МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.07.2012 р. N 3304-04/24468-06

 

Міністерству охорони здоров'я України
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115, (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти препаратів фармацевтичних різних (вакцина для профілактики поліомієліту (оральна)) (оголошення N 056926 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.05.2011 N 53/1 (499/1)), проведеної Міністерством охорони здоров'я України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 01.06.2012 N 3304-04/20712-06, лист Замовника від 15.06.2012 N 21-11/16/1476/, зареєстрований у Мінекономрозвитку 19.06.2012 за N 06/73009-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 01.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Замовником усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку (Порядок N 155) не надано оригінали або завірені в установленому порядку копії річного плану державних закупівель Замовника на 2011 рік з додатками та положення про комітет з конкурсних торгів.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю препаратів фармацевтичних різних (вакцина для профілактики поліомієліту (оральна)) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.04.2011 N 13.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів, зокрема повинна містити вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

При цьому у пункті 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів встановлено, що Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі якщо, зокрема наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону.

Разом з тим у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відповідності учасників встановленим у частині першій статті 17 Закону вимогам.

Пунктом 8 "Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - розділ 3) документації конкурсних торгів Замовника передбачено подання учасниками пропозицій конкурсних торгів за окремими частинами предмету закупівлі (лотами), зазначеними у пункті 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу 1 "Загальні положення" (далі - пункт 3 розділу 1) документації конкурсних торгів.

При цьому згідно пункту 3 розділу 1 документації конкурсних торгів Замовника предметом закупівлі визначено "препарати фармацевтичні різні: вакцина для профілактики поліомієліту (оральна)" (код ДК 016-97: 24.42.2) та не передбачено поділ на частини (лоти).

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів від 20.05.2011 та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 20.05.2011 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Укрпрофмед"

5940000,00

2

ТОВ "ІмБіоІмпекс"

5720000,00


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - наказ), передбачено, що в пункті 5 зазначається зокрема телефон/телефакс та проставляється підпис особи, що зареєструвала, та особи що особисто передала на реєстрацію пропозицію конкурсних торгів.

Усупереч установленій наказом формі в реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника відсутній телефон/телефакс учасників та підпис особи, що передала пропозицію конкурсних торгів, зокрема учасника ТОВ "Укрпрофмед".

Згідно з протоколом оцінки до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ІмБіоІмпекс" та ТОВ "Укрпрофмед" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовника за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "ІмБіоІмпекс", з яким укладено договір від 09.06.2011 N 45/21-24.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом, встановлено, що в колонці "Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)" пункту 7 зазначається кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки та в пункті 9 "Члени комітету з конкурсних торгів" зазначаються посади, прізвища, ініціали та засвідчуються підписи членів комітету з конкурсних торгів Замовника.

При цьому всупереч встановленій формі в протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.06.2011 (далі - протокол оцінки) в колонці "Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)" пункту 7 "Оцінка пропозицій учасників" не зазначено кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки та в пункті 9 "Члени комітету з конкурсних торгів" не зазначено посади, прізвища, ініціали та підписи членів комітету з конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 1 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" (далі - пункт 2) розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що в складі пропозицій конкурсних торгів учасники подають лист про згоду з основними (істотними) умовами, що обов'язково будуть включені до договору про закупівлю, складений відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Укрпрофмед" містить лист про згоду з основними (істотними) умовами, що обов'язково будуть включені до договору про закупівлю складений у спосіб, що не відповідає вимогам підпункту 1 пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 1 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" та примітками до нього (далі - пункт 6) розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, зокрема що учасники повинні підтвердити відповідність кваліфікаційним вимогам наданням документів, зокрема копіями документів, що підтверджують наявність в учасника власного чи орендованого автотранспорту, з обов'язковим підтвердженням можливості забезпечення умов температурного режиму "холодовий ланцюг" під час перевезення товару цим автотранспортом, якщо зберігання та доставка товару потребує дотримання температурного режиму "холодовий ланцюг" (наявність в учасника орендованого автотранспорту підтверджується зокрема договорами про надання послуг з транспортування, з обов'язковим документальним підтвердженням наявності у іншої сторони договору транспортних засобів).

В складі пропозицій конкурсних торгів Учасників подано договори від 13.04.2012 N 2/25 та N 2/26 щодо перевезення вантажів та їх зберігання в складських приміщеннях з ДП "Укрвакцина" (далі - Договори), при цьому документальне підтвердження права власності ДП "Укрвакцина" на зазначені в договорах транспортні засоби, відсутнє.

Таким чином, в пропозиціях конкурсних торгів Учасників не надано документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію - наявність обладнання та матеріально-технічної бази у спосіб встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 3 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, що учасники повинні підтвердити відповідність кваліфікаційним вимогам наданням документів, зокрема копіями листів підприємств, установ, організацій, які підтверджують факт виконання аналогічних договорів про закупівлю за державні кошти не пізніше ніж за два роки до дня публікації оголошення про проведення цих торгів на суму не меншу за розмір забезпечення пропозиції цих торгів за встановленою у додатку 4 до цієї документації або копіями виконаних аналогічних договорів про закупівлю за державні кошти (не пізніше ніж дворічної давнини до дня публікації оголошення про проведення цих торгів) з підписаними актами прийому-передачі чи підтверджуючими документами поставки товарів (виконаних робіт) на суму не мешу за розмір забезпечення пропозиції цих конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником передбачено подання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі банківської гарантії (наданої банком-гарантом) або депозиту (платіжне доручення або корінець прибуткового касового ордеру) в розмірі 319000,00 грн. (прописом).

Всупереч вищезазначеній вимозі, в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Укрпрофмед" подано копії виконаних аналогічних договорів про закупівлю за державні кошти від 29.10.2010 N 154, 05.11.2010 б/н, від 21.12.2010 N 25 з підписаними актами прийому-передачі на суму мешу за розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів, встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Враховуючи зазначене, ТОВ "Укрпрофмед" не надано документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів у спосіб встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 4 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, що учасники повинні підтвердити відповідність кваліфікаційним вимогам наданням документів, зокрема копіями балансу, звіту про фінансові результату та звіту про рух грошових коштів за встановленими Мінфіном формами (за останній чи передостанній звітний період).

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Всупереч вищезазначеним вимогам пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ІмБіоІмпекс" містить копії балансу (форма N 1) станом на 31.03.2011 та звіту про фінансові результати (форма N 2) за I квартал 2011, тобто лише поточну проміжну звітність.

Таким чином, ТОВ "ІмБіоІмпекс" не надано документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію - наявність фінансової спроможності у спосіб встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" (далі - пункту 7) розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що запропонований товар повинен відповідати вимогам замовника, зокрема строк придатності товару на момент поставки на склад уповноваженого підприємства замовника повинен становити не менше 18 місяців.

Разом з цим, відповідно до пропозицій конкурсних торгів Учасників, поданих за формою встановленою додатком 1 до документації конкурсних торгів, термін придатності препарату 6 місяців при умовах зберігання +4° C, 24 місяці при температурі зберігання - 20° C та строк придатності на момент поставки - не менше 18 місяців.

Водночас, всупереч вищезазначеному, згідно договорів до обов'язку ДП "Укрвакцина" належить, зокрема забезпечення температурного режиму при зберіганні та перевезенні вантажу від +2° C до +8° C, тобто термін придатності препаратів за таких умов складає 6 місяців.

Абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів Учасників на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22, абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 09.06.2011 N 45/21-24, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали