МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.07.2012 р. N 3304-04/24947-08

 

Головному територіальному управлінню МНС України у Львівській області
79008, м. Львів, вул. Підвальна, 6

Копія:

Державній казначейській службі України


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти автоцистерн пожежних з обладнанням (оголошення N 182312 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 20.04.2012 N 48/4(650/4)), проведеної Головним територіальним управлінням МНС України у Львівській області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 06.06.2012 N 3304-04/21089-08).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 07.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 і 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням ПДВ), а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції, річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.04.2012 (протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника N 2-р), не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, та не зазначено ПДВ у очікуваній вартості предмета закупівлі.

Рішення про застосування процедури "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю автомобілів спеціальних та спеціалізованих (автоцистерни пожежні з обладнанням) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.04.2012 N 1 та N 2 відповідно.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 21.05.2012 N 3 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції конкурсних торгів

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "КАМАЗ" (далі - ТОВ "ТД "КАМАЗ")

5712000,00 грн.

2

STOLARCZYK MIROSLAW Przedsiebiorstwo Uslugowo Handlowe (далі - STOLARCZYK MIROSLAW)

1013045 євро
(по курсу НБУ станом на 21.05.2012 - 10,165987 за 1 євро - 10298602,30 грн.)

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування "Пожспецмаш" (далі - ТОВ "Пожспецмаш")

5100000,00 грн.


Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 21.05.2012 N 4 оформлено рішення комітету з конкурсних торгів Замовника про відхилення пропозиції конкурсних торгів STOLARCZYK MIROSLAW як такої, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів згідно пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 21.05.2012 N 5 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ТД "КАМАЗ" та ТОВ "Пожспецмаш", а переможцем конкурсних торгів відповідно до додатка 5 "Критерії та методика оцінки пропозиції з конкурсних торгів учасників" до документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю 100 балів визначено ТОВ "Пожспецмаш".

Разом з тим ТОВ "Пожспецмаш", пропозицію якого акцептовано (повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів від 22.05.2012 N 58/4/1328), листом від 25.05.2012 N М12/228 повідомив Замовника про відмову від підписання договору про закупівлю.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону у разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

Водночас протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 28.05.2012 N 6 оформлено рішення комітету з конкурсних торгів про визнання торгів такими, що не відбулися, на підставі абзацу другого частини другої статті 30 Закону (ціна пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ТД "КАМАЗ" перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі).

Відповідно до пункту 1 "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та відповідності іншим вимогам відповідно до статті 17 Закону" (далі - пункт 1 додатка 2) до документації конкурсних торгів учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку у довільній формі про наявність в учасника або організації, яка фактично по договору з учасником буде здійснювати гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування спеціалізованого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення (у випадку необхідності), сервісного центру для виконання гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування згідно методики та стандартам виробника (зразок довідки додається).

У наведеній довідці учасник повинен зазначити, зокрема, адресу сервісного центру для виконання гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування та режим його роботи.

У довідці ТОВ "ТД "КАМАЗ" щодо наявності обладнання і матеріально-технічної бази, наданої у складі пропозиції конкурсних торгів, зазначено два сервісних центри, а саме: ТОВ "Торговий Дім "КАМАЗ" (м. Київ, вул. Павла Усенка, 8) та ТОВ "Трак сервіс Львів" (Львівська область, с. Бартатів), але, водночас, довідка не містить інформацію щодо режиму роботи вищезазначених сервісних центрів, що не відповідає вимогам пункту 1 додатка 2 до документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід" додатка 2 (далі - пункт 2 додатка 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів подає довідку у довільній формі, що містить інформацію про персонал (чисельність, освіта, спеціальність (кваліфікація), стаж роботи по спеціальності).

Усупереч вимозі пункту 2 додатка 2 до документації конкурсних торгів, довідка ТОВ "Пожспецмаш" від 17.05.2012 N М12/205, надана у складі пропозиції конкурсних торгів, не містить інформації про чисельність працюючих.

Відповідно до пункту 3 "Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" додатка 2 (далі - пункт 3 додатка 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копії не менше ніж двох договорів про поставку аналогічної продукції, необхідної замовнику.

Разом з цим, ТОВ "ТД "КАМАЗ" у складі пропозиції конкурсних торгів надано договір з Державною аварійно-рятувальною службою "Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ МНС України в Одеській області" від 29.08.2011 N 50 без додатка N 1 "Акт прийому-передачі товару", який є невід'ємною частиною договору.

Пунктом 5 додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та відповідності іншим вимогам відповідно до статті 17 Закону" (далі - пункт 5 додатка 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів надає оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки від уповноваженого органу про те, що він (учасник) не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видана не пізніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011) (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011) Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяг з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видаються відповідними структурними підрозділами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Водночас, ТОВ "Торговий дім "КАМАЗ" у складі пропозиції конкурсних торгів надано довідку державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" Міністерства економіки України від 14.05.2012 N 218-25-25/76680, що суперечить вимозі пункту 5 додатка 2 до документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону замовник відхиляє пропозиції конкурсних торгів у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Частиною четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Згідно з абзацом сьомим частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі, якщо відхилено всі пропозиції конкурсних торгів згідно з Законом.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, зазначеним у документації з конкурсних торгів, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій учасників конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ТД "КАМАЗ" та ТОВ "Пожспецмаш" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог пункту 3 частини першої статті 29 Закону та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали