МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.06.2012 р. N 3304-04/12068-12

 

Національному університету Державної податкової служби України
вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь, 08201

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг в галузі реклами (оголошення N 039217 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 30.01.2012 N 13 (615)), проведеної Національним університетом Державної податкової служби України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 26.04.2012 N 3304-04/15765-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 27.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі копій матеріалів, наданих Замовником для здійснення моніторингу, встановлено наступне.

Пунктом 9 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (із змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 N 624/17919, встановлено, що у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пункту 9 Інструкції річний план закупівель Замовника на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.04.2012 N 5, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб Замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

Абзацом першим частини п'ятої статті 11 Закону передбачено, що рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг в галузі реклами (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 11.01.2012 N 5.

Поряд з цим протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 11.01.2012 N 5 підписаний головою комітету Антиповим В. І., прізвище якого відсутнє у переліку присутніх на засіданні комітету з конкурсних торгів Замовника.

Зміст документації конкурсних торгів не суперечить вимогам, установленим частиною другою статті 22 Закону.

Відповідно до вимог стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі "відкриті торги", затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), замовник у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів повинен зазначити прізвище, ім'я, по батькові, посаду, адресу, номер телефону, електронну адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Водночас у документації конкурсних торгів Замовника не вказано посаду, електронну адресу посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками, що не відповідає вимогам стандартної документації конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 29.02.2012 до участі у процедурі надано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Комунікаційна група "ЕСГ"

2529197,00

2

ТОВ "Тамонтен"

3426040,54


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (із змінами), зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, що пункт 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (колонка 2) повинен містити інформацію про час і спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано час і спосіб подання учасниками пропозицій конкурсних торгів, що не відповідає вимогам форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 02.03.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Комунікаційна група "ЕСГ" та ТОВ "Тамонтен", а переможцем процедури закупівлі відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю 100 балів визначено ТОВ "Комунікаційна група "ЕСГ" (ціна пропозиції становить 2529197,00 грн.).

Відповідно до статті 10 Закону замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, зокрема, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися; звіт про результати проведення процедури закупівлі - протягом трьох робочих днів з дня його затвердження та безоплатно публікує зазначені документи в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Комунікаційна група "ЕСГ" розміщено на веб-порталі уповноваженого органу з дотриманням встановлених Законом строків та опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 05.03.2012 N 28 (630).

Договір на закупівлю послуг по результатам відкритих торгів з ТОВ "Комунікаційна група "ЕСГ" Замовником укладено 23.03.2012 N 1203250.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу, опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 28.03.2012 N 38 (640).

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю послуг в галузі реклами затверджений комітетом з конкурсних торгів Замовника від 02.04.2012 N 19.

Враховуючи вищезазначене, Замовником дотримано строки оприлюднення документів, встановлені статтею 10 Закону.

Крім того повідомляємо, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011) Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі послуг в галузі реклами у відповідності до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження щодо оформлення документів у сфері державних закупівель.

VIII. Додаткова інформація:

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали