Верховна Рада України прийняла Постанову "Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

 

21 травня 2012 года

Народні депутати затвердили звіт Кабінету Міністрів про виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік", взявши до відома, що державний бюджет виконано за доходами у сумі 314.616,9 млн. гривень, видатками - 333.459,5 млн. гривень, обсягом повернення кредитів - 2.288,7 млн. гривень та обсягом надання кредитів - 7.003,6 млн. гривень, з дефіцитом у сумі 23.557,5 млн. гривень.

Згідно з постановою, Кабінету Міністрів необхідно:

проаналізувати висновки Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік та вжити заходів щодо недопущення порушень бюджетного законодавства у поточному і наступних бюджетних періодах;

забезпечити дотримання головними розпорядниками коштів державного бюджету вимог частини восьмої статті 51 Бюджетного кодексу України щодо обов?язковості уточнення планових показників власних надходжень бюджетних установ відповідно до фактичних надходжень та належного упорядкування бюджетних зобов?язань за спеціальним фондом;

посилити контроль за правомірністю отримання податкових пільг суб‘єктами господарювання та цільовим використанням таких пільг;

удосконалити форму інформації про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг, яка подається на виконання частини третьої статті 60 Бюджетного кодексу, забезпечивши її повноту, деталізацію за формою звіту про суми податкових пільг (затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2010 року №1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб?єктом господарювання до бюджету у зв?язку з отриманням податкових пільг") та співставлення з формою інформації, визначеною пунктом 3 частини першої статті 38 цього Кодексу;

переглянути процедуру підготовки інформації про надані державні гарантії у складі звітності про виконання державного бюджету з метою забезпечення відображення достовірного стану гарантійних зобов?язань держави на кожну звітну дату.

Відповідно до постанови, Кабінет Міністрів має:

вжити заходів щодо посилення відповідальності головних розпорядників коштів державного бюджету за якість планування бюджетних програм, забезпечивши дотримання методологічних рекомендацій щодо розрахунку видатків та надання кредитів на плановий період та середньострокову перспективу;

посилити контроль за станом здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов?язань з метою недопущення зростання кредиторської і дебіторської бюджетної заборгованості та погашення простроченої бюджетної заборгованості;

обмежити випадки попередньої оплати товарів (робіт і послуг) за бюджетні кошти шляхом внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 9 жовтня 2006 року №1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";

удосконалити процедуру виконання бюджету за витратами, унеможливлюючи здійснення платежів понад встановлені бюджетні асигнування;

забезпечити комплексне вирішення питання щодо повернення позик, наданих Пенсійному фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, визначивши механізм погашення простроченої заборгованості та недопущення її утворення у наступних бюджетних періодах;

активізувати роботу з погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та за кредитами з державного бюджету, з обов?язковим застосуванням механізмів погашення такої заборгованості, визначених статтею 17 Бюджетного кодексу, і надати інформацію про вжиті заходи до 1 вересня 2012 року;

забезпечити повернення до державного бюджету у 2012 році наданих для кредитування Аграрного фонду у 2011 році коштів у сумі 2,6 млрд. гривень та врахувати стан виконання статті 32 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" при реалізації статті 18 Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік";

звернути увагу на необхідність обмеження кількості та обсягів перерозподілів витрат державного бюджету, забезпечивши прийняття відповідних рішень виключно за наявності об?єктивних підстав і фінансово-економічної доцільності здійснення таких перерозподілів;

здійснити у 2012 році розподіл коштів за бюджетною програмою «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України», спрямувавши бюджетні кошти переважно на реалізацію інвестиційних програм (проектів) та не допускаючи розпорошення таких коштів на вирішення поточних питань;

Окрім того, уряду потрібно:

продовжити роботу з подальшого впровадження оцінки ефективності бюджетних програм і покращити якість підготовки головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників в межах бюджетних програм;

упорядкувати інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України у частині забезпечення повноти відображення показників, визначених частиною другою статті 55 Бюджетного кодексу України;

встановити вимогу щодо обов?язковості подання рішень Кабінету Міністрів щодо розподілу і перерозподілу трансфертів місцевим бюджетам між місцевими бюджетами на погодження з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України;

удосконалити порядок та форму подання звітів про виконання бюджетів та кошторисів фондів загальнообов?язкового державного соціального і пенсійного страхування з метою забезпечення повноти та співставності відповідних планових та звітних показників, тощо.

 

Джерело: document.UA
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали