МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.07.2012 р. N 3304-04/25868-12

 

ДУ "Національний інститут раку"
03022, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ

Копія:

Державній казначейській службі України
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти препаратів фармацевтичних різних (матеріалів перев'язувальних - 15 найменувань) (оголошення про відкриті торги N 147449 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.04.2012 N 40 (642)), проведеної державною установою "Національний інститут раку" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 12.06.2012 N 3304-04/21992-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 12.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану закупівель), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), встановлено, що річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, підписується головою та секретарем комітету з конкурсних торгів та містить відбиток печатки Замовника.

При цьому річний план закупівель на 2012 рік (зі змінами), затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.01.2012 (протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.01.2012 N 1) (далі - річний план закупівель), не містить відбитку печатки Замовника, що не відповідає вимогам затвердженої форми річного плану закупівель.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ від 26.07.2010 N 922), колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 і 9 Інструкції та формою річного плану закупівель, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - форма), встановлено, що у колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, запиту цінової пропозиції, кваліфікаційної документації).

Водночас всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення ПДВ.

Рішення щодо вибору процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю препаратів фармацевтичних різних (матеріалів перев'язувальних - 15 найменувань) за кодом ДК 016-97 24.42.2 оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.03.2012 N 14 та від 30.03.2012 N 16 відповідно.

Крім того, слід звернути увагу, що всупереч вимогам пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155) Замовником надано незавірені в установленому законодавством порядку копії протоколів про обрання процедури та затвердження документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника не містить інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі вимогам, встановленим у пункті 4 частини першої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації конкурсних торгів повинна бути наведена, зокрема, копією реєстраційного посвідчення на представлений товар (копією сертифікату про державну реєстрацію).

При цьому відповідно до пункту 12 Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 N 1497, на підставі рішення про державну реєстрацію медичні вироби включаються до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення (далі - Реєстр), що ведеться Держлікслужбою, а заявнику видається свідоцтво про державну реєстрацію медичних виробів за встановленим зразком.

Згідно з пунктом 6 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376, реєстраційні посвідчення видаються на лікарські засоби після реєстрації.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 18.04.2012 до участі у процедурі надано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ФОП Сторожук Я. О.

584200,00 грн.

2

ТОВ "Аван-Медика"

478887,20 грн.


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом від 26.07.2010 N 922 (далі - форма), передбачено, що у пункті 4 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, Замовник повинен зазначати спосіб отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою) відповідно.

Крім того, згідно з формою реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів підписується головою комітету з конкурсних торгів, секретарем комітету з конкурсних торгів та повинен містити відбиток печатки Замовника.

Разом з цим у пункті 4 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано способу отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою) та реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить підпису секретаря та відбитка печатки, що суперечить формі реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом від 26.07.2010 N 922 (далі - форма протоколу розкриття), передбачено, що протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів повинен містити підпис голови комітету з конкурсних торгів, підпис секретаря комітету з конкурсних торгів та відбиток печатки Замовника.

Усупереч формі протоколу розкриття протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 18.04.2012 не містить підпису секретаря комітету конкурсних торгів та відбитку печатки Замовника.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 04.05.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ФОП Сторожук Я. О. і ТОВ "Аван-Медика", а переможцем процедури закупівлі відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів та додатка 2 до документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю 100 балів визначено ТОВ "Аван-Медика" (ціна пропозиції становить 478887,20 грн.), з яким укладено договір про закупівлю від 16.05.2012 N 203.

Згідно з формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом від 26.07.2010 N 922, протокол оцінки пропозицій конкурсних повинен містити, зокрема, підпис секретаря комітету конкурсних торгів та відбиток печатки.

Разом з цим, усупереч зазначеному, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів не містить підпису секретаря комітету конкурсних торгів та відбитку печатки Замовника.

Відповідно до пункту 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів було установлено, що пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою вони повинні бути перекладені українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою учасника торгів або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). До перекладу додається копія диплому перекладача.

Усупереч зазначеному, у складі пропозицій конкурсних торгів ФОП Сторожук Я. О. і ТОВ "Аван-Медика" містяться документи, які складені російською мовою без перекладу на українську мову, а саме: "Пособие по продуктам ТМ "Білосніжка" та інструкція по використанню лейкопластиря "Леопор".

Згідно з пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником установлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником повинна містити зокрема, інформацію та документи про відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам документації конкурсних торгів, підготовлені відповідно до додатка 4 цієї документації.

Додатком 4 "Технічні вимоги" (далі - Додаток 4) до документації конкурсних торгів передбачено надання учасником інформації про технічні вимоги предмета закупівлі у відповідності до встановленої Замовником форми.

Усупереч вищевказаній вимозі документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів ФОП Сторожук Я. О. та ТОВ "Аван-Медика" не містять інформації та документального підтвердження відповідності запропонованого предмета закупівлі, підготовленого згідно з формою, наведеною у Додатку 4 до документації конкурсних торгів.

Підпунктом "б" пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасник повинен надати документальне підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме: надати складену і заповнену за формою довідку.

Приміткою до підпункту "б" пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що разом із довідкою учасники надають копії документів про відповідну освіту працівників, зазначених у довідці.

Усупереч зазначеної вище вимоги, пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Аван-Медика" не містить копій документів про відповідну освіту працівників, які зазначені у наданій довідці, про наявність, кваліфікацію, досвід працівників від 09.04.2012.

Згідно з підпунктом "в" пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів у 2009 - 2011 роках, а саме: відомості про виконання аналогічних договорів згідно з наведеної форми - таблиці з наданням відповідних копій договорів та відгуків замовників про виконання таких договорів (не менше 3-ох договорів і 3-ох відгуків замовників щодо їх виконання).

Разом з цим пропозиції ФОП Сторожук Я. О. та ТОВ "Аван-Медика" не містять копій договорів та відгуків замовників про виконання договорів у відповідності до інформації, яка зазначена цими учасниками у Відомостях про виконання аналогічних договорів (постачання препаратів фармацевтичних) у 2009 - 2011 рр.

Таким чином, учасниками не надано документального підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію - наявності досвіду виконання аналогічних договорів у спосіб, що установлений документацією конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником передбачалося, що у пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати інформацію про те, що він не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура і надати оригінал довідки Агентства з питань банкрутства чи Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України (або іншого компетентного органу) про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому ФОП Сторожук Я. О. та ТОВ "Аван-Медика" надано довідки ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" від 21.03.2012 N 218-25-25/70335 та N 218-25-25/70283 відповідно, в яких зазначено, що за результатами моніторингу діяльності суб'єктів господарювання щодо зазначених підприємств провадження у справі про банкрутство не порушувалось та підприємства не визнані банкрутом в установленому порядку.

Таким чином, надані довідки за змістом не відповідають вимогам, встановленим у пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів, оскільки не містять інформації про відсутність учасників в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати, зокрема, нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію учасника.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" скасовано.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з невідповідністю документації конкурсних торгів, а також відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції всіх учасників конкурсних торгів на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю від 16.05.2012 N 203, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали