МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.07.2012 р. N 3304-04/24907-12

 

ВП "Управління справами" ДП "НАЕК "Енергоатом"
вул. І. Франка, 31-б, м. Київ, 01030

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Мін'юсті 01.12.2011 за N 1377/20115, (далі - Порядок) проведено моніторинг закупівлі апаратури радіо- і телевізійної передавальної (оголошення N 178657 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 30.09.2011 N 117/4 (563/4)), проведеної ВП "Управління справами" ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "попередня кваліфікація учасника".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (листи-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 25.04.2012 N 3304-04/15532-12 та від 22.05.2012 N 3304-04/19140-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 25.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу установлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням податку на додану вартість), а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому річний план закупівель на 2011 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10.06.2011 N 56), не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі не вказана словами та не зазначено податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "попередня кваліфікація учасника" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю апаратури радіо- і телевізійної передавальної (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 29.09.2011 N 98.

Пунктом 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948, (далі - стандартна документація конкурсних торгів) передбачено, що у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" замовником зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Водночас, усупереч вищезазначеним вимогам, у пункті 1.2 "Інформація про замовника торгів" розділу 1 "Загальна інформація" документації конкурсних торгів у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" не зазначено адреси та електронної адреси посадової особи Замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками.

Пунктом 5.1 "Розгляд кваліфікаційних пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Розгляд кваліфікаційних та оцінка остаточних (цінових) пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів передбачено, що на другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни (Додаток 2).

Додатком 2 "Пропозиція конкурсних торгів на ціновий етап торгів" до документації конкурсних торгів встановлено умову "Ми згодні дотримуватись умов цієї пропозиції протягом часу, зазначеного у пункті 3.5 розділу 3 документації конкурсних торгів".

При цьому документація конкурсних торгів Замовника не містить пункту 3.5 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Відповідно до форм реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 N 624/17919, (далі - Наказ) зазначені документи, зокрема, підписуються головою комітету з конкурсних торгів, секретарем комітету з конкурсних торгів та засвідчуються печаткою.

Реєстр отриманих кваліфікаційних пропозицій, протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій від 31.10.2011 N 114, протокол розкриття (цінових пропозицій конкурсних торгів) від 17.11.2011 N 126 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 17.11.2011 N 128/1 не містять відбитка печатки Замовника, що не відповідає формам, затвердженим Наказом.

Крім того, формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженою Наказом (далі - форма реєстру отриманих пропозицій) передбачено, що пункт 5 (колонка 2) реєстру отриманих пропозицій повинен містити, зокрема інформацію про спосіб отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) Замовника (перший етап торгів) не указано способу подання учасником ПАТ "Датагруп" пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів (перший етап торгів) та протоколом розкриття кваліфікаційних пропозицій Замовника від 31.10.2011 N 114 для участі у попередній кваліфікації подані наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Інформація про наявність необхідних документів

1

ТОВ "Віктолл"

Всі документи наявні

2

ПАТ "Датагруп"

Всі документи наявні


Частиною шостою статті 38 Закону встановлено, що після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідність пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 01.11.2011 N 116 прийнято рішення визнати учасників попередньої кваліфікації ТОВ "Віктолл" та ПАТ "Датагруп" такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації.

Пунктом 7 "Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів підготовлені учасниками - резидентами України, а також вся кореспонденція та документація, пов'язані з цими пропозиціями конкурсних торгів, якими обмінюються учасники - резиденти України та Замовник, повинні бути викладені українською мовою.

Разом з тим кваліфікаційні частини пропозицій конкурсних торгів ПАТ "Датагруп" та ТОВ "Віктолл" містять документи складені англійською мовою, зокрема, копії сертифікатів спеціалістів, які пройшли навчання з налагодження обладнання Cisco, що не відповідає вимогам пункту 7 "Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів.

Пунктом 3.2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка кваліфікаційних та комерційних пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що кваліфікаційна частина повинна містити, зокрема, документи згідно з Додатком 3 "Кваліфікаційна частина" цієї документації конкурсних торгів (далі - Додаток 3).

Відповідно до пункту 2.1 таблиці 1 Додатка 3 "Кваліфікаційна частина" до документації конкурсних торгів для підтвердження кваліфікаційної вимоги "Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" учасники повинні надати довідку у довільній формі про кількість, знання, досвід та кваліфікацію працівників, які здійснюватимуть реалізацію товарів та виконання комплексу пусконалагоджувальних робіт за підписом керівника, скріплену печаткою.

При цьому у складі кваліфікаційної частини пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Віктолл" надано довідку про кваліфікацію працівників, яка не містить інформації щодо кількості працівників, які здійснюватимуть реалізацію товарів та виконання комплексу пусконалагоджувальних робіт, що не відповідає вимогам пункту 2.1 таблиці 1 Додатка 3 до документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктами 4.1 таблиці 2 Додатка 3 до документації конкурсних торгів учасник надає, зокрема, копію листа від виробника товару Cisco Sistems або "еквівалента товару" та копії сертифікатів спеціалістів, які пройшли навчання з налагодження обладнання Cisco.

На виконання пункту 4.1 таблиці 2 Додатка 3 до документації конкурсних торгів у складі кваліфікаційної частини пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Датагруп" надано довідки Cisco Sistems "Форма уповноваження виробника" та "Лист стосовно придбання через канал збуту" від 31.08.2011, адресовані Національному банку України, в яких зазначено, що вони зберігають чинність протягом 6 (шести) тижнів із зазначеної дати, тобто до 13.10.2011.

Враховуючи, що розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників торгів відбулося 31.10.2011, зазначені довідки на дату розкриття пропозицій учасників торгів були не дійсні та не підтверджують повноваження учасника щодо постачання, технічного обслуговування обладнання, що вже існує в ДП НАЕК "Енергоатом" та потребує модернізації, оскільки видані для проведення проекту Національному банку України.

Відповідно до абзацу другого та третього частини шостої статті 38 Закону учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої кваліфікації відхиляються.

У разі якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура попередньої кваліфікації відміняється.

Слід звернути увагу, що відхилення кваліфікаційних пропозицій у зв'язку з їх невідповідністю вимогам встановленим у кваліфікаційній документації та відміна процедури закупівлі є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити кваліфікаційні пропозиції ПАТ "Датагруп" та ТОВ "Віктолл" як такі, що не відповідають вимогам кваліфікаційної документації та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу третього частини шостої статті 38 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу другого та третього частини шостої статті 38 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 16.12.2011 N 36128/2011/75-17-3-11-1993, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали