МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.06.2012 р. N 3303-05/23571-12

 

Публічному акціонерному товариству "Чернігівобленерго"
вул. Горького, 40, м. Чернігів, 14000

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для автоматичного оброблення інформації (1916 од.) (оголошення N 207068 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 10.11.2011 N 134/8 (580/8)), проведеної публічним акціонерним товариством "Чернігівобленерго" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 28.03.2012 N 3303-05/11451-12, листи Замовника від 11.04.2012 N 05/2291, зареєстрований у Мінекономрозвитку 13.04.2012 за N 12/48128-12 та від 28.05.2012 N 05/3368, зареєстрований у Мінекономрозвитку 07.06.2012 за N 12/68266-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 28.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу установлено.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - наказ), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 6 Інструкції встановлено, що в колонці 4 річного плану закупівель вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням ПДВ).

При цьому всупереч пункту 6 Інструкції в річному плані закупівель Замовника на 2011 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.09.2011 N 49 (зі змінами), в колонці 4 очікувана вартість предмета закупівля не вказана словами та не зазначено ПДВ.

Рішення про обрання процедури відкритих торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (1916 од.) не надано, всупереч вимогам пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155).

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (далі - документація конкурсних торгів) шляхом застосування процедури відкритих торгів, оформлено протоколом засідання комітету конкурсних торгів Замовника від 10.11.2011 N 58.

Згідно з частиною п'ятою статті 11 Закону рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

У протоколі засідання комітету конкурсних торгів Замовника від 10.11.2011 N 58 відсутні підписи членів комітету конкурсних торгів Коломійця О. І. та Тарараки О. В., присутність яких зафіксовано в указаному протоколі, що суперечить частині п'ятій статті 11 Закону.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованої в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

В пункті 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, зазначено, що Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо, зокрема наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону.

Разом з тим у документації конкурсних торгів не встановлено вимог, передбачених пунктами 2, 5 та 7 частини першої статті 17 Закону, а також способу їх документального підтвердження, що не відповідає пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Підпунктом 6.1 пункту 6 "Документи в підтвердження, що відносно учасника не відкрито ліквідаційну процедуру та його не визнано банкрутом" додатка 1 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасники надають оригінал довідки ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких відкрито ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство.

Водночас, слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011) (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011), Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мінюсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяг з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, встановлено, що інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 11.12.2011 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 11.12.2011 N 82/1 (далі - протокол розкриття) до участі у процедурі закупівлі подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Приватне акціонерне товариство "Інком" (далі - ПрАТ "Інком")

1591386,88

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інгресс" (далі - ТОВ "Інгресс")

1648911,31


Ціна пропозиції ПрАТ "Інком" вказана з урахуванням протоколу від 12.12.2011 N 82/2 щодо розгляду та виправлення арифметичної помилки в пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.12.2011 N 82/3 по відхиленню або допущенню до оцінки та оцінці пропозицій конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (далі - протокол оцінки Замовника) до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів вищевказаних учасників, а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" визначено ПрАТ "Інком", з яким укладено договір від 05.01.2012 N 319.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженою наказом (далі - форма протоколу оцінки) встановлено, зокрема, що в пункті 6 протоколу оцінки Замовник вказує методику оцінки пропозицій конкурсних торгів.

При цьому в пункті 6 протоколу оцінки Замовника не вказано методики оцінки пропозицій конкурсних торгів, що не відповідає встановленій формі.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу 1 "Загальні положення" (далі - пункт 7 розділу 1) документації конкурсних торгів передбачено, що пропозиції конкурсних торгів подаються учасниками українською та російською мовою, у разі якщо пропозиція учасника конкурсних торгів подається іншою мовою, така пропозиція повинна супроводжуватись автентичним перекладом на українську або російську мову.

Разом з цим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Інгресс" містить сертифікати складені англійською мовою, переклади яких на українську або російську мову не надано, що є порушенням вимог пункту 7 розділу 1 документації конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу 1 "Загальні положення" (далі - пункт 3 розділу 1) документації конкурсних торгів встановлено, зокрема граничні рівні цін на товари, передбачені Інвестиційною програмою Компанії на 2011 рік.

Граничний рівень товару "Багатофункціональний пристрій (принтер-копір-сканер) для РЕМів формат А3 (включено стартовий пакет та пусконаладка)" становить 12000,00 грн. (в т. ч. ПДВ).

Разом з тим ціни за позицією N 6 "Багатофункціональний пристрій (принтер-копір-сканер) для РЕМів формат А3 (включено стартовий пакет та пусконаладка)" перевищують зазначені граничні рівні в пропозиціях ПрАТ "Інком" та ТОВ "Інгресс", які становлять 12590,62 та 12950,35 грн. без ПДВ відповідно, що суперечить пункту 3 розділу 1.

Відповідно до пункту 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу 3) документації конкурсних торгів пропозиція учасника має містити зокрема, інформацію про рік випуску товару (обладнання) та його гарантійний термін експлуатації.

Водночас, в пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком" відсутня інформація про рік випуску товару (обладнання), а в пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інгресс" відсутня інформація про рік випуску товару (обладнання) та його гарантійний термін експлуатації, що суперечить вимогам пункту 7 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено внесення учасниками процедури закупівлі забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі банківської гарантії на суму 18000 грн. та подання завіреної учасником копії договору між учасником та гарантом. Банківська гарантія, яка долучається учасником до пропозиції конкурсних торгів повинна відповідати вимогам зазначеним в додатку N 6 до документації конкурсних торгів. Пропозиції конкурсних торгів, що не супроводжуються банківською гарантією, відхиляються Замовником.

Пунктом 2 додатка 6 "Вимоги до банківської гарантії (забезпечення пропозиції конкурсних торгів)" до документації конкурсних торгів (далі - додаток N 6) зазначено, що банківська гарантія повинна містити такі суттєві умови, зокрема, як: умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії лише за письмовим погодженням Бенефіціаром; умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, Банком - Гарантом лише за письмовою згодою із Бенефіціаром; термін сплати грошових коштів протягом 3 банківських днів з моменту отримання письмової вимоги; банківська гарантія набирає чинності здати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

Поряд з цим ТОВ "Інгресс" не надано забезпечення пропозиції конкурсних торгів, а ПрАТ "Інком" надано банківську гарантію, що не містить інформації, зазначеної в пункті 2 додатка N 6 до документації конкурсних торгів та завіреної копії договору між учасником та гарантом, що суперечить вимогам пункту 3 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Підпунктами 2.1 та 2.2 пункту 2 "Документи, що підтверджують фінансову спроможність учасника" додатка 1 "Перелік документів, які надаються учасниками для підтвердження відповідності їх пропозицій кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника" (далі - додаток 1) до документації конкурсних торгів визначено, що на підтвердження кваліфікаційної вимоги "Фінансова спроможність учасника" учасники надають, зокрема, копію балансу станом на 30.09.2011 та копію звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2011 року з відмітками органу статистики.

Разом з тим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Інгресс" містить копію балансу на 30.06.2011 та копію звіту про фінансові результати за півріччя 2011 року без відміток органу статистики, що суперечить вищезазначеним вимогам документації конкурсних торгів.

Підпунктом 3.1 пункту 3 "Документи, що підтверджують наявність досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів з підприємствами" (підпункт 3.1 пункту 3) додатка 1 до документації конкурсних торгів передбачено подання учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів листів-відгуків від підприємств про якість та своєчасність виконання договорів поставки товару укладених з учасником закупівлі протягом 2009 - 2011 років, що супроводжуються копіями відповідних договорів на поставку, у кількості не менше двох.

При цьому в пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком" надано листи-відгуки, що не супроводжуються копіями відповідних договір на поставку, а в пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інгресс" надано один лист-відгук, що супроводжуються копією відповідного договору на поставку.

Таким чином, учасниками не надано документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію - наявності досвіду виконання аналогічних договорів, у спосіб встановлений підпунктом 3.1 пункту 3 додатка 1 до документації конкурсних торгів.

Згідно з підпунктом 4.2 пункту 4 "Документи, що підтверджують здійсненням учасником підприємницької діяльності" (далі - пункт 4) додатка 1 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасники в складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Водночас всупереч підпункту 4.2 пункту 4 додатка 1 до документації конкурсних торгів в пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інгресс" відсутня копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Підпунктами 7.1 та 7.2 пункту 7 "Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам державних норм та стандартів, що діють в Україні, технічним умовам" (далі - пункт 7) додатка 1 до документації конкурсних торгів визначено, що учасники подають в складі пропозицій конкурсних торгів документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам державних норм та стандартів, що діють в Україні, технічним умовам: сертифікати відповідності (якості), технічна документація (паспорти, керівництва по експлуатації, інструкції та інше) завірені підписом та печаткою уповноваженої особи учасника, на кожен вид товару та технічні вимоги, викладені в додатку N 5 "Технічні вимоги" до документації конкурсних торгів (далі - додаток N 5) на кожен вид товару за підписом і печаткою уповноваженої особи учасника.

Разом з цим пропозиції конкурсних торгів учасників не містять документів, подання яких вимагалось підпунктами 7.1 та 7.2 пункту 7 додатка 1 до документації конкурсних торгів, на кожний вид товару.

Відповідно до частини першої статті 41 Закону істотною умовою договору про закупівлю, зокрема, є строк дії договору.

Поряд з цим в договорі про закупівлю від 05.01.2012 N 319, укладеному між Замовником та ПрАТ "Інком", не зазначений строк дії договору, що є порушенням вимог частини першої статті 41 Закону.

Формою повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі, затвердженої наказом (далі - форма повідомлення), передбачено що повідомлення має містити пункт 6.4 "Номер телефону, телефаксу".

Водночас повідомлення учасникам про результати процедури відкритих торгів на закупівлю "30.02.1 Устаткування для автоматичного оброблення інформації" від 13.12.2011 N 05/5546 не містить пункту 6.4, що не відповідає формі повідомлення.

Згідно з абзацами другим та четвертим пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю кваліфікаційним критеріям та документації конкурсних торгів, у разі ненадання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів учасників на підставі абзацу другого та четвертого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини п'ятої статті 11, пункту 2 частини другої статті 22 Закону, абзацу другого та четвертого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону та частини першої статті 41 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 05.01.2012 N 319, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали