МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.07.2012 р. N 3304-04/27049-07

Державній авіаційній службі України
просп. Перемоги 14, м. Київ, 01135

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (розробка та впровадження програмного комплексу "Інформаційна аналітична система організації документообігу та контролю виконавчої дисципліни Державної авіаційної служби України") згідно з оголошенням N 189513 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.05.2012 N 55 (657), проведеної Державною авіаційною службою України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 06.07.2012 N 3304-04/25259-07).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 06.07.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (зі змінами) (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації), відповідно.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель Замовника на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.06.2012 N 11, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Згідно з частиною першою статті 10 Закону замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк.

Рішення про проведення процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (розробка та впровадження програмного комплексу "Інформаційна аналітична система організації документообігу та контролю виконавчої дисципліни Державної авіаційної служби України") (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.05.2012 N 4-вт.

Зміст документації конкурсних торгів Замовника не суперечить вимогам, установленим частиною другою статті 22 Закону, а також вимогам стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - "відкриті торги", затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948.

Документація конкурсних торгів оприлюднена з дотриманням вимог частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) Замовника від 07.06.2012 N 11-вт до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції з ПДВ, грн.

1

ТОВ "Софтлайн-ІТ"

1454000,00

2

ТОВ "БМС Консалтінг"

7892874,00

3

ТОВ "Веб Формат"

1769000,00


Частинами четвертою, п'ятою та дев'ятою статті 28 Закону передбачено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, при цьому загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 08.06.2012 N 14-вт до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БМС Консалтінг", ТОВ "Веб Формат" та ТОВ "Софтлайн-ІТ", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовника за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "Софтлайн-ІТ", з яким укладено договір від 03.07.2012 N 78.

Таким чином, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Софтлайн-ІТ" розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу та опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 13.06.2012 N 71 (673) (оголошення N 226124).

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу та опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 09.07.2012 N 82 (684) (оголошення N 244137).

Враховуючи вищезазначене, Замовником дотримано строки оприлюднення документів, встановлені статтею 10 Закону.

Відповідно абзацу третього частини другої статті 31 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договір на закупівлю послуг за результатам відкритих торгів з ТОВ "Софтлайн-ІТ" Замовником укладено 03.07.2012 N 78 з дотриманням строків, передбачених абзацом третім частини другої статті 31 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (розробка та впровадження програмного комплексу "Інформаційна аналітична система організації документообігу та контролю виконавчої дисципліни Державної авіаційної служби України") у відповідності до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вищевказані зауваження щодо складання річного плану закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Пунктом 3.15 Порядку (Порядок N 155) визначено, що Замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали