках, кожний українського та сербською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Державну архівну службу України

За Архів Югославії

Ольга Гінзбург

Міладін Мілошевич

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали