МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.06.2012 р. N 3303-04/22690-12

 

Військовій частині 3078 ВВ МВС України
вул. Нижньоюрківська, 8-а, м. Київ, 04080

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115, (далі - Порядок) проведено моніторинг закупівлі за державні кошти цукру (оголошення N 080448 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 20.02.2012 N 22 (624)), проведеної військовою частиною 3078 ВВ МВС України (далі - Замовник) за процедурою "попередня кваліфікація учасників".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 23.04.2012 N 3303-04/15182-12, лист Замовника від 10.05.2012 N 427, зареєстрований у Мінекономрозвитку 10.05.2012 за N 12/57912-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 23.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17936 (далі - Інструкція) встановлено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції передбачено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, а в колонці 7 річного плану закупівель вказується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

При цьому, всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції, у річному плані закупівель Замовника на 2012 рік (зі змінами), очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення ПДВ та не зазначено назви підрозділу (підрозділів) Замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

Рішення про застосування процедури "попередня кваліфікація учасників" оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 10.02.2012 N 36.

Рішення про затвердження кваліфікаційної документації на закупівлю товару за процедурою попередньої кваліфікації учасників оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника з питань закупівель товарів, робіт і послуг від 10.02.2012 N 42.

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника з питань закупівель товарів, робіт і послуг від 29.02.2012 N 65 до кваліфікаційної документації на закупівлю товару "Цукор" (ДК 016-97:15.83.1) внесено зміни.

Рішення про затвердження кваліфікаційної документації на закупівлю товару "Цукор" (ДК 016-97:15.83.1) (зі змінами) (далі - Кваліфікаційна документація) за процедурою попередньої кваліфікації учасників оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника з питань закупівель товарів, робіт і послуг від 29.02.2012 N 73.

Згідно з пунктом 3 частини третьої статті 38 Закону кваліфікаційна документація повинна містити процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям (відповідає/не відповідає).

Водночас у Кваліфікаційній документації не встановлено процедуру оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, що не відповідає вимозі пункту 3 частини третьої статті 38 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 15.03.2012 N 42 (далі - Реєстр) та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 16.03.2012 N 20 для участі у процедурі попередньої кваліфікації були подані наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Інформація про наявність необхідних документів

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Спецпромкомплекс" (далі - ТОВ "НВО "Спецпромкомплекс")

Надано документи, передбачені кваліфікаційною документацією не в повному обсязі.

Лоти 1 - 7

2

Приватне підприємство "Картес" (далі - ПП "Картес")

Надано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацію.

Лоти 1 - 7


N
п/п

Назва учасника

Інформація про наявність необхідних документів

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельна компанія "Тіса - опт" (далі - ТОВ "ТК "Тіса - опт")

Надано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацію.

Лоти 1 - 7


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, що у колонці 2 пункту 5 "Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)" реєстру (далі - пункт 5 Реєстру) зазначається дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо) пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), у колонці 3 пункту 5 реєстру зазначається повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код / реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію), а в колонці 4 пункту 5 Реєстру - дотримання передбачених у документації конкурсних торгів (запиті щодо цінових пропозицій) вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції.

Водночас всупереч затвердженій формі у колонці 2 пункту 5 Реєстру відсутня інформація щодо способу отримання пропозицій конкурсних торгів, у колонці 3 не вказано повного найменування учасника, а у колонці 4 не зазначено інформації стосовно дотримання передбачених кваліфікаційною документацією вимог щодо форми подання кваліфікаційної пропозиції.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника щодо оцінки попередніх кваліфікаційних пропозицій конкурсних торгів від 23.03.2012 N 87 кваліфікаційна пропозиція ТОВ "НВО "Спецпромкомплекс" відхилена на підставі пунктів 1, 2 та 3 частини першої статті 29 Закону, а пропозиції учасників ПП "Картес" та ТОВ "ТК "Тіса - опт" пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації.

У підпункті 3 пункту 4 "Наявність фінансової спроможності" додатка 1 "Кваліфікаційні критерії" (далі - додаток 1) до Кваліфікаційної документації на підтвердження кваліфікаційної вимоги "Наявність фінансової спроможності" встановлено, що учасники в складі кваліфікаційних пропозицій повинні надати оригінал довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам, виданою не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття попередніх кваліфікаційних пропозицій або відносно первинної дати розкриття пропозицій.

Разом з тим ПП "Картес" надано нотаріально завірену копію вищевказаної довідки, що є порушенням вимоги підпункту 3 пункту 4 додатка 1 до Кваліфікаційної документації.

Згідно з підпунктом 1 пункту 8 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу III "Підготовка кваліфікаційних пропозицій" Кваліфікаційної документації для підтвердження відповідності товарів вимогам Кваліфікаційної документації учасники надають в складі попередньої кваліфікаційної пропозиції довідку, яка повинна містити, зокрема, інформацію стосовно місця, засобу та змісту маркування продукції, найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції згідно з пунктом 5.4 додатка 5 "Основні умови договору" (далі - додаток 5) до Кваліфікаційної документації.

У пункті 5.4 додатка 5 до Кваліфікаційної документації вказано, що на кожну партію товару, що постачається, учасник обов'язково надає Замовнику, зокрема сертифікат відповідності (копія завірена печаткою постачальника), висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (копія завірена печаткою постачальника).

При цьому довідка, надана у складі попередньої кваліфікаційної пропозиції ПП "Картес", не містить інформації стосовно засобу та змісту маркування продукції та найменування документів виробника та інших органів, які вказані в пункті 5.4 додатка 5 Кваліфікаційної документації, а саме: сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що є порушенням вказаної вимоги Кваліфікаційної документації.

Згідно з абзацом другим частини шостої статті 38 Закону учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої кваліфікації відхиляються.

Абзацом третім та п'ятим частини шостої статті 38 Закону встановлено, що до подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох. У разі якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура попередньої кваліфікації відміняється.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій учасників попередньої кваліфікації у зв'язку з їх невідповідністю вимогам кваліфікаційної документації та відміна процедури попередньої кваліфікації у зв'язку з тим що, за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити попередню кваліфікаційну пропозицію ПП "Картес" та відмінити процедуру закупівлі відповідно до частини шостої статті 38 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру попередньої кваліфікації з порушенням вимог пункту третього частини третьої та частини шостої статті 38 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо усунення та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали