МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.06.2012 р. N 3303-05/22335-12

 

ВП Трипільській ТЕС
ПАТ "Центренерго"
вул. Промислова, 1, м. Українка,
Обухівський р-н, Київська обл., 08720

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти продуктів хімічних різних технічного призначення (оголошення N 182369 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.04.2012 N 49/1 (651/1)) за процедурою "відкриті торги", обраною відокремленим підрозділом Трипільська ТЕС публічного акціонерного товариства "Центренерго" (далі - Замовник).

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 16.05.2012 N 3303-05/18341-12, лист Замовника від 25.05.2012 N 40-2862, зареєстрований у Мінекономрозвитку 31.05.2012 за N 12/66667-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 16.05.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзацу четвертого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу установлено.

Пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), встановлено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції передбачено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, а в колонці 7 річного плану закупівель вказується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції, річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 19.04.2012 N 469, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення ПДВ.

Рішення про застосування процедури "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю продуктів хімічних різних технічного призначення (ДК 016-97: 24.66.4) (далі - документація конкурсних торгів), оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.04.2012 N 474.

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.05.2012 N 579 оформлено рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів, зокрема, в частині кваліфікаційних критеріїв, якими встановлено, що на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів учасники надають копії звітів про випробування продукції учасника на котлах ТПП-210А енергоблоків 300 МВт, що підтверджують позитивний ефект використання продукції на зазначеному устаткуванні, виконані сторонніми організаціями, які мають право на проведення відповідних випробувань.

Водночас зазначеними змінами до документації конкурсних торгів продовжено строк подання пропозицій конкурсних торгів до 01.06.2012 до 09 год. 00 хв., та відповідно розкриття пропозицій конкурсних торгів - 01.06.2012 о 10 год. 00 хв.

Документація конкурсних торгів Замовника не відповідає стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженій наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів) враховуючи наступне.

В пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації передбачено, що замовником зазначається, зокрема, адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Поряд з цим в пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів не зазначено адреси посадової особи замовника.

Пунктом 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів передбачено підпункт "вид предмета закупівлі", в якому Замовник зазначає інформацію щодо виду товарів, робіт, послуг.

Водночас в документації конкурсних торгів в пункті 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу 1 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" не указано вид предмета закупівлі.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що Замовником зазначається, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим у пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів не встановлено вимог, передбачених частиною першою статті 17 Закону, а також способу їх документального підтвердження.

Відповідно до пункту 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" стандартної документації конкурсних торгів, документація конкурсних торгів повинна містити зокрема, умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Разом з тим у документації конкурсних торгів не встановлено порядку виправлення арифметичних помилок, що не відповідає стандартній документації конкурсних торгів.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, порушень Закону не виявлено. Разом з тим документація конкурсних торгів не відповідає стандартній документації конкурсних торгів.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо усунення та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали