МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.07.2012 р. N 3304-04/27045-12

 

ДУ "Національний інститут раку"
вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти препаратів лікарських (препарати загального вжитку - 59 найменувань) (оголошення N 200393 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 14.05.2012 N 58/2 (660/2)), проведеною державною установою "Національний інститут раку" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 12.06.2012 N 3304-04/21990-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 12.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Формою річного плану закупівель, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - наказ), встановлено, що річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, підписується головою та секретарем комітету з конкурсних торгів та містить відбиток печатки Замовника.

При цьому річний план закупівель Замовника на 2012 рік (зі змінами), затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.01.2012 (протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.01.2012 N 1) (далі - річний план закупівель), не містить відбитку печатки Замовника, що не відповідає вимогам затвердженої форми річного плану закупівель.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 і 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, запиту цінової пропозиції, кваліфікаційної документації.

Водночас всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення ПДВ.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю препаратів лікарських (препарати загального вжитку - 59 найменувань) за кодом ДК 016-97 24.42.1 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 08.05.2012 N 20 та від 11.05.2012 N 21 відповідно.

Крім того, слід звернути увагу, що всупереч вимогам пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155) Замовником надано незавірені в установленому законодавством порядку копії протоколів про обрання процедури та затвердження документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника не містить інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі вимогам, встановленим у пункті 4 частини першої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасникам на підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення пропозицій конкурсних торгів необхідно надати оригінал довідки Агентства з питань банкрутства чи Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України (або іншого компетентного органу) про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

При цьому повідомляємо, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства" ліквідовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 942, а Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано відповідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 346 "Про ліквідацію урядових органів" (Постанова N 346).

Крім того, повідомляємо, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011) Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Водночас інформуємо, що згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держателем Єдиної бази даних визначено Міністерство юстиції України, а Адміністратором Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

Відповідно до пункту 1 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідними структурними підрозділами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів (далі - протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів) від 29.05.2012 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції,
грн.

1

ТОВ "ФРА-М"

679997,00

2

ТОВ "Людмила-Фарм"

688535,50


Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій) та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженими наказом, встановлено, що реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів та протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів повинні містити підписи голови та секретаря комітету з конкурсних торгів, а також відбиток печатки Замовника.

Водночас реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить підпису секретаря та відбитку печатки Замовника, а протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів не містить відбитку печатки, що не відповідає вимогам форм реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затверджених наказом.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 12.06.2012 ухвалено рішення комітету з конкурсних торгів Замовника про відхилення пропозиції учасників ТОВ "ФРА-М" та ТОВ "Людмила-Фарм" (далі - Учасники), на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону як таких, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

Пунктом 1 Інструкції щодо заповнення форм оголошення про проведення відкритих торгів, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися та оголошення про результати проведення торгів, затверджених наказом (далі - Інструкції), передбачено зокрема, обов'язковість засвідчення цих документів в установленому порядку печаткою замовника.

Разом з цим оголошення про проведення відкритих торгів, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися та оголошення про результати проведення торгів, оформлені листом Замовника від 08.05.2012 N 124/12-т, від 12.06.2012 N 150/12-т та від 12.06.2012 відповідно, не містять відбитка печатки, що суперечить вимогам Інструкцій.

Пунктом 1 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, затвердженої наказом, передбачено зокрема, що звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації повинен засвідчуватися в установленому порядку печаткою замовника.

Усупереч вищевказаній вимозі, звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації Замовника від 20.06.2012 N 31 не містить відбитка печатки.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 18.06.2012 N 73 (675) з дотриманням строків, встановлених Законом.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі за державні кошти препаратів лікарських (препаратів загального вжитку - 59 найменувань) проведено з дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель. Водночас документи щодо проведення процедури закупівлі, оформлені Замовником, не відповідають вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали