МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.06.2012 р. N 3304-04/21898-12

 

ДП "Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України"
бульв. Шевченка, 27,
м. Донецьк, 83017

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6
м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції будівлі гуртожитку під офіс та будівництво допоміжного корпусу з гаражами і котельнею по вулиці Кедріна, 9 у Будьонівському районі м. Донецька (оголошення N 233763 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 19.12.2011 N 151 (597)), проведеної ДП "Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 17.04.2012 N 3304-04/14333-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 17.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням податку на додану вартість), а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по-батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.11.2011 N 4, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі гуртожитку під офіс та будівництво допоміжного корпусу з гаражами і котельнею по вулиці Кедріна, 9 у Будьонівському районі м. Донецька (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 30.11.2011 N 6 та від 29.11.2011 N 5 відповідно.

Документація конкурсних торгів Замовника за формою не відповідає стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженій наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим у Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів).

Крім того, у пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що документація конкурсних торгів повинна, зокрема, містити вимоги, встановлені пунктами 2 та 5 частини першої статті 17 Закону та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником, відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 2 та 5 частини першої статті 17 Закону.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів від 26.01.2012 та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.01.2011 N 13 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Уника-Буд"

53570 80,40 грн.

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛиМ"

56259816,00 грн.


Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 01.02.2012 N 14 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Уника-Буд" та ТОВ "ЛиМ" та відповідно до критеріїв оцінки, визначених у пункті 25 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів, переможцем процедури закупівлі обрано ТОВ "Уника-Буд" та укладено з ним договір від 28.02.2012 N 11-02/2012.

Пунктом 8 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів визначено, що пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити, зокрема відомості про Учасника (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів).

Згідно з формою довідки "Відомості про учасника (для юридичної особи)", передбаченою у Додатку 3.2 до документації конкурсних торгів у пункті 9 указується найменування банку, що обслуговує Учасника.

Пунктом 12 "Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям" документації конкурсних торгів встановлено, що учасники надають копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

У пункті 9 довідки "Відомості про учасника (для юридичної особи)", наданої у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Уника-Буд", указано обслуговуючим банком ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк".

При цьому пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Уника-Буд" не містить копію довідки ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, що не відповідає вимогам пункту 12 "Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям" документації конкурсних торгів.

Пунктом 8 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів визначено, що пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити, зокрема копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура (окрім Учасників-фізичних осіб та нерезидентів України).

Водночас ТОВ "Уника-Буд" та ТОВ "ЛиМ" у складі пропозицій конкурсних торгів надано довідки Головного управління юстиції у Донецькій області від 23.01.2012 N 12-16-656 та N 12-16-655 відповідно, в яких зазначено, що згідно з інформацією, яка офіційно надійшла від місцевого господарського суду та арбітражних керуючих, відсутні відомості про порушення провадження у справі про банкрутство. Разом з тим, зазначені довідки не містять інформації про відсутність учасників в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство, та інформації відносно відкриття ліквідаційної процедури.

Таким чином, ТОВ "Уника-Буд" та ТОВ "ЛиМ" надано довідки, що за змістом не відповідають вимозі, встановленій у пункті 8 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Пунктом 12 "Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям" документації конкурсних торгів встановлено, що учасники надають копії виконаних аналогічних договорів, про які зазначено у довідці про досвід виконання аналогічних договорів.

При цьому ТОВ "ЛиМ" у пропозиції конкурсних торгів у довідці про досвід виконання аналогічних договорів зазначено один договір та надано його копію

Таким чином, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЛиМ" не надано документи для підтвердження кваліфікаційного критерію, встановленого абзацом 4 частини другої статті 16 Закону, у спосіб встановлений у пункті 12 "Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям" документації конкурсних торгів.

Пунктом 8 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів визначено, що пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити, зокрема копії повного комплекту установчих документів Учасника (окрім Учасників-фізичних осіб).

Водночас у складі конкурсної пропозиції ТОВ "ЛиМ" надано копію статуту, яка не містить першої сторінки.

Абзацом першим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Участині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленимстаттею 16 Закону, та пропозиції конкурсних торгів не відповідають документації конкурсних торгів відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищезазначене Замовник повинен був відхилити всі пропозиції конкурсних торгів на підставі пункту 1 та 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням пункту 2 частини другої статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 1 та 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 28.02.2012 N 11-02/2012, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали