Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" (щодо стимулюючого регулювання)

 

21 червня 2012 года

Законодавчим актом доповнено чинний закон нормами, якими запроваджується новий метод регулювання діяльності суб?єктів природних монополій - стимулююче регулювання цін (тарифів) на товари суб?єктів природних монополій.

Зокрема, чинний закон доповнено положенням, згідно із яким "стимулююче регулювання - це державне регулювання цін (тарифів) на товари суб?єктів природних монополій, що передбачає застосування визначених органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб?єктів природних монополій, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, стимулює суб?єктів природних монополій до підвищення якості товарів та ефективності регульованої відповідно до цього Закону сфери діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат та забезпечує створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку".

Документом передбачено, що рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у відповідній сфері приймається органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб?єктів природних монополій, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної цінової політики.

Згідно із законом, у разі застосування стимулюючого регулювання орган, який регулює діяльність суб?єктів природних монополій, враховує: витрати відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (крім амортизації та витрат, визначених частиною третьою цієї статті); витрати на амортизацію активів, які розраховані відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання, визначених органами, що здійснюють державне регулювання діяльності суб?єктів природних монополій; податки і збори (обов?язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів; регуляторну базу активів; регуляторну норму доходу; віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; якість товарів, що виробляються (реалізуються) суб?єктами природних монополій; державні дотації та інші форми державної підтримки, гранти, внески споживачів.

В іншому разі орган, який здійснює державне регулювання діяльності суб?єктів природних монополій, під час регулювання цін (тарифів) на товари суб?єкта природної монополії враховує: витрати, які згідно з Податковим кодексом враховуються при обчисленні об?єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті); податки і збори (обов?язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів; вартість основних засобів, амортизацію, потреби в інвестиціях, визначених у встановленому порядку; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; якість товарів, що виробляються (реалізується) суб?єктами природних монополій; державні дотації та інші форми державної підтримки.

Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб?єктів природних монополій, у межах своїх повноважень у разі застосування стимулюючого регулювання визначають для цілей встановлення цін (тарифів) групи активів, включених до регуляторної бази, строк їх корисного використання та метод нарахування амортизації таких активів.

Для визначення регуляторної бази активів під час переходу до стимулюючого регулювання суб?єктом оціночної діяльності згідно із законодавством одноразово проводиться незалежна оцінка активів, що використовуються для здійснення регульованої відповідно до цього закону сфери діяльності суб?єктів природних монополій, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб?єктів природних монополій. Звіт про оцінку таких активів підлягає обов?язковому рецензуванню рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

 

Джерело: document.UA
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали