УГОДА
про співробітництво в галузі геологічного вивчення і раціонального використання надр

між

Державною службою геології та надр України,
яка розташована за адресою Україна, 03680,
м. Київ, вул. Ежена Потьє 16, яку представляє
п. Любомир Гончарук, виконуючий обов'язки
Голови, уповноважений належним чином
(далі - ДСГНУ)

та

Британською геологічною службою,
яка розташована за адресою Kingsley Dunham
Centre, Nicker Hill, Nottingham, NG12 5GG,
Великобританія, та яку представляє п. Джон
Ніколас Ладден, виконавчий директор,
уповноважений належним чином (далі - БГС)

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

14.05.2012
16.05.2012

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

16.05.2012


ДСГНУ та БГС тут і далі кожна окремо позначаються як "Сторона" або колективно як "Сторони"

• Сторони з метою співробітництва для підвищення рівня геологічного вивчення і раціонального використання надр та мінеральних ресурсів;

• усвідомлюючи надзвичайну значимість мінеральних ресурсів для розвитку національних економік та відповідальність за стале забезпечення мінеральними ресурсами теперішніх та прийдешніх поколінь;

• усвідомлюючи необхідність залучення іноземних інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази;

• будучи переконаними, що довготривале співробітництво є важливим фактором дальшого розвитку дружніх відносин між Сторонами,

домовилися про таке:

Стаття 1: Мета

Сторони, визнаючи взаємну зацікавленість у проведенні спільних дослідницьких програм, домовилися сприяти співпраці, як це визначено у цій Угоді про співробітництво в галузі геологічного вивчення і раціонального використання надр (далі - Угода) та у відповідності з національним законодавством держав Сторін. З цією метою, обидві Сторони погодилися проводити заходи та процедури, які зазначено нижче:

Стаття 2: Сфера дії Угоди

Конкретні напрями співробітництва можуть включати, але не обмежуються, такими питаннями, що представляють собою взаємний інтерес, такі як:

• технічна підготовка та навчання;

• взаємний обмін інформацією, пов'язаний із геологією і мінеральними ресурсами;

• створення бази даних мінеральних ресурсів;

• розробка майбутніх спільних проектів у сфері мінеральних ресурсів Великобританії та України;

• інші форми співробітництва, які можуть бути взаємно погоджені між Сторонами.

Стаття 3: Форми співробітництва

Форми спільної діяльності в межах цієї Угоди можуть складатися з обміну технічною інформацією, обміну візитами, спільними дослідницькими проектами між експертами Сторін (які займаються дослідженням, що представляють взаємний інтерес для Сторін) та інші форми спільної діяльності, які взаємно погоджені Сторонами, у тому числі співробітництво по проектах, що становлять взаємний інтерес, які будуть проводитися в інших країнах, крім України або Великобританії.

Сторони докладатимуть зусиль, щоб співпрацювати за цією Угодою таким чином, щоб не обмежувати або іншим чином не утискати відносини, які, можливо, вже існують між Сторонами та їхніми клієнтами/партнерами.

Стаття 4: Процедури для Індивідуального Проекту

Сторони докладатимуть зусиль діяти таким чином, щоб заходи, заплановані для здійснення кожною зі Сторін здійснювалися через окремий проект або програму шляхом укладання додаткової угоди між Сторонами. Особливі умови цієї додаткової угоди, укладеної в межах цієї Угоди, можуть включати, у разі необхідності, докладну інформацію про механізми фінансування, розподіл та захист прав інтелектуальної власності, і загальні умови і положення, не включені до цієї Угоди, та можуть бути підтверджені у письмовій формі між Сторонами до початку проекту або програми.

Стаття 5: Мобільність

Сторони будуть сприяти організації взаємних контактів та мобільності фахівців, в тому числі листів-запрошень для отримання в'їзних віз.

Стаття 6: Набрання чинності, зміни та припинення

Ця Угода набирає чинності з дати останнього підписання обома Сторонами і залишається у силі протягом п'яти (5) років. Угода може бути змінена за взаємною письмовою згодою Сторін. Намір кожної зі Сторін щодо розірвання цієї Угоди до погодженої дати припинення, повинен бути повідомлений про це іншу Сторону у письмовій формі не пізніше ніж за дев'яносто (90) днів до запропонованої дати припинення. Припинення дії цієї Угоди не буде впливати на чинність, тривалість або інші умови щодо будь-яких проектів, програм чи діяльності, які були запроваджені у рамках даної Угоди.

Стаття 7: Повідомлення

Будь-яке повідомлення, що надається іншій Стороні відповідно до цієї Угоди надається у письмовій формі і передається факсом або електронною поштою іншій Стороні на їх наступні офіційні адреси:

БГС:
Kingsley Dunham Centre,
Nicker Hill, Nottingham,
NG12 5GG,
Великобританія
Fax: +44 (0)115 936 3200
e-mail: jludden@bgs.ac.uk

ДСГНУ:
03680, Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє 16
Факс: +380-44-456-7145
e-mail: sekretar@geomail.kiev.ua

Підписано у Великобританії 16 травня 2012 року та в Україні 14 травня 2012 року в двох примірниках англійською та українською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

Джон Ніколас Ладден
Виконавчий директор, Британська
Геологічна служба

Любомир Гончарук
Виконуючий обов'язки Голови Державної
служби геології та надр України

Ноттінгем, 16 травня 2012 року

Київ, 14 травня 2012 року

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали