МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.06.2012 р. N 3304-04/23784-06

 

Міністерству оборони України
Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти апаратури радіо- і телевізійної передавальної (обладнання транкінгового зв'язку - 6 найменувань) (оголошення N 106395 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 27.02.2012 N 25/2 (627/2)), проведеної Міністерством оборони України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 11.05.2012 N 3304-04/17687-06).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 11.05.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі копій матеріалів, наданих Замовником для здійснення моніторингу, встановлено наступне.

Пунктами 6 та 9 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (із змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість, а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішеннями комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.02.02012 N 74/21, від 15.02.02012 N 74/22, від 15.02.02012 N 74/24, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, та очікувана вартість предмета закупівлі вказана тільки цифрами та без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури радіо- і телевізійної передавальної (обладнання транкінгового зв'язку) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 22.02.2012 N 75/23/1 (далі - документація конкурсних торгів).

Відповідно до вимог стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), у пункті 1 "Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів" та у пункті 2 "Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів" розділу 4 "Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів потрібно зазначати, зокрема, кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) та дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Поряд з цим пункти 1 "Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів" та 2 "Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів" розділу 4 "Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника не містять інформації щодо кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) та дати та часу розкриття пропозицій конкурсних торгів, що не відповідає вимогам стандартної документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів комерційна частина пропозиції конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна містити цінову пропозицію щодо предмета закупівлі згідно Додатка 1 Форма "цінова пропозиція конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 30.03.2012 N 75/23/5 до участі у процедурі запропоновано пропозиції наступних учасників:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "ДОЛЯ і КО ЛТД"

2670289,92

2

ТОВ "МКТ-КОМЮНІКЕЙШН"

3492000,00

3

ПП "Радіобум"

4104000,00

4

ТОВ "Цифрові радіосистеми"

3706526,40


Протоколом засідання комітету конкурсних торгів від 18.04.2012 N 75/23/7 Замовником прийнято рішення, відповідно до вимог частини першої статті 29 Закону, відхилити пропозиції учасників N 1 - ТОВ "ДОЛЯ і КО ЛТД" та N 2 - ТОВ "МКТ-КОМЮНІКЕЙШН" як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 18.04.2012 N 75/23/8 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Радіобум" та ТОВ "Цифрові радіосистеми", а переможцем процедури закупівлі відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "Цифрові радіосистеми" (ціна пропозиції становить 3706526,40 грн.).

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - форма протоколу оцінки), передбачено, зокрема, що у колонці 4 пункту 8 "Оцінка пропозицій учасників" зазначається кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки.

Водночас протокол оцінки Замовника не містить кількості балів або інших оціночних одиниць, що не відповідає формі протоколу оцінки.

Відповідно до статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, зокрема, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Цифрові радіосистеми" розміщено на веб-порталі уповноваженого органу з дотриманням встановлених Законом строків та опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 20.04.2012 N 48 (650).

Договір на закупівлю товарів по результатам відкритих торгів з ТОВ "Цифрові радіосистеми" Замовником укладено 10.05.2012 N 308/12/10.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу, опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 16.05.2012 N 59 (661).

Враховуючи вищезазначене, Замовником дотримано строки оприлюднення документів, встановлені статтею 10 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі апаратури радіо- і телевізійної передавальної (обладнання транкінгового зв'язку - 6 найменувань) у відповідності до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищезазначені зауваження щодо оформлення документів у сфері державних закупівель.

VIII. Додаткова інформація:

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали