МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.06.2012 р. N 3303-04/22029-07

Адміністрації державної прикордонної служби України
01034, Київ-34, вул. Володимирська, 26


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з розроблення пакетних програмних засобів (дослідно-конструкторська робота "Розроблення тринадцятої черги глобальної автоматизованої інформаційної системи "Гарт"), передбаченої річним планом на 2012 рік Адміністрацією державної прикордонної служби України (далі - Замовник) за процедурою "закупівля в одного учасника" у Інституту програмних систем Національної академії наук України (далі - Інститут).

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац другий пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-звернення Замовника від 29.05.2012 N 0.25-4663/0/6-12, зареєстрований в Мінекономрозвитку за N 07/66310-12 від 30.05.2012).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 01.06.2012.

III. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням замовника.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Згідно з річним планом на 2012 рік та обґрунтуванням застосування процедури в одного учасника Замовник планує здійснити закупівлю послуг з розроблення пакетних програмних засобів (дослідно-конструкторська робота "Розроблення тринадцятої черги глобальної автоматизованої інформаційної системи "Гарт") на підставі пункту 5 частини другої статті 39 Закону, а саме у зв'язку з виникненням потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

Відповідно до експертного висновку Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова від 24.05.2012 N 53/13-9 (далі - експертний висновок) виконавцем дослідно-конструкторської роботи по створенню попередніх дванадцяти черг системи "Гарт" у відповідності до діючого законодавства України з 1998 по 2011 рік включно визначався Інститут програмних систем. При цьому Інститут виконував функцію головного розробника системи "Гарт".

Крім того, дослідно-конструкторська робота здійснюється на виконання Указів Президента України від 14.07.2000 р. N 887 "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади", від 18.01.2001 N 22 "Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією" та від 19.06.2006 "Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року".

Послуги, які повинні бути реалізовані за державним контрактом по проведенню дослідно-конструкторської роботи у 2012 році, передбачають подальшу автоматизацію у межах системи "Гарт" основних напрямків оперативно-службової діяльності Замовника з використанням сучасних інформаційних технологій, зокрема щодо автоматизації реєстрації подій, висвітлення обстановки на державному кордоні, планування та керування службовою діяльністю.

При цьому Інститутом протягом 1998 - 2011 років було створено та запроваджено спеціальне програмне забезпечення таких компонентів глобальної автоматизованої інформаційної системи "Гарт", як інформаційно-телекомунікаційних систем оперативно-чергової служби "Гарт-2", прикордонної служби "Гарт-3", інформаційно-аналітичної служби "Гарт-5", кадрового забезпечення "Гарт-7", професійної підготовки "Гарт-8", санітарно-епідеміологічного забезпечення "Гарт-9", оперативно-розшукової діяльності "Гарт-10", виховної роботи "Гарт-11", морської охорони "Гарт-16" та підрозділів внутрішньої безпеки "Гарт-21".

Водночас в експертному висновку зазначено, що закупівля послуг з розроблення пакетних програмних засобів (дослідно-конструкторська робота "Розроблення тринадцятої черги глобальної автоматизованої інформаційної системи "Гарт") у Інституту програмних систем дозволить уникнути низки негативних наслідків таких як: неминуче і не прогнозоване зниження ефективності і якості діяльності Замовника, що є недопустимим для держави, додаткові витрати бюджетних коштів та порушення запланованих термінів виконання робіт у зв'язку з необхідністю опрацювання іншим учасником значного обсягу технічної документації та спеціального програмного забезпечення, які розроблені на попередніх етапах створення системи "Гарт" та повинні бути реалізовані в єдиному з діючими компонентами системи програмно-інструментальному середовищі.

Враховуючи вищевикладене, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова підтверджує наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника, відповідно до вимог пункту 5 частини другої статті 39 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами інформації та матеріалів, зокрема, експертного висновку, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що наявні підстави, передбачені пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, для застосування процедури закупівлі в одного учасника.

VII. Додаткова інформація:

Пунктом 2.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

Відповідно до пункту 2.15 Порядку (Порядок N 155), у разі коли за результатами моніторингу закупівлі за зверненням замовника з певних питань не виявлено порушень законодавства у сфері державних закупівель, моніторинг закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку з цих питань надалі не здійснюється.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали