Верховна Рада України ухвалила Закон "Про аквакультуру"

 

21 червня 2012 года

Документ визначає принципи державної політики, основні засади розвитку і функціонування аквакультури, правові основи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері аквакультури.

Встановлюється, зокрема, що аквакультура (рибництво) це сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об?єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах з метою одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури), ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.

Відповідно до закону, державна політика у сфері аквакультури здійснюється за принципами та напрямами, серед яких основними є:

науково обґрунтоване поєднання екологічних, економічних та соціальних інтересів з метою забезпечення сталого розвитку аквакультури;

врахування природних і соціально-економічних особливостей рибогосподарських водних об?єктів та прилеглих до них територій при плануванні і створенні рибницьких господарств щодо здійснення аквакультури;

дотримання нормативно-правових актів, що визначають правила проектування, будівництва, експлуатації, капітального ремонту і реконструкції рибницьких господарств щодо здійснення аквакультури;

узгодження проектної документації на будівництво об?єктів, що використовуються у сфері аквакультури з відповідними органами згідно з законом;

проведення державної екологічної експертизи проектів та іншої документації, необхідної для ведення господарської діяльності у сфері аквакультури;

попередження антропогенного забруднення, що є наслідком господарської або іншої діяльності у сфері аквакультури;

здійснення аквакультури способами, що не допускають заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, зменшення запасів водних біоресурсів, їх кількісного та якісного складу у водних об?єктах (їх частинах);

відшкодування збитків, заподіяних природним водним об?єктам (їх частинам), рибницьким господарствам в результаті порушення вимог цього закону;

фінансування діяльності щодо створення унікальних генофондних колекцій у вигляді маточних стад об?єктів аквакультури;

надання пільг по кредитам суб?єктам аквакультури;

компенсація витрат на вирощування, утримання і вселення об?єктів аквакультури у водні об?єкти (їх частини) для відновлення природних популяцій, поповнення запасів водних біоресурсів та збереження їх біорізноманіття;

підвищення конкурентоспроможності, поліпшення якості та розширення асортименту продукції аквакультури вітчизняного виробництва, поліпшення умов забезпечення населення такою продукцією;

сприяння розвитку аквакультури, захист інтересів вітчизняних суб'єктів аквакультури та національного ринку продукції аквакультури;

підвищення ефективності використання наявного фонду рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) для потреб розвитку аквакультури;

сприяння створенню рівних умов конкуренції для суб'єктів аквакультури, сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу у сфері аквакультури;

сприяння діяльності у сфері аквакультури, спрямованій на збільшення запасів та збереження біорізноманіття водних біоресурсів у водних об?єктах (їх частинах);

удосконалення нормативно-правової бази рибогосподарської діяльності для забезпечення раціонального використання об?єктів аквакультури шляхом науково-технічного забезпечення розвитку аквакультури;

забезпечення ефективного функціонування системи підготовки фахівців у сфері аквакультури;

розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері аквакультури.

 

Джерело: document.UA
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали