МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.05.2012 р. N 3303-05/20230-12

 

Філії УМГ "Харківтрансгаз"
ДК "Укртрансгаз"
ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
МСП, вул. Культури, 20-а, м. Харків, 61001

Копія:

Державна казначейська служба України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт "Переізоляція газопроводу DN 1000 ШДО-2 Шебелинка-Дніпропетровськ, 8 - 16 км (в т. ч. 3,8 км. заміна труби) Шебелинське ЛВУМГ" (оголошення N 040151 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 30.01.2012 N 13 (615)), проведеної Філією Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" дочірньої компанії "Укртрансгаз" публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 20.04.2012 N 3303-05/14891-12, лист Замовника від 11.05.2012 N 2215/26, зареєстрований у Мінекономрозвитку 15.05.2012 за N 12/59604-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 20.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу установлено.

Пунктом 2 наказу Мінекономіки від 26.07.2010 N 916 "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів", зареєстрованого в Мін'юсті 06.08.2010 за N 622/17917 (далі - Типове положення), передбачено, зокрема, що замовники (генеральні замовники) при затвердженні положень про комітети з конкурсних торгів використовують Типове положення про комітет з конкурсних торгів, затверджене цим наказом.

Водночас, відповідно до розділу III "Головні функції комітету" Типового положення, комітет з конкурсних торгів в процесі роботи забезпечує реалізацію, зокрема такої функції, як надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження.

Крім того, у пунктах 1 та 5 розділу IV "Права та обов'язки членів комітету" Типового положення, указано, що члени комітету мають право заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.

Разом з тим в Положенні про комітет з конкурсних торгів Замовника, затвердженому наказом ДК "Харківтрансгаз" ПАТ "НАК "Нафтогаз України" від 08.09.2010 N 362, відсутні вищезазначені вимоги, що не відповідає Типовому положенню.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 9 Інструкції встановлено, що у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

При цьому всупереч пункту 9 Інструкції, річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.01.2012 N 1 не містить назви підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт "Переізоляція газопроводу DN 1000 ШДО-2 Шебелинка-Дніпропетровськ, 8 - 16 км (в т. ч. 3,8 км. заміна труби) Шебелинське ЛВУМГ" (далі - документація конкурсних торгів), оформлені протоколами засідань комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.01.2012 N 4_1 та від 04.01.2012 N 4_2 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів, зокрема повинна містити вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим у документації конкурсних торгів не встановлено вимог, передбачених пунктами 2, 5 та 7 частини першої статті 17 Закону, а також способу їх документального підтвердження, що не відповідає стандартній документації конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 01.03.2012 (далі - Реєстр Замовника) та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.03.2012 N 4_3, до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Компанія "Фобос" товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Компанія "Фобос" ТОВ)

68038850,00

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-виробниче підприємство "Магістраль" (далі - ТОВ "Інженерно-виробниче підприємство "Магістраль")

67375757,00


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Реєстр) передбачено, що у колонці 2 пункту 5 "Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)" Реєстру зазначається дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо) пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій).

Водночас всупереч затвердженій формі в Реєстрі Замовника у колонці 2 пункту 5 відсутня інформація щодо способу отримання пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.03.2012 N 4_5 (далі - протокол оцінки) до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів Компанії "Фобос" ТОВ та ТОВ "ІВП "Магістраль" (далі - учасники), а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "ІВП "Магістраль", з яким укладено договір від 09.04.2012 N 1204000229.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - форма протоколу оцінки конкурсних торгів), передбачено, що протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) має містити пункт 5 "Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення" та пункт 7 "Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)".

При цьому протокол оцінки не містить пунктів 5 та 7, що не відповідає формі протоколу оцінки конкурсних торгів.

Підпунктом 2.3.5 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасники в складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати, зокрема, копії паспорта (ким, коли видані, де зареєстровані, місце проживання) керівника підприємства.

Разом з тим у пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ІВП "Магістраль" відсутні копії сторінок паспорта, на яких зазначено ким, коли виданий паспорт, де зареєстрований керівник, а в пропозиції Компанії "Фобос" ТОВ не надано копію сторінки паспорта, що містить інформацію про місце реєстрації керівника.

У підпункті 2.3.12 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасник надає в складі пропозиції конкурсних торгів довідку з відповідних державних органів, видану не раніше 30 днів до дати розкриття, про те, чи визнаний учасник у встановленому законом порядку банкрутом та чи відкрита відносно нього ліквідаційна процедура, або її нотаріально завірену копію.

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011) (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. У підпункті 36 пункту 4 Положення (Указ N 395/2011), вказано, що Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мінюсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяг з Єдиної бази даних.

У Типовому стандарті надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Разом з тим пропозиції конкурсних торгів учасників Компанії "Фобос" ТОВ та ТОВ "ІВП "Магістраль" містять довідки виданим Державним підприємством "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкруства" Міністерства економіки України від 20.02.2012 N 218-10-8/1086 та від 20.02.2012 N 218-16-8/1085, що відповідно суперечить вимозі документації конкурсних торгів, встановленій у підпункті 2.3.12 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Підпунктами 1.1 та 1.2 пункту 1 Додатка 1 "Перелік документів, що підтверджують інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям" (далі - Додаток 1) до документації конкурсних торгів визначено, що на підтвердження кваліфікаційної вимоги "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази" учасники надають довідку в довільній формі за підписом керівника, що містить опис технічних та інших можливостей учасника, які необхідні для виконання умов Замовника та завірені підписом та печаткою учасника копії документів основних технічних засобів, які будуть залучені учасником для виконання договору.

На виконання пункту 1.1 пункту 1 Додатка 1 документації конкурсних торгів компанією "Фобос" ТОВ надано довідку, в якій вказані, зокрема, такі технічні засоби як котел бітумний, електростанція GEKO 6400 ED-A/HEBA. Відповідно ТОВ "ІВП "Магістраль" надано довідку в якій, зокрема, вказано такі засоби як електростанція GEKO 6400 ED-A/HEBA, центратор зовнішній, автомобіль 452, автомобіль ЗиЛ-131 (кунг), автомобіль ЗиЛ-131 (вахтовка).

Водночас всупереч підпункту 1.2 пункту 1 Додатка 1 документації конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів учасників не містять копій документів вищевказаних основних технічних засобів, зазначених учасниками у відповідних довідках.

Підпунктами 2.1 та 2.3 пункту 2 Додатка 1 документації конкурсних торгів передбачено, що на підтвердження кваліфікаційного критерію "Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" учасники подають в складі пропозицій конкурсних торгів довідку, що містить інформацію щодо кількості, кваліфікації та досвіду роботи працівників, а також копії кваліфікаційних документів інженерно-технічних працівників, які будуть залучені для виконання умов Замовника.

При цьому, всупереч зазначеним вимогам документації конкурсних торгів в пропозиції Компанія "Фобос" ТОВ відсутні копії кваліфікаційних документів інженерно-технічного працівника Масло А. А., а в пропозиції ТОВ "ІВП "Магістраль" - Козлова А. П, вказаних у довідках.

Пунктами 1 та 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції учасників на підставі пунктів 1 та 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пунктів 1 та 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 09.04.2012 N 1204000229, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали