УГОДА
про співробітництво в галузі культури між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури Туркменистану

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.01.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 28.01.98

Міністерство культури і мистецтв України та Міністерство культури Туркменистану, які надалі іменуються "Сторони",

керуючись Договором про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Україною і Туркменистаном від 10 жовтня 1992 року,

базуючись на домовленостях в рамках Співдружності Незалежних Держав та законодавчих актах про культуру України і Туркменистану,

вважаючи, що співробітництво в галузі культури покликано сприяти розвитку взаєморозуміння між народами, зміцненню загальнолюдських цінностей, створенню умов для забезпечення суспільного прогресу та громадянської згоди,

враховуючи історичні корені та накопичений досвід традиційних зв'язків народів обох держав,

прагнучи сприяти взаємозбагаченню національних культур при повазі самобутності кожної з них,

сповнені прагнення до подальшого розширення і зміцнення взаємного співробітництва,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони зобов'язуються в межах своєї компетенції створювати сприятливі умови для культурного співробітництва між Україною і Туркменистаном в області театрального, музичного, образотворчого і циркового мистецтва, бібліотечної і музейної справи, збереження об'єктів історико-культурної спадщини, самодіяльної народної творчості, традиційних народних промислів і ремесел та інших видів культурної діяльності.

Стаття 2

Сторони сприятимуть на основі двосторонніх щорічних програм і проектів культурного співробітництва організації гастролей театрів, художніх колективів і виконавців, створенню бібліотечно-інформаційних систем, зведених каталогів і міжбібліотечних абонементів, обміну художніми виставками і музейними експонатами (на основі окремих угод), проведенню днів культури, фестивалів, конкурсів, конференцій, семінарів та інших заходів у галузі професійного мистецтва і народної творчості.

Стаття 3

Сторони сприятимуть співробітництву і широким взаємним зв'язкам між творчими спілками та об'єднаннями, громадськими організаціями, встановленню прямих контактів між діячами культури і мистецтва.

Стаття 4

Сторони сприятимуть у встановленні безпосереднього співробітництва на основі прямих договорів між театрами, концертними організаціями і професійними колективами, музеями, організаціями і закладами охорони і реставрації об'єктів історико-культурної спадщини, бібліотеками, науково-методичними центрами, навчальними закладами, науково-дослідницькими організаціями та закладами культури.

Стаття 5

Сторони намагатимуться задовольняти взаємні потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації робітників і спеціалістів у галузі культури і мистецтва, визначаючи за принципами паритетного двостороннього обміну умови навчання учнів, студентів, аспірантів, докторантів у підпорядкованих навчальних закладах.

Стаття 6

З метою збереження об'єктів історико-культурної спадщини, які знаходяться на їх території, Сторони координуватимуть зусилля, направлені на охорону, захист, реставрацію і використання об'єктів на основі окремих програм і проектів.

Стаття 7

Сторони регулярно обмінюватимуться інформацією для радіо, телебачення, преси з метою висвітлення їх культурного життя, історичних зв'язків своїх народів, результатів культурного співробітництва.

Стаття 8

Сторони обмінюватимуться інформацією про науково-дослідницькі роботи в галузі культури і мистецтва, проводитимуть спільні наукові та науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми, використовуватимуть інші форми наукового обміну та співробітництва.

Стаття 9

Сторони заохочуватимуть співробітництво національних бібліотек, музеїв та інших закладів культури, обмінюватимуться інформацією, науковими матеріалами, творами художньої літератури.

Стаття 10

Сторони домовилися про спільну організацію і реалізацію культурних акцій, програм, ділових проектів. Фінансування спільних програм і проектів здійснюватимуться за принципами дольової участі.

Стаття 11

Фінансові питання, пов'язані з виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться кожного разу на основі додаткового договору.

Стаття 12

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання, укладається терміном на п'ять років і автоматично продовжуватиметься кожного разу на наступний п'ятирічний період, якщо жодна з Сторін не повідомить про бажання припинити її дію за шість місяців до закінчення терміну.

Стаття 13

Положення цієї Угоди можуть бути змінені або доповнені за взаємною письмовою згодою Сторін.

Вчинено в м. Ашгабат 28 січня 1998 р., у двох примірниках, кожен українською, туркменською і російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей в тлумаченні положень цієї Угоди, перевага надається тексту російською мовою.

 

За Міністерство культури і мистецтв України

За Міністерство культури Туркменистану

(підпис) 

(підпис)  

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали