МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.07.2012 р. N 3304-04/24875-12

 

Комунальному підприємству Київської міськради "Київдорсервіс"
03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 56

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення (оголошення N 156236 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.04.2012 N 40/2 (642/2)), проведеної комунальним підприємством Київської міськради "Київдорсервіс" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 12.06.2012 N 3304-04/22044-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 12.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Пунктом 2 наказу Мінекономіки від 26.07.2010 N 916 "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів", зареєстрованого в Мін'юсті 06.08.2010 за N 622/17917 (далі - Типове положення), передбачено, зокрема, що замовники (генеральні замовники) при затвердженні положень про комітети з конкурсних торгів використовують Типове положення про комітет з конкурсних торгів, затверджене цим наказом.

Водночас Положення про комітет з конкурсних торгів Замовника (додаток 2 до наказу Замовника від 01.08.2011 N 119/1) за формою та змістом не відповідає Типовому положенню.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення (далі - документація конкурсних торгів), оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 30.03.2012 N 1.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 03.05.2012 до участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції з урахуванням ПДВ, грн.

1

Дочірнє підприємство "Радіо Комунікейшнз Інтернешнл" (ДП "Радіо Комунікейшнз Інтернешнл")

5796252,00

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Квант" (далі - ТОВ "Каскад-Квант")

6491254, 00


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 11.05.2012 N 1 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ДП "Радіо Комунікейшнз Інтернешнл" та ТОВ "Каскад-Квант", а переможцем процедури конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" визначено ДП "Радіо Комунікейшнз Інтернешнл", з яким укладено договір від 28.03.2012 N 103/2012.

Підпунктом 3.1 пункту 3 "Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям" (далі - пункт 3 додатка 2) до документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен подати довідку, складену у довільній формі, що містить інформацію про виконання аналогічних договорів за даним предметом закупівлі.

Водночас пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Каскад-Квант" не містить довідку про виконання аналогічних договорів.

Таким чином, ТОВ "Каскад-Квант" не надано підтвердження відповідності кваліфікаційного критерію - наявність досвіду виконання аналогічних договорів у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Підпунктами 4.1 та 4.3 пункту 4 "Наявність фінансової спроможності" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям" (далі - пункту 4 додатка 2) до документації конкурсних торгів визначено, що для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен подати копію балансу підприємства за останній звітний період, з відміткою про прийняття відповідного органу, та копію звіту про фінансові результати за останній звітний період (форма 2).

Частиною першою статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлено, зокрема що звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Разом з тим усупереч вимогам підпунктів 4.1 та 4.3 пункту 4 додатка 2 до документації конкурсних торгів, у складі пропозицій конкурсних торгів ДП "Радіо Комунікейшнз Інтернешнл" та ТОВ "Каскад-Квант" надано копії балансів підприємства та звітів про фінансові результати станом на 30 березня 2012 року.

Крім того, відповідно до додатка 3 "Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону" до документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен подати, зокрема:

- оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відсутність учасника в Єдиній базі даних про підприємство, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, що видана уповноваженою державною установою чи підприємством, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- сертифікат відповідності та паспорт якості дійсний (на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів).

При цьому всупереч вищезазначеним вимогам документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів ДП "Радіо Комунікейшнз Інтернешнл" та ТОВ "Каскад-Квант" не містять довідки (оригіналу або нотаріально завіреної копії) про їх відсутність в Єдиній базі даних про підприємство, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та сертифікатів відповідності і паспортів якості, дійсних на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 9 Інструкції щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованого в Мінюсті 06.08.2010 N 622/17917 передбачено, що у пункті 6 "Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів" повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів зазначається ціна акцептованої замовником пропозиції конкурсних торгів у гривнях або іноземній валюті з урахуванням ПДВ.

При цьому всупереч пункту 9 Інструкції у пункті 6 повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Замовника зазначена ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів без зазначення ПДВ.

Пунктом 8 Інструкції щодо заповнення форми оголошення про результати проведення торгів (далі - оголошення), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованого в Мін'юсті 06.08.2010 N 622/17917 (далі - Інструкція 2) передбачено, що у пункті 7 оголошення зазначається сума, визначена у договорі про закупівлю, у гривнях або іноземній валюті, з урахуванням ПДВ. У разі, коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

Разом з тим, оголошення про результати проведення торгів Замовника, усупереч вимогам пункту 8 Інструкції 2, містить суму, що визначена у договорі про закупівлю, без зазначення інформації щодо сплати ПДВ.

Згідно з пунктами 1 і 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та у зв'язку з невідповідністю учасника кваліфікаційним вимогам і відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що відхилено всі пропозиції конкурсних торгів учасників є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ДП "Радіо Комунікейшнз Інтернешнл", ТОВ "Каскад-Квант" на підставі пунктів 1 і 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пунктів 1 і 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю товарів від 28.03.2012 N 103/2012, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали