Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо закордонних українців)

 

20 вересня 2011 года

Проектом пропонується внести до чинних законів зміни, зокрема, про основні засади співпраці із закордонними українцями, про їх права, свободи і обов‘язки тощо. Передбачається встановити, що основними засадами співпраці із закордонними українцями є:

визнання невід?ємності і належності кожній особі від народження основних прав і свобод людини і громадянина;

розв?язання проблем становлення та консолідації української нації;

обов?язковість задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців;

взаємне збагачення надбаннями духовної та матеріальної культури;

взаємодія з іншими державами у сфері забезпечення прав і свобод закордонних українців на засадах обов?язковості дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, зокрема невтручання у внутрішні справи інших держав;

паритет у забезпеченні іноземними державами та Україною прав і потреб закордонних українців та національних меншин України.

Документ містить також норму, відповідно до якої закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов?язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов?язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Закордонним українцям також передбачаються щорічні державні стипендії для здобуття вищої освіти в межах квот, установлених для навчання іноземців та осіб без громадянства.

Крім цього, документом пропонується встановити, що особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття громадянства України у порядку, встановленому Законом "Про громадянство України".

 

Джерело: document.UA
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали