МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.07.2012 р. N 3304-04/27414-07

Державній пенітенціарній службі України
вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04050

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти продукції рибної (риба кілька, хамса заморожена - 5600 т) (оголошення N 093875 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 17.02.2012 N 21/8(623/8)), проведеної Державною пенітенціарною службою України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 31.05.2012 N 3304-04/20501-07).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 31.05.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації), відповідно.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.02.2012 N 13, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів продукції рибної (риба кілька, хамса заморожена - 5600 т) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.02.2012 N 15.

Рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 09.04.2012 N 27.

Пунктом 2 "Інформація про замовника торгів" розділу І "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим у Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу І "Загальні положення" документації конкурсних торгів замовник зазначає, зокрема адресу посадової особи, уповноважену здійснювати зв'язок з учасниками.

Разом з цим, усупереч вищезазначеним вимогам, у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу І "Загальні положення" документації конкурсних торгів Замовника у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" не зазначено адреси посадової особи Замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками.

Підпунктом 9.1 пункту 9 додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям замовника" до документації конкурсних торгів Замовника передбачено, що для підтвердження того, що учасник у встановленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство, він у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки Агентства (Центру) з питань банкрутства, Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

При цьому повідомляємо, що при затвердженні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства" ліквідовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 942, а Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано відповідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 346 "Про ліквідацію урядових органів" (Постанова N 346).

Водночас слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011), Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011), Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим 19.09.2011 за N 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Мін'юст, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор, надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Мін'юсту від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим 14.11.2011 за N 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Крім того, підпунктом 1 пункту 8 додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника передбачено подання учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів копії свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 18.04.2012 N 4 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Морський колокол"

50064000,00

2

ТОВ "ВКФ "Віко"

52920000,00


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженою Наказом, передбачено, що у колонці 2 "Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо)" пункту 5 "Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)" зазначається дата, час і спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас всупереч затвердженій Наказом формі реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій у колонці 2 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника відсутня інформація щодо способу отримання пропозицій конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 24.04.2012 N 3 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Морський колокол" та ТОВ "ВКФ "Віко" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовника за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "Морський колокол", з яким укладено договір від 14.05.2012 N К-10.

Підпунктом 1.2 пункту 1 "Документи, які повинен надати Учасник на підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям замовника" (далі - пункт 1 додатка 1) до документації конкурсних торгів передбачено подання учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів нотаріально завірених копій документів на право власності або договору оренди на холодильне обладнання, із зазначенням його об'єму.

Водночас Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів надано копії договорів від 11.01.2010 та від 10.01.2012 N 10/12 не завірені нотаріально, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 1.2.1 пункту 1 додатка 1 до документації конкурсних торгів Замовника встановлено подання учасниками в складі пропозицій конкурсних копій технічних паспортів холодильного обладнання.

Всупереч вищезазначеній вимозі документації конкурсних торгів Замовника в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ВКФ "Віко" надано довідку в довільній формі щодо неможливості надання в повному обсязі копій технічних паспортів холодильного обладнання, зважаючи на значний обсяг технічної документації.

Підпунктом 1.3.1 пункту 1 додатка 1 до документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів подають копії технічних паспортів, санітарних паспортів транспортних засобів.

Разом з цим, всупереч вищевказаним вимогам документації конкурсних торгів Замовника у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Морський колокол" надано не дійсні на дату розкриття тимчасові реєстраційні талони ДАР N 088956 та ДАР N 088955 на транспортні засоби напівпричіп-рефрижератор-Е LAMBERET LVFS3F та сідловий тягач-Е VOLVO FH 12.440 відповідно.

Підпунктом 2.1 пункту 2 "Документи, що повинен надати Учасник на підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід" додатка 1 до документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження кваліфікаційного критерію - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, - подання учасниками довідок, що містять інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Водночас в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ВКФ "Віко" надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що не містить інформацію, зокрема щодо кваліфікації та досвіду працівників.

Таким чином, Учасниками не подано підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, зокрема наявності обладнання та матеріально-технічної бази та наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів, а також відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів Учасників на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу першого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 14.05.2012 N К-10, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку (Порядок N 155).

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали