Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік"

 

21 грудня 2011 года

Народні депутати присудили Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік:

за роботу "Умови розв?язаності нелінійних ультрапараболічних варіаційних нерівностей, крайових задач для нелінійних ультрапараболічних рівнянь та обернених задач в областях з вільними межами для лінійних параболічних рівнянь":

Процах Наталії Петрівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;

Снітко Галині Анатоліївні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України;

за роботу "Методи аналізу та моделювання стохастичних систем":

Кноповій Вікторії Павлівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;

Пепеляєвій Тетяні Володимирівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;

Пустовій Світлані Вікторівні - кандидату технічних наук, доценту Національного авіаційного університету;

за роботу "Розробка методів розрахунку деформування та міцності тканих і композиційних матеріалів":

Заразовському Максиму Миколайовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України;

Данильчуку Євгену Леонідовичу, молодшому науковому співробітнику Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України;

за роботу "Розробка науково-технічних засад забезпечення стійкої роботи ОЕС України з урахуванням особливостей автоматичного регулювання на електростанціях":

Лук?яненку Лук?яну Миколайовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;

Стогнію Олексію Вадимовичу - кандидату технічних наук, завідувачу відділу Інституту загальної енергетики НАН України;

Стелюку Антону Олеговичу - кандидату технічних наук, доценту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

за роботу "Плазмове джерело іонів з високою яскравістю пучка":

Шульзі Дмитру Петровичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

за роботу "Одержання високоякісного біодизельного палива на основі повністю відновлюваної сировинної бази - етилового спирту та ріпакової олії":

Охріменку Михайлу Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

Іваненку Віталію Вікторовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

за роботу "Функціональні матеріали на основі складних оксидних систем (синтез, структура, властивості, використання)":

Дуриліну Дмитру Олександровичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України;

Солопану Сергію Олександровичу - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України;

за роботу "Виявлення неоантигенної детермінанти в молекулі фібрину та встановлення її ролі в тромбоутворенні":

Луговській Наталії Едуардівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України;

за роботу "Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV XVIII ст.":

Штанденко Уляні Михайлівні - кандидату філологічних наук, науковому співробітнику Інституту української мови НАН України;

за роботу "Багатокольорова фотометрія та поляриметрія систем з затьмареннями на різних стадіях еволюції":

Антонюку Кирилу Анатолійовичу - кандидату фізико-математичних наук, заступнику директора з наукової праці Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія";

Бакланову Олексію Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, ученому секретарю Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія";

за роботу "Мезомеханіка високотемпературного деформування і руйнування теплостійких сталей металургійного та енергетичного обладнання":

Марущаку Павлу Орестовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

Окіпному Ігорю Богдановичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

за роботу "Протигерпетичні та імуномодулюючі властивості вітчизняного комплексного індуктору інтерферону":

Лич Інні Валентинівні - кандидату біологічних наук, старшому викладачу Національного університету харчових технологій;

Скроцькій Оксані Ігорівні - кандидату біологічних наук, асистенту Національного університету харчових технологій;

за роботу "Ріст силіцидів металів у нанодротинках кремнію при точковому контакті з нанометалевими частинками":

Ковальчуку Андрію Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

за роботу "Навчання адміністрування систем управління освітніми web-порталами майбутніх вчителів інформатики":

Франчуку Василю Михайловичу - кандидату педагогічних наук, доценту Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

за роботу "Екологічні аспекти дослідження ерозійних процесів чорноземів типових правобережного лісостепу України":

Бережняку Євгенію Михайловичу - кандидату сільськогосподарських наук, старшому викладачу Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу "Характеристика пшенично-егілопсних ліній з використанням мікросателітних маркерів та молекулярне картування інтрогресивного гену стійкості до твердої сажки":

Галаєву Олексію Володимировичу - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Південного біотехнологічного центру в рослинництві Національної академії аграрних наук України;

за роботу "Теоретичні і практичні засади використання ДНК-маркерів у селекції великої рогатої худоби":

Копиловій Катерині В?ячеславівні - кандидату сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Інституту розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України;

за роботу "Розвиток теорії проектування жорстких сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів":

Баннікову Дмитру Олеговичу - кандидату технічних наук, завідувачу кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

за роботу "Впровадження комплексу клітинно-молекулярних методів діагностики віддалених ефектів опромінення у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи":

Ільєнко Ірині Миколаївні - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інститут клінічної радіології, Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини АМН України";

Клепко Аллі Володимирівні - кандидату біологічних наук, провідному науковому співробітнику Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини АМН України";

Костіну Олексію Володимировичу - аспіранту Інституту клінічної радіології Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини АМН України";

за роботу "Закордонні українці та українська державність (20-ій річниці незалежності України присвячується)":

Недужку Юрію Вікторовичу - доктору історичних наук, професору кафедри Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Вручення дипломів та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок приурочити до Дня науки.

 

Джерело: document.UA
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали