МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.07.2012 р. N 3304-04/27412-12

 

Державному підприємству "Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами"
вул. Геологічна, 2, м. Феодосія, АР Крим, 98107

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти установок електрогенераторних та перетворювачів обертових електричних (дизель-генератор потужністю 1250 кВа/1000 кВт) (оголошення N 125291 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 19.03.2012 N 34 (636)), проведеної державним підприємством "Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 03.04.2012 N 3304-04/12532-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 03.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 9 Інструкції встановлено, що у колонці 7 річного плану закупівель указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

При цьому всупереч пункту 9 Інструкції річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.03.2012 (протоколи засідань комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.03.2012 NN 33, 34), не містить: прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю установок електрогенераторних та перетворювачів обертових електричних (дизель-генератор потужністю 1250 кВа/1000 кВт) за кодом ДК 016-97 31.10.3 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.03.2012 N 34.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів від 18.04.2012 N 6 та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 18.04.2012 до участі у процедурі закупівлі подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм-Інвест"
(далі - ТОВ "Прайм-Інвест")

3493839,96

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітал-Енергорезерв"
(далі - ТОВ "Вітал-Енергорезерв")

2311250,00

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "НТТ Енергія"
(далі - ТОВ "НТТ Енергія")

3280818,00


Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 16.05.2012 N 58 пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Вітал-Енергорезерв" відхилено на підставі абзацу четвертого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів та в складі якої не надано забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 18.05.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Прайм-Інвест" та ТОВ "НТТ Енергія" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів відповідно до додатка 5 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю балів 100 визначено ТОВ "НТТ Енергія", з яким укладено договір від 15.06.2012 N 61.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу 1 "Загальні положення" (далі - пункт 7 розділу 1) документації конкурсних торгів визначено, що під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою та усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, документи та інформація щодо підтвердження відповідності вимогам цієї конкурсної документації, можуть бути складені як українською, так і російською мовами. Також дозволяється надавати документи іншою мовою, але такі документи обов'язково подаються разом з перекладом, який зроблено в сертифікованому центрі перекладів, та завірені підписом уповноваженої особи та печаткою цього центру.

При цьому в пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Прайм-Інвест" надано переклади додатків до сертифіката (схваленні від 11.04.2012), які не містять підпису уповноваженої особи центру перекладів, що не відповідає вимогам пункту 7 розділу 1 документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу 3) документації конкурсних торгів учасник у складі своєї пропозиції подає, зокрема, цінову пропозицію, оформлену відповідно до додатка 3 документації конкурсних торгів.

При цьому форма пропозиції на участь в процедурі конкурсних торгів на закупівлю "Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові електричні. Код ДК 016-97 - 31.10.3. (дизель-генератор потужністю 1250 кВа/1000 кВт)", які проводяться державним підприємством "Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами" (далі - форма) надається у вигляді, наведеному у додатку 3 до документації конкурсних торгів.

Крім того, формою, зокрема, передбачено, що учасник не повинен відступати від даної форми та вартість пропозиції зазначається цифрами та прописом.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "НТТ Енергія" подано пропозицію на участь в процедурі закупівлі, в якій вартість пропозиції не зазначено цифрами, що не відповідає формі, встановленій Замовником.

Підпунктом "а" пункту 2 "Документально підтверджена інформація про відповідність Учасника вимогам, встановлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника" (далі - пункт 2 додатка 2) до документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що на підтвердження відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури надається довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкротство чи визнання його в установленому порядку банкротом, яка видана уповноваженою структурою (вказана довідка надається в оригіналі або нотаріально завіреною копією) та повинна бути датована протягом останніх трьох тижнів не раніше) до дати проведення торгів (розкриття пропозицій).

Водночас слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011) Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Підпунктом "в" пункту 2 додатка 2 документації конкурсних торгів передбачено, що учасники в складі пропозицій конкурсних торгів надають довідку щодо відсутності судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів (надається довідка (за підписом Учасника), складена у довільній формі, з інформацією: чи була засуджена службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку).

Разом з тим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "НТТ Енергія" не містить довідки щодо відсутності причетності учасника у корупційних правопорушеннях та відсутності судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, що не відповідає підпункту "в" пункту 2 додатка 2 документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів учасників на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю від 15.06.2012 N 61, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали