МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.07.2012 р. N 3304-04/27275-12

 

ДУ "Національний інститут раку"
03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Копія:

Державній казначейській службі України
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти препаратів лікарських (препаратів загального вжитку - 59 найменувань) (оголошення N 147226 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.04.2012 N 40(642)), проведеної державною установою "Національний інститут раку" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 12.06.2012 N 3304-04/22000-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 12.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу.

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), встановлено, що річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, підписується головою та секретарем комітету з конкурсних торгів та повинен містити відбиток печатки Замовника.

При цьому річний план закупівель на 2012 рік (зі змінами), затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.01.2012 (протокол засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.01.2012 N 1) (далі - річний план закупівель), не містить відбитка печатки Замовника, що не відповідає вимогам затвердженої форми річного плану закупівель.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої Наказом, колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 і 9 Інструкції установлено, що у колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, запиту цінової пропозиції, кваліфікаційної документації.

Водночас всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції, річний план закупівель не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення ПДВ.

Рішення щодо вибору процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю препаратів лікарських (препаратів загального вжитку - 59 найменувань) (далі - документація конкурсних торгів) за кодом ДК 016-97 24.42.1 оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.03.2012 N 14 та від 30.03.2012 N 16 відповідно.

Крім того, слід звернути увагу, що всупереч вимогам пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155) Замовником надано незавірені в установленому законодавством порядку копії протоколів про обрання процедури та затвердження документації конкурсних торгів.

Пунктом 1 Інструкції щодо заповнення форми оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженої Наказом (далі - Інструкція 2), передбачено зокрема, що оголошення про проведення відкритих торгів повинно засвідчуватися в установленому порядку печаткою замовника.

Усупереч вимогам пункту 1 Інструкції 2 оголошення про проведення відкритих торгів Замовника, оформлене листом від 23.03.2012 N 65-1/12-т, не містить відбитка печатки.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника не містить інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі вимогам, встановленим у пункті 4 частини першої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником установлено, що у пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати інформацію про те, що він не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура і надати оригінал довідки Агентства з питань банкрутства чи Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України (або іншого компетентного органу) про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому повідомляємо, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства" ліквідовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 942, а Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 346 "Про ліквідацію урядових органів" (Постанова N 346).

Крім того, повідомляємо, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011) Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Водночас інформуємо, що згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держателем Єдиної бази даних визначено Міністерство юстиції України, а Адміністратором Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

Відповідно до пункту 1 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідними структурними підрозділами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, кінцевий строк подання учасниками пропозицій конкурсних торгів становив до 10.45 год. 18.04.2012. При цьому Замовником не отримано жодної пропозиції конкурсних торгів.

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою Наказом (далі - форма реєстру), встановлено, що пунктом 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів є "Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)".

Крім того, відповідно до форми реєстру, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів зокрема, підписується секретарем комітету з конкурсних торгів та повинен містити відбиток печатки Замовника.

Разом з цим реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, складений Замовником, не містить найменування пункту 5, підпису секретаря та відбитка печатки, що суперечить формі реєстру.

Пунктом 1 інструкцій щодо заповнення форми повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оголошення про результати проведення торгів, звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, затверджених Наказом (далі - Інструкції щодо заповнення форми повідомлення, оголошення та звіту), передбачено, зокрема, що повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оголошення про результати проведення торгів, а також звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації повинні засвідчуватися в установленому порядку печаткою замовника.

Водночас повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оголошення про результати проведення торгів, оформлені листами Замовника від 20.04.2012 N 115/12-т та N 107/12-т відповідно, а також звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 25.04.2012 N 22 (далі - Звіт) Замовника не містять відбитка печатки, що суперечить пункту 1 інструкцій щодо заповнення форм повідомлення, оголошення та звіту.

Відповідно до Звіту Замовника, у зв'язку з тим, що на участь у торгах було подано менше двох пропозицій конкурсних торгів, Замовником відмінено торги на підставі абзацу шостого частини першої статті 30 Закону.

При цьому слід зазначити, що всупереч вимогам пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155) Замовником не надано протокол рішення щодо відміни торгів.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі за державні кошти препаратів лікарських (препаратів загального вжитку - 59 найменувань) проведено з дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель. Водночас документи щодо проведення процедури закупівлі, оформлені Замовником, не відповідають вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо усунення та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Згідно з пунктом 3.15 Порядку (Порядок N 155) Замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали