МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.06.2012 р. N 3304-04/22042-08

 

Відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації Донецької області
пл. Жовтнева, 1, смт Олександрівка, Донецька обл., 84000

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти продуктів нафтоперероблення рідких (оголошенням N 215410 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 05.12.2011 N 145 (591)), проведеної відділом освіти Олександрівської райдержадміністрації Донецької області (далі - Замовник) за процедурою "запит цінових пропозицій".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.03.2012 N 3304-04/9074-08).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 13.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятогопункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (далі - Наказ), зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919, колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням податку на додану вартість), а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель Замовника не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі вказана лише цифрами та без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "запит цінових пропозицій" оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 14.11.2012 б/н.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 36 Закону для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту передає його для публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Запити учасникам ТОВ "Омега-Сервіс", ПП "Компанія "Надежда" та ФОП Селіваров Г. Б. Замовник надіслав листами від 20.12.2011 N 1104, N 1105 та N 1106 відповідно.

Таким чином, Замовник повинен передати запит для публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 20.12.2012 року.

Разом з тим, відповідно до листа ДП "Зовнішторгвидав України" від 06.04.2012 N 206-830/вих., дата прийому запиту цінових пропозицій Замовника для публікації у Віснику державних закупівель 21.11.2011, що суперечить абзацу першому частини першої статті 36 Закону.

Абзацом десятим частини другої статті 36 Закону передбачено, що у запиті цінових пропозицій обов'язково зазначаються основні умови договору про закупівлю.

Водночас запит цінових пропозицій Замовник не містить основних умов договору про закупівлю, що не відповідає вимогам абзацу десятого частини другої статті 36 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих цінових позицій Замовника прийняття цінових пропозицій учасників закінчилося 19.12.2011 о 10:00.

Разом з тим, у пункті 5 (колонка 2) реєстру отриманих цінових пропозицій зазначено, що цінові пропозиції ПП "Компанія "Надежда" та ФОП Селіваров Г. Б. отримані Замовником 14.02.2001 о 08:35 та 09:15 відповідно, що суперечить підпункту 8.2 "Строк" пункту 8 "Подання цінових пропозицій" запиту цінових пропозицій Замовника.

Відповідно до протоколу розкриття цінових пропозицій Замовника від 19.12.2011 для участі у запиті цінових пропозицій запропоновано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПП "Компанія "Надежда"

442650,00

2

ФОП Селіваров Г. Б.

463600,00


Згідно з протоколом оцінки цінових пропозицій від 20.12.2011, переможцем процедури "запит цінових пропозицій" визначено ПП "Компанія "Надежда" (ціна пропозиції становила - 442650,00 грн.), з яким укладено договір про закупівлю від 04.01.2012 б/н (далі - Договір).

Відповідно до абзаців шостого та одинадцятого частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, протокол розкриття цінових пропозицій - протягом трьох робочих днів з дня розкриття цінових пропозицій, та звіт про результати проведення процедури закупівлі - протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.

Слід вказати, що звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій затверджений Замовником 15.01.2012 за N 2.

Водночас ДП "Зовнішторгвидав України" листом від 06.04.2012 N 206-830/вих. повідомило, що Замовником подано до публікації у інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" запит цінових пропозицій, повідомлення про акцепт цінової пропозиції та оголошення про результати проведення торгів. Інша документація на офіційному загально-державному веб-порталі "Державні закупівлі" розміщена не була.

Таким чином, Замовником усупереч вимозі абзаців шостого та одинадцятого частини першої статті 10 Закону не оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу протокол розкриття цінових пропозицій та звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Відповідно до пункту 2 "Зміст цінової пропозиції" розділу II "Підготовка цінових пропозицій" Інструкції з подання цінової пропозиції (далі - Інструкція) цінова пропозиція, яка подається учасником повинна складатися, зокрема, з документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Пунктом 4 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу II "Підготовка цінових пропозицій" Інструкції встановлено, що при визначенні кваліфікаційних критеріїв у кваліфікаційній документації Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону та вимогами, встановленими статтею 17 Закону.

Водночас, усупереч вищезазначеним вимогам, цінові пропозиції ПП "Компанія "Надежда" та ФОП Селіваров Г. Б. не містять документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Крім того, відповідно до пункту 4 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу II "Підготовка цінових пропозицій" Інструкції учасник у складі цінової пропозиції повинен надати документи, зазначені у Додатку "Перелік додаткових документів, що має надати учасник" до запиту цінових пропозицій, зокрема, засвідчену копію довідки про взяття на облік платника податків.

Разом з цим, цінова пропозиція ПП "Компанія "Надежда" не містить засвідчену копію довідки про взяття на облік платника податків, що суперечить пункту 6 Додатка "Перелік додаткових документів, що має надати учасник" до запиту цінових пропозицій.

Відповідно до частини шостої статті 36 Закону Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті.

Згідно із частиною сьомою статті 36 Закону Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

Таким чином Замовник повинен був відхилити цінові пропозиції ФОП Селіваров Г. Б. та ПП "Компанія "Надежда" на підставі частини шостої статті 36 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу шостого та одинадцятого частини першої статті 10, абзацу сьомого частини першої статті 30, абзацу першогочастини першої, абзацу десятого частини другої та частини шостої статті 36 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю від 04.01.2012 б/н, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності допункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали