УГОДА
про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та Управлінням з архівної справи при Уряді Республіки Вірменія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.07.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 21.01.98

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та Управління з архівної справи при Уряді Республіки Вірменія, далі - Сторони,

виходячи з необхідності співробітництва між їхніми державами в галузі архівної справи,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1

Сторони у відповідності з цією Угодою, чинним законодавством своїх держав і нормами міжнародного права розвиватимуть співробітництво на основі взаємності.

СТАТТЯ 2

Сторони розвиватимуть обмін досвідом по всіх напрямках діяльності державних архівів, що їх цікавлять.

З цією метою Сторони обмінюватимуться інформацією з проблем архівної справи, що постають перед ними і здійснюватимуть на взаємній основі стажування спеціалістів-архівістів, надаючи їм всі опубліковані та неопубліковані документи, що стосуються тем їх досліджень.

СТАТТЯ 3

Кожна із Сторін, що домовляються, передаватиме іншій Стороні переліки довідкових матеріалів.

Кожна із Сторін може звертатися до іншої Сторони для отримання інформації, що її цікавить.

Інформація, що надається не повинна суперечити державним інтересам Сторони, що її надає.

СТАТТЯ 4

Сторони звертатимуть особливу увагу наданню необхідних довідок для задоволення соціально-правових запитів громадян та установ.

Сторони погоджуються, що в першу чергу необхідно здійснювати пошуки документів на запити репресованих осіб, що постраждали від тоталітарного режиму. На такі запити слід відповідати швидко і безкоштовно.

СТАТТЯ 5

З метою збагачення фондів Сторін документами, що містять інформацію з історії України і Вірменії, Сторони надаватимуть одна одній копії архівних документів.

Виявлення згаданих документів, копіювання і обмін копіями за домовленістю між відповідними архівними установами можуть проводитись безкоштовно на еквівалентній основі. В інших випадках розрахунки за надання копій для поповнення фондів державних архівів Сторін проводитимуться на пільгових умовах, без врахування оплати за підготовку і надання документів для копіювання, з відшкодуванням фактичних витрат на матеріали по копіюванню, відповідно до діючих прейскурантів, а також договірних цін, прийнятих для Сторін.

СТАТТЯ 6

У випадку виявлення в архівних фондах договірних Сторін непрофільних документів, Сторони шляхом переговорів та у відповідності з законодавством кожної держави вирішують питання про передачу цих документів за належністю.

СТАТТЯ 7

Сторони здійснюватимуть спільні публікації архівних документів і організовуватимуть виставки документів за узгодженою тематикою.

СТАТТЯ 8

Сторони обмінюватимуться законодавчими та іншими нормативними актами, що регламентують питання роботи архівних установ, а також архівознавчою, науково-методичною літературою з архівної справи (правила роботи, наукові праці, статті, матеріали конференцій і семінарів та ін.) і архівними документами, опублікованими архівними установами Сторін.

СТАТТЯ 9

Сторони за взаємним узгодженням можуть вносити в цю Угоду зміни і доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Зазначені протоколи набувають чинності відповідно до процедури, передбаченої статтею 12 цієї Угоди.

СТАТТЯ 10

Спори, що виникають в результаті застосування і тлумачення цієї Угоди, вирішуються між Сторонами шляхом консультацій і переговорів.

СТАТТЯ 11

Співробітництво в межах цієї Угоди не перешкоджатиме іншим спеціалізованим контактам Сторін у галузі архівної справи.

СТАТТЯ 12

Ця Угода вступає в силу від дня повідомлення Сторонами одна одної про виконання ними всіх необхідних внутрідержавних процедур і буде діяти протягом 5 років.

Вона буде автоматично продовжуватись ще на 5 років, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення її дії, письмово не заявить іншій Стороні про свій намір припинити її.

Вчинено в м. Києві 22 липня 1997 р., у двох примірниках, кожний українською, вірменською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей між Сторонами в тлумаченні тексту цієї Угоди перевага надаватиметься тексту російською мовою.

 

За Головне архівне управління
при Кабінеті Міністрів України

За Управління з архівної справи
при Уряді Республіки Вірменія

(підпис)

(підпис)

Начальник Управління

Начальник Управління

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали