МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.06.2012 р. N 3304-04/23173-07

 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
просп. Перемоги, 92/2, м. Київ, 03062

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (послуг з модернізації та розвитку підсистеми надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг ЦІАСФ) (оголошення N 082079 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.02.2012 N 19/2 (621/2)), проведеної Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 09.04.2012 N 3304-04/13393-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 10.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі копій матеріалів та оригіналів пропозицій конкурсних торгів учасників, наданих Замовником для здійснення моніторингу, встановлено наступне.

У пункті 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (зі змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), встановлено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість, а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому, всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель на 2012 рік не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (послуг з модернізації та розвитку підсистеми надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг ЦІАСФ) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідань комітету з конкурсних торгів Замовника від 07.02.2012 N 6 та від 10.02.2012 N 8 відповідно.

Пунктом 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" замовником зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Разом з тим, усупереч вищезазначеній вимозі, у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальна інформація" документації конкурсних торгів у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" не зазначено посаду та адресу посадової особи Замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками.

Відповідно до вимог стандартної документації конкурсних торгів у пункті 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів обов'язково зазначається строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Поряд з цим, пункт 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника не містить інформації щодо строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, що не відповідає вимогам стандартної документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" стандартної документації конкурсних торгів замовник зобов'язаний зазначити у документації конкурсних торгів умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Документація конкурсних торгів Замовника не містить порядку виправлення арифметичних помилок.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 14.03.2012 N 14 до участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Парус-Впровадження"

2490000,00

2

ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта"

2197200,00


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (зі змінами), зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас, у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано спосіб подання учасниками пропозицій конкурсних торгів.

Пунктом 6 розділу IV Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 916, зареєстрований в Мін'юсті 06.08.2010 за N 622/17917, визначено, що за відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету

При цьому, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить підпису члена комітету виконуючого обов'язки секретаря комітету з конкурсних торгів.

Частиною третьою статті 27 Закону встановлено, що під час розкриття пропозицій конкурсних торгів, зокрема перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, та зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (зі змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - форма протоколу розкриття пропозицій), передбачено, що у пункті 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовник зазначає інформацію про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Поряд з цим, пункт 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 14.03.2012 N 14 містить інформацію щодо правильності оформлення документів учасниками, що суперечить вимогам, встановленим частиною третьою статті 27 Закону, та формі протоколу розкриття пропозицій за змістом.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 15.03.2012 N 15 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Парус-Впровадження" та ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" (далі - Учасники), а переможцем процедури закупівлі відповідно до критеріїв оцінки, встановлених у додатку 4 "Критерії та методика оцінки пропозицій" до документації конкурсних торгів Замовника, визначено ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" (ціна пропозиції становить 2197200,00 грн., у тому числі ПДВ), з яким укладено договір про закупівлю від 05.04.2012 N 20504-1.

Пунктом 7 "Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів повинна бути складена українською мовою.

Водночас, пропозиції конкурсних торгів Учасників містять документи, складені англійською мовою, зокрема сертифікати щодо проходження навчання працівників.

Відповідно до пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, надається у додатку 2 документації конкурсних торгів, що є її невід'ємною частиною.

Пунктом 6 додатка 2 "Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям" (далі - додаток 2) документації конкурсних торгів встановлено, що учасники подають інформаційну довідку, яка повинна містити відомості про підприємство, зокрема банківські реквізити.

При цьому, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Парус-Впровадження" надано інформаційну довідку, яка не містить інформації про банківські реквізити, що не відповідає вимозі пункту 6 додатка 2 документації конкурсних торгів.

Пунктом 2.1 додатка 2 до документації конкурсних торгів визначено, що у складі пропозицій конкурсних торгів учасники подають інформаційну довідку за підписом керівника та головного бухгалтера про наявність працівників, їх знання, досвід та кваліфікацію.

Всупереч зазначеній вимозі довідка, надана у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Парус-Впровадження", не містить інформації про досвід працівників учасника.

Підпунктом 3.3 пункту 3 додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасники подають довідку (оригінал) ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про відсутність підприємства в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" та ТОВ "Парус-Впровадження" надано довідки ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" від 01.03.2012 N 218-25-25/67525 та від 05.03.2012 N 218-25-25/68209 відповідно, в яких зазначено, що за результатами моніторингу діяльності суб'єктів господарювання щодо зазначених підприємств провадження у справі про банкрутство не порушувалось та підприємства не визнані банкрутом в установленому порядку.

Таким чином, надані довідки не відповідають вимозі, встановленій у підпункті 3.3 пункту 3 додатка 2 до документації конкурсних торгів, оскільки не містять інформації про відсутність учасників в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Водночас інформуємо, що згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держателем Єдиної бази даних визначено Міністерство юстиції України, а Адміністратором Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

Відповідно до пункту 1 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, який подається до відповідного структурного підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Слід зазначити, що у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" надано, зокрема, протокол загальних зборів учасників від 19.05.2010 щодо призначення на посаду генерального директора Гороховського М. Л., наказ від 31.01.2012 N 01-01/12НВО-П щодо призначення виконавчим директором з правом підпису договорів Червінського-Івашуру О. Л. та наказ від 15.02.2012 N Т-03 про призначення Червінського-Івашуру О. Л. уповноваженою особою для участі у відкритих торгах з правом підпису усіх документів пропозиції конкурсних торгів та документів, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів.

Згідно із пунктом 10.4.3 статуту ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" генеральний директор, зокрема, укладає договори (угоди) та здійснює інші правочини від імені Товариства.

При цьому, договір від 05.04.2012 N 20504-1, укладений з ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта", підписано Петриченко В. В., повноваження якого на укладення договору не були підтверджені під час проведення процедури закупівлі.

Крім того, відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

Водночас, договір, укладений з переможцем процедури закупівлі ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта", від 05.04.2012 N 20504-1 не містить пункту 3.2 розділу III "Ціна договору", наявність якого передбачена Типовим договором про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженим наказом Мінекономіки від 27.07.2010 N 925, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 655/17950.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Парус-Впровадження" та ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини третьої статті 27, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 05.04.2012 N 20504-1, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали