МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.07.2012 р. N 3304-04/25407-12

 

Аграрній біржі Кабінету Міністрів України
вул. Копилівська, 67, 5-й корпус, м. Київ, 04073

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі послуг у сфері інформатизації (надання доступу до автоматизованої системи організації біржової торгівлі) згідно з оголошенням про проведення процедури відкритих торгів N 123368 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 19.03.2012 N 34 (636), проведеної Аграрною біржею Кабінету Міністрів України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 11.06.2012 N 3304-04/21728-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 11.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 1 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (зі змінами), річний план закупівель складається щодо закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або більше сум, що зазначені в частині першій статті 2 Закону.

У разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, який складається в довільній формі та підписується головою комітету з конкурсних торгів або особою, яка виконує його обов'язки.

При цьому закупівля послуг у сфері інформатизації (надання доступу до автоматизованої системи організації біржової торгівлі) (код ДК 016-97 72.60.1) відображена у додатку N 1 до річного плану закупівель Замовника на 2012 рік та не визначена, як окремий предмет закупівлі.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, документацію конкурсних торгів після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг у сфері інформатизації (надання доступу до автоматизованої системи організації біржової торгівлі) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.03.2012 N 3 та від 14.03.2012 N 4 відповідно.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 10.04.2012 N 8 до документації конкурсних торгів внесено зміни.

Зміст документації конкурсних торгів не суперечить вимогам, установленим частиною другою статті 22 Закону, а також вимогам стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - "відкриті торги", затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948.

Документація конкурсних торгів оприлюднена з дотриманням вимог частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.04.2012 б/н до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції з ПДВ, грн.

1

ТОВ "БМС Консалтинг"

19599000,00

2

ДП "ЕС ЕНД ТІ України"

24800000,00


Частинами четвертою, п'ятою та дев'ятою статті 28 Закону передбачено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, при цьому загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 16.05.2012 б/н до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтинг" та ДП "ЕС ЕНД ТІ України", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовника за критеріями оцінки "Ціна" та "Умови розрахунків" визначено ТОВ "БМС Консалтинг", з яким укладено договір від 14.06.2012 N АГР2-1.

Таким чином, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтинг" розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу та опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 18.05.2012 N 60 (662) (оголошення N 204925).

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу та опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 20.06.2012 N 74/2 (676/2) (оголошення N 234055).

Враховуючи вищезазначене, Замовником дотримано строки оприлюднення документів, встановлені статтею 10 Закону.

Відповідно абзацу третього частини другої статті 31 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договір на закупівлю послуг за результатам відкритих торгів з ТОВ "БМС Консалтинг" Замовником укладено 14.06.2012 N АГР2-1 з дотриманням строків, передбачених абзацом третім частини другої статті 31 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі послуг у сфері інформатизації (надання доступу до автоматизованої системи організації біржової торгівлі) у відповідності до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищевказані зауваження щодо складання річного плану закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Пунктом 3.15 Порядку (Порядок N 155) визначено, що Замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали