МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.07.2012 р. N 3304-04/27270-08

Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міськради
вул. Квітки-Основ'яненка, 7, м. Харків, 61003

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (виконання актуалізації топографічного плану міста масштабу 1:2000 частинами, які визначені землями з грошовою оцінкою >= 400 < 500 грн./м2 - 2 етап; >= 300 < 400 грн./м2 - 3 етап; < 300 грн./м2 - 4 етап) (оголошення N 112940 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 12.03.2012 N 31 (633)), проведеної департаментом містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 22.06.2012 N 3304-04/23717-08).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 25.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 9 Інструкції встановлено, що у колонці 7 річного плану закупівель указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пункту 9 Інструкції річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника, оформленим протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 06.02.2012 N 2, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (виконання актуалізації топографічного плану міста масштабу 1:2000 частинами, які визначені землями з грошовою оцінкою >= 400 < 500 грн./м2 - 2 етап; >= 300 < 400 грн./м2 - 3 етап; < 300 грн./м2 - 4 етап) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.02.2012 N 2/1 та від 01.03.2012 N 6/4 відповідно.

Рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.04.2012 N 12/4.

Підпунктом 2.1 пункту 2 "Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура" таблиці 2 "Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону" Додатка N 2 до документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що для підтвердження того, що учасник у встановленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство у складі пропозиції конкурсних торгів надається довідка державного підприємства "Державний центр з питань платоспроможності та банкрутства" або його територіального органу.

Слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011), Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011), Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим 19.09.2011 за N 1106/19844, встановлено, що держатель Єдиної бази даних - Мін'юст, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Мін'юсту від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим 14.11.2011 за N 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 24.04.2012 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр"

1479997,00

2

ТОВ "БЛОМІНФО-ЮКРЕЙН"

1913713,10


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 28.04.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр" та ТОВ "БЛОМІНФО-ЮКРЕЙН" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критеріями оцінки "Ціна" та "Умови оплати" визначено ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр", з яким укладено договір від 27.06.2012 N АС-77/2012.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів Замовника передбачено, зокрема що пропозиція конкурсних торгів та усі документи, які додаються до неї і підготовлені безпосередньо Учасником, повинні бути складені державною мовою.

При цьому, всупереч вищезазначеній вимозі документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр" містить копію наказу від 13.07.2005 N 4-л-06, складеного російською мовою.

Підпунктом 1.1 пункту 1 "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази" таблиці 1 "Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям" Додатка N 2 (далі - підпункт 1.1 пункту 1 таблиці 1 Додатка N 2) до документації конкурсних торгів Замовника передбачено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, зокрема наявності обладнання та матеріально-технічної бази, подання учасниками довідки у довільній формі за підписом керівника та головного бухгалтера про обладнання (спеціалізованої техніки) та матеріально-технічної бази, що містить опис технічних та інших можливостей підприємства, а саме: наявність в учасника відповідного обладнання та устаткування, які необхідні для виконання робіт - спеціалізоване повітряне судно, цифрові матричні аерофотокамери, повітряний лазерний сканер, двочастотні GPS-приймачі, цифрові фотограмметричні станції, кольорові плотери формату А-1, персональні комп'ютери та відповідні ліцензійні програмні продукти (типу: ArcView, MapInfo, Geograph, Digitals та інші).

Водночас всупереч вимогам підпункту 1.1 пункту 1 таблиці 1 Додатка N 2 до документації конкурсних торгів Замовника в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БЛОМІНФО-ЮКРЕЙН" надано відповідну довідку, в якій не зазначено про наявність в учасника повітряного судна, цифрових матричних аерофотокамер та відсутній підпис головного бухгалтера.

Підпунктом 1.3 пункту 1 таблиці 1 Додатка N 2 до документації конкурсних торгів Замовником встановлено подання учасниками копії посвідчення про реєстрацію приймачів згідно чинного законодавства.

При цьому в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр" надано копію відповідного посвідчення від 29.03.2010 N 656 в якому не зазначено інформації про його перереєстрацію (перереєстрація проводиться 1 раз в 2 роки), разом з тим в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БЛОМІНФО-ЮКРЕЙН", всупереч вищезазначеній вимозі, не надано копію посвідчення про реєстрацію приймачів згідно чинного законодавства.

Підпунктом 2.1 пункту 2 "Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" таблиці 1 Додатка N 2 (далі - підпункт 2.1 пункту 2 таблиці 1 Додатка N 2) до документації конкурсних торгів передбачено подання в складі пропозиції конкурсних торгів довідки у довільній формі (у табличному вигляді згідно таблиці 3 за підписом керівника), що містить інформацію про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації (геодезисти, інженери-фотограмметристи, топографи, картографи, інженер (інспектор) з якості виконання робіт), які мають необхідні знання та досвід, їх кількісний склад.

Всупереч вимозі підпункту 2.1 пункту 2 таблиці 1 Додатка N 2 до документації конкурсних торгів ТОВ "БЛОМІНФО-ЮКРЕЙН" в складі пропозиції конкурсних торгів надано довідку, яка не містить інформації про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, зокрема топографів та інженера (інспектора) з якості виконання робіт.

Враховуючи зазначене, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БЛОМІНФО-ЮКРЕЙН" не надано документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у спосіб встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 4.3 пункту 4 "Наявність фінансової спроможності" таблиці 1 Додатка N 2 до документації конкурсних торгів передбачено подання в складі пропозиції конкурсних торгів довідки з обслуговуючого банку про наявність поточних рахунків, про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Разом з цим, довідка з обслуговуючого банку ПАТ "СЕБ Банк" від 17.04.2012 N 2-2-1-1/3783, надана в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БЛОМІНФО-ЮКРЕЙН", не містить інформації про наявність поточних рахунків, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів Замовника.

Абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів, а також відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів Учасників на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі за державні кошти консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (виконання актуалізації топографічного плану міста масштабу 1:2000 частинами, які визначені землями з грошовою оцінкою >= 400 < 500 грн./м2 - 2 етап; >= 300 < 400 грн./м2 - 3 етап; < 300 грн./м2 - 4 етап) з порушенням вимог абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 27.06.2012 N АС-77/2012, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали