МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.07.2012 р. N 3304-04/27246-12

 

Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"
вул. Микільсько-Слобідська, 7, м. Київ, 02660

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з оренди устаткування для будівництва з операторами (оголошення N 132460 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.03.2012 N 37 (639)), проведеної Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації водного фонду м. Києва "Плесо" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 22.05.2012 N 3304-04/19144-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 22.05.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з оренди устаткування для будівництва з операторами (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 29.02.2012 N 19/ЛГТС.

Зміст документації конкурсних торгів не суперечить вимогам, установленим частиною другою статті 22 Закону, а також вимогам стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - "відкриті торги", затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948.

Водночас, відповідно до підпункту 6 пункту V "Підтверджуючі документи про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень установчих документів" додатка 1 до документації конкурсних торгів учасник у складі пропозиції конкурсних торгів зобов'язаний надати підтверджуючі документи про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура (оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства, господарського суду або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (виданої не пізніше місяця до дати розкриття пропозицій, якщо не зазначено інший строк дії довідки)).

При цьому повідомляємо, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства" ліквідовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 942, а Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано відповідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 346 "Про ліквідацію урядових органів" (Постанова N 346).

Водночас відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011) (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011) Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мінюсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяг з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, визначено, що інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Документація конкурсних торгів оприлюднена з дотриманням вимог частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 25.04.2012 N 19/ЛГТС та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 25.04.2012 N 19/ЛГТС до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції з ПДВ, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНАП і К" (далі - ТОВ "ІНАП і К")

Лот 1: 2588418,00

Лот 2: 111585,60

Загальна: 2700003,60

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Белактріс" (далі - ТОВ "Белактріс")

Лот 1: 2586174,00

Лот 2: 111024,00

Загальна: 2697198,00


Частинами четвертою, п'ятою та дев'ятою статті 28 Закону передбачено, що Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, при цьому загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 26.04.2012 N 19/ЛГТС до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ІНАП і К" та ТОВ "Белактріс", а переможцем конкурсних торгів відповідно до додатка 3 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції" до документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "Белактріс", з яким укладено договори про закупівлю від 18.05.2012 N 287 та від 18.05.2012 N 287/1.

Таким чином, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Белактріс" розміщено на веб-порталі уповноваженого органу та опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 02.05.2012 N 53 (655) (оголошення N 190130).

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу та опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 25.05.2012 N 63 (665) (оголошення N 208473).

Враховуючи вищезазначене, Замовником дотримано строки оприлюднення документів, встановлені статтею 10 Закону.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договори на закупівлю послуг з ТОВ "Белактріс" за результатам відкритих торгів від 18.05.2012 за N 287 та N 287/1 відповідно Замовником укладено з дотриманням строків передбачених абзацом третім частини другої статті 31 Закону.

Разом з цим, формою оголошення про результати проведення торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - форма), передбачено, зокрема, пункти 4.3 "Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг" та 4.4 "Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг".

Водночас, оголошення про результати проведення торгів Замовника від 18.05.2012 N 19/ЛГТС не містить вищевказаних пунктів, що не відповідає формі.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі за державні кошти послуг з оренди устаткування для будівництва з операторами проведено з дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель. Водночас, документи щодо проведення процедури закупівлі, оформлені Замовником, не відповідають вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо недопущення вищезазначених порушень при складанні документів стосовно проведення процедури закупівлі у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Пунктом 3.15 Порядку (Порядок N 155) визначено, що Замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали