МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.06.2012 р. N 3304-04/24192-12

 

Національному університету "Одеська юридична академія"
65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23

Копія:

Державній казначейській службі України
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115, (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти апаратури записувальної та відтворювальної звуку і зображення (оголошення про відкриті торги N 252561 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.12.2011 N 153/3 (599/3)), проведеної Національним університетом "Одеська юридична академія" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 26.04.2012 N 3304-04/15766-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 26.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованого в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням податку на додану вартість), а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель на 2011 рік не містить назви підрозділів (підрозділів), крім позиції N 3 предмета закупівлі, яка не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, очікувана вартість предмета закупівлі вказана цифрами без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури записувальної та відтворювальної звуку і зображення ДК 016-97: 32.30.3 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.12.2011.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 23.01.2012 до участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПП "ЛанТек"

4126926,00 грн.

2

Компанія "Скайлайн Електронікс Лтд" у вигляді ТОВ

3893536,80 грн.


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 26.01.2012 N 10 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "ЛанТек" та Компанії "Скайлайн Електронікс Лтд" у вигляді ТОВ, переможцем процедури закупівлі відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю 100 балів визначено Компанію "Скайлайн Електронікс Лтд" у вигляді ТОВ (ціна пропозиції становить 3893536,80 грн.).

У складі документів Замовником не надано договору про закупівлю. Згідно з листом Замовника від 14.05.2012 N 1432/1-3 договір не було зареєстровано, оплата за договором не проводилася.

Пунктом 7 "Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів, встановлено, що всі документи конкурсної пропозиції складаються українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів учасників містять документи, складені російською мовою, зокрема, інформація про Компанію "Скайлайн Електронікс Лтд" у вигляді ТОВ, а також статут і наказ про призначення директора ПП "ЛанТек".

Підпунктом 2.4 пункту 2 "Підтверджуючі документи про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень статуту" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для документального підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям" до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів має подати завірені печаткою та підписом уповноваженої особи копії сертифікатів на даний вид товару.

Усупереч підпункту 2.4 пункту 2 "Підтверджуючі документи про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень статуту" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для документального підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям" до документації конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів ПП "ЛанТек" та Компанії "Скайлайн Електронікс Лтд" у вигляді ТОВ не містять вищезазначених сертифікатів на товар.

Підпунктами 4.1 та 4.2 пункту 4 "Наявність фінансової спроможності учасника" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для документального підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям" до документації конкурсних торгів визначено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів мав подати, зокрема завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копію фінансового балансу за 2011 рік та звіту про фінансові результати за 2011 рік.

Разом з тим, усупереч вимогам підпунктів 4.1 та 4.2 пункту 4 "Наявність фінансової спроможності учасника" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для документального підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям" до документації конкурсних торгів у складі пропозицій конкурсних торгів ПП "ЛанТек" та Компанії "Скайлайн Електронікс Лтд" у вигляді ТОВ надано копії фінансового балансу станом на 30 вересня 2011 року та звіту про фінансові результати за 9 місяців.

Приміткою додатка 3 "Технічні, якісні та кількісні характеристики товару" до документації конкурсних торгів установлено, що учасник, який подає свою пропозицію конкурсних торгів, повинен в окремій таблиці вказати модель, фірму-виробника, а також кількість обладнання, яке він включив у комплект відповідно до технічних вимог.

Усупереч вищезазначеній вимозі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі пропозиції конкурсних торгів ПП "ЛанТек" та дані про продукцію, надані в складі пропозиції конкурсних торгів Компанії "Скайлайн Електронікс Лтд" у вигляді ТОВ, не містять інформації щодо фірми - виробника обладнання.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ПП "ЛанТек" та Компанії "Скайлайн Електронікс Лтд" у вигляді ТОВ на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини третьої статті 27,пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо усунення та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали