МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.06.2012 р. N 3303-05/21377-12

 

Державному підприємству обслуговування повітряного руху України
Аеропорт, м. Бориспіль,
Київська обл., 08307

Копія:

Державна казначейська служба України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для автоматичного оброблення інформації (комп'ютерне обладнання, 18 найменувань) (оголошення N 023280 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 28.03.2011 N 37/1 (483/1)), проведеної Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення від 13.03.2012 N 3303-05/9275-12), листи замовника від 27.03.2012 N 1.12-63, від 24.04.2012 N 7.12-13, від 22.05.2012 N 7.1.2-19-183 зареєстровані в Мінекономрозвитку 28.03.2012 за N 12/40739-12, 26.04.2012 за N 12/53441-12 та 23.05.2012 N 12/63233-12 відповідно).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 13.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (комп'ютерне обладнання 18 найменувань) за кодом ДК 016-97 30.02.1 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів замовника від 23.02.2011 N 1.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів від 28.04.2011 та протоколом про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 28.04.2011 N 2 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Уліс Сістемс"

5348780,00 грн.

2

ТОВ "БМС Консалтінг"

5457921,60 грн.


Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 30.05.2011 N 3 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Уліс Сістемс" та ТОВ "БМС Консалтінг", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 5.1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів замовника за критерієм оцінки "Найнижча ціна за повний перелік предмета закупівлі", визначено ТОВ "Уліс Сістемс", з яким укладено договір від 24.06.2011 N 11/У098.

У пункті 3.2 "Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів (далі - пункт 3.2 розділу III) вказано, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатись, зокрема з відомостей про учасника (додаток 9 до Інструкції учасникам) та копії листа від представництва (або представника) виробника систем збереження даних, серверного обладнання та джерел безперебійного живлення до них, завірену учасником, про авторизацію учасника щодо поставки обладнання та виконання учасником обумовленої в документації конкурсних торгів гарантійної сервісної підтримки запропонованого серверного обладнання з джерелами безперебійного живлення до них та системи збереження даних.

Разом з цим, у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтінг" та ТОВ "Уліс Сістемс" надано авторизаційні листи ТОВ "Делл Україна" від 07.04.2011 та ТОВ "Навігатор" від 11.04.2011, не завірені учасниками. Таким чином, пропозиції конкурсних торгів учасників не відповідають вимогам пункт 3.2 розділу III документації конкурсних торгів.

У додатку 9 до Інструкції учасникам документації конкурсних торгів встановлено, що у відомостях про учасника зазначається, зокрема інформація про наявність сертифікатів.

При цьому відомості про учасника ТОВ "БМС Консалтінг" подані у складі пропозиції конкурсних торгів не містять інформації про наявність сертифікатів, що не відповідає вимогам, встановленим у додатку 9 до інструкції учасникам до документації конкурсних торгів замовника.

Крім того, пунктом 4.3 "Участь учасників та їх уповноважених представників у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів" розділу IV "Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що повноваження представників учасників повинні бути підтверджені довіреністю за формою, визначеною додатком 8 до інструкції учасникам (далі - додаток 8) документації конкурсних торгів. Водночас формою довіреності, встановленій у додатку 8 до документації конкурсних торгів, передбачено, що вона має містити відбиток печатки учасника (за наявності).

Слід зазначити, що в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Уліс Сістемс" наявні документи, що містять відбиток печатки учасника.

При цьому довіреність від 27.04.2011 ТОВ "Уліс Сістемс" не містить відбитка печатки учасника, що суперечить формі довіреності, встановленій додатком 8 до документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.

Абзацом сьомим частини першої статті 30 Закону визначено, що відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів є підставою для відміни торгів.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів є обов'язком, а не правом замовника.

Враховуючі зазначене, замовник на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтінг" та ТОВ "Уліс Сістемс" та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих замовником, Мінекономрозвитку встановлено, що замовником процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого статті 30 Закону.

VII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

Частиною другої статті 214 Цивільного кодексу України визначено, що особи, які вчинили дво- або багатосторонній правочин, мають право за взаємною згодою сторін, а також у випадках, передбачених законом, відмовитися від нього, навіть і в тому разі, якщо його умови повністю ними виконані.

У відповідності до частини першої статті 207 та частини другої статті 208 Господарського кодексу України господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, може бути на вимогу однієї із сторін або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині. У разі визнання недійсним зобов'язання кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені законом.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали