МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.07.2012 р. N 3304-04/27050-12

ДП "НАЕК "Енергоатом"
вул. Вєтрова, 3, м. Київ, 01032

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
вул. Горького, 127, м. Київ, 03150


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів (капітальний ремонт (в обсязі ТО-5) дизеля 1ДГ2, 1 ДГ3 типу 12ZV40/48 енергоблоку N 1 для ВП ЮУАЕС) (оголошення N 051387 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 06.02.2012 N 16 (618)), проведеної ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 21.05.2012 N 3304-04/18755-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 21.05.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку (Порядок N 155), до Мінекономрозвитку не надано оригінал або завірену в установленому порядку копію річного плану державних закупівель Замовника на 2012 рік з додатками.

Рішення про застосування процедури "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів (капітальний ремонт (в обсязі ТО-5) дизеля 1ДГ2, 1 ДГ3 типу 12ZV40/48 енергоблоку N 1 для ВП ЮУАЕС) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 26.01.2012.

Пунктом 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948, встановлено, що у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" замовником зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

При цьому, усупереч вищезазначеним вимогам, у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальна інформація" документації конкурсних торгів у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" не зазначено адреси та електронної адреси посадової особи Замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.03.2012 N 3097 та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 15.03.2012 N 3097 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції

1

ТОВ "Мотортєх"

508960,79 грн., у т. ч. ПДВ

2

ТОВ "Інсталл"

587403,10 грн., у т. ч. ПДВ


Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 03.04.2012 N 3097 переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів переможцем торгів визначено ТОВ "Мотортєх", з яким укладено договір про закупівлю від 28.04.2012 N 08-12/20-14-1-12-2090.

Пунктом 3 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено подання учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів "пропозиції конкурсних торгів (цінової)" відповідно до встановленої додатком N 1 до документації конкурсних торгів форми.

При цьому "Пропозиція конкурсних торгів (цінова)" подана в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мотортєх" не відповідає формі встановленій додатком N 1 до документації конкурсних торгів.

Пунктом 7 "Документи, що надаються учасником в підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подають, зокрема довідку з податкової інспекції про наявність або відсутність заборгованості перед бюджетами усіх рівнів - для резидентів. Довідка має бути чинною на дату її подання у складі пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до роз'яснень Державної податкової адміністрації України, наданих листами від 02.04.2005 N 6063/7/24-1117 та від 22.12.2005 N 12978/6/24-1115, довідка, як офіційний документ органу державної податкової служби, діє протягом 10 днів з дня видачі.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мотортєх" надано довідку від 29.02.2012 N 2971/10/19-110, яка дійсна протягом 10 днів з дня видачі, тобто до 10.03.2012, що не відповідає вимогам пункту 7 розділу III документації конкурсних торгів, згідно з яким довідка має бути чинною на дату її подання у складі пропозиції конкурсних торгів (згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів на 15.03.2012).

Пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищезазначене, Замовник повинен був відхилити пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Мотортєх" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням пункту 3 частини першої статті 29, абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 28.04.2012 N 08-12/20-14-1-12-2090, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку (Порядок N 155).

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали