МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.07.2012 р. N 3304-04/28007-12

 

ДУ "Національний інститут раку"
вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти препаратів лікарських (препаратів загального вжитку - 45 найменувань) (оголошення N 147168 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.04.2012 N 40 (642)), проведеною державною установою "Національний інститут раку" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 12.06.2012 N 3304-04/21999-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 12.06.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів та оригіналів пропозицій конкурсних торгів учасників для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю препаратів лікарських (препаратів загального вжитку - 45 найменувань) за кодом ДК 016-97 24.42.1 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.03.2012 N 14 та від 30.03.2012 N 16 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Проте документація конкурсних торгів Замовника не містить інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі вимогам, встановленим у пункті 4 частини першої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартній документації конкурсних торгів.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів від 18.04.2012 до участі у процедурі надано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Компанія "Укроптпостач"

1690274,70 грн.

2

ТОВ "ФРА-М"

1754902,10 грн.


Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 04.05.2012 (далі - протокол оцінки) до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Компанія "Укроптпостач" та ТОВ "ФРА-М", а переможцем процедури закупівлі відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів та додатка 2 до документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "Ціна" з максимальною кількістю 100 балів визначено ТОВ "Компанія "Укроптпостач", з яким укладено договір про закупівлю від 18.05.2012.

При цьому згідно з інформацією, зазначеною у пункті 7 протоколу оцінки, Замовником виправлено арифметичну помилку, допущену ТОВ "Компанія "Укроптпостач" та виявлену Замовником під час розгляду пропозицій конкурсних торгів. Так, замість зазначеної в пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Компанія "Укроптпостач" суми 1690274,70 грн. ціна пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Компанія "Укроптпостач" становить 1687124,70 грн.

Виправлення арифметичної помилки Замовником у зв'язку з розходженням між ціною одиниці окремого елементу та підсумковою ціною узгоджується з підпунктом "б" пункту 2 "Виправлення арифметичної помилки" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів та частиною третьою статті 28 Закону.

Відповідно до пункту 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником передбачалося, що у складі пропозиції конкурсних торгів до банківської гарантії повинні додаватися копії банківських документів - ліцензія НБУ, звіт про прибутки та збитки, балансовий звіт.

Усупереч вимогам документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Компанія "Укроптпостач" не містить звіту про прибутки та збитки, балансового звіту.

Підпунктом "в" пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів у 2009 - 2011, а саме: відомості про виконання аналогічних договорів згідно з наведеної форми - таблиці "Відомості про досвід виконання аналогічних договорів" (далі - таблиця).

У примітці до таблиці вказано, що учасники разом з таблицею надають копії аналогічних договорів (про які йдеться в таблиці) та оригінали відгуків за цими договорами (не менше трьох договорів і відгуків замовників щодо їх виконання) із зазначенням номеру договору, дати його укладання, предмету, відомостей про вчасність і належність їх виконання. Указано також, що листи-відгуки замовників повинні бути оформлені належним чином (на фірмовому бланку, підписані уповноваженою особою, скріплені відбитком печатки, із зазначенням вихідного номера та дати).

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Компанія "Укроптпостач" надано лист-відгук Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", який не містить вихідного номера та дати, а ТОВ "ФРА-М" не надано копій аналогічних договорів (про які йдеться в таблиці), кількістю не менше трьох, та оригіналів відгуків за цими договорами із зазначенням вихідного номера та дати, номеру договору, дати його укладання.

Таким чином, ТОВ "Компанія "Укроптпостач" та ТОВ "ФРА-М" не надано підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію - наявність досвіду виконання аналогічних договорів у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що у пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати зокрема, інформацію про те, що він не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура і надати оригінал довідки Агентства з питань банкрутства чи Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України (або іншого компетентного органу) про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Разом з цим ТОВ "Компанія "Укроптпостач" надано довідку ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" від 13.04.2012 N 218-25-25/73412, в якій зазначено, що за результатами моніторингу діяльності суб'єктів господарювання щодо зазначеного підприємства провадження у справі про банкрутство не порушувалось та підприємство не визнано банкрутом в установленому порядку.

Таким чином, надана довідка за змістом не відповідає вимогам, встановленим у пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника, оскільки не містить інформації про відсутність учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

При цьому повідомляємо, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що державну госпрозрахункову установу "Агентство з питань банкрутства" ліквідовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 942, а Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 346 "Про ліквідацію урядових органів" (Постанова N 346).

Крім того, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011), Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Водночас згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держателем Єдиної бази даних визначено Міністерство юстиції України, а Адміністратором Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

Відповідно до пункту 1 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідними структурними підрозділами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником передбачалося, що у пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати, зокрема, оригінал виписки з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, виданий не пізніше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Усупереч вищезазначеній вимозі документації конкурсних торгів Замовника пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Компанія "Укроптпостач" не містить оригіналу виписки з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ФРА-М" надано кольорову копію виписки з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Підпунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати, зокрема, оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної діяльності), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів. При цьому указана вимога документації конкурсних торгів Замовника стосується найменування товару, сума закупівлі якого перевищує 10000,00 грн.

Згідно з формами "Пропозиція конкурсних торгів" ТОВ "Компанія "Укроптпостач" та ТОВ "ФРА-М" запропоновано, зокрема:

- у позиції 5 лікарський засіб Цибор 3500, розчин для ін'єкцій, 17500 МО/1,0 мл, по 0,2 мл у шприці (3500 МО анти фактора-Ха); по 2 шприци в блістері; по 50 блістерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою в сумі 211300,00 грн. (ТОВ "Компанія "Укроптпостач") та сумою 220000,00 грн. (ТОВ "ФРА-М") виробництва Рові Контракт Менюфекчерінг, С. Л., Іспанія, Лабораторіос Фармасеутикос Рові;

- у позиції 6 лікарський засіб Маркаїн, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, по 20 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці з маркуванням російською мовою; по 5 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою; по 20 мл у флаконі з маркуванням англійською мовою; по 5 флаконів у картонній коробці з маркуванням англійською мовою зі стікером українською мовою в сумі 13080,00 грн. (ТОВ "Компанія "Укроптпостач") та сумою 13200,00 грн. (ТОВ "ФРА-М") виробництва Ресіфарм Монтс, Франція;

- у позиції 7 лікарський засіб Гепарин, розчин для ін'єкцій, 5000 Од/мл, по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою в сумі 24500,00 грн. (ТОВ "Компанія "Укроптпостач") та сумою 24920,00 грн. (ТОВ "ФРА-М") виробництва ТОВ "Фарма Лайф" (Україна);

- у позиції 8 лікарський засіб Фрагмін®, розчин для ін'єкцій, по 2500 МО (анти-Ха)/0,2 мл, по 0,2 мл в одноразовому шприці; по 5 шприців у блістері; по 2 блістери в картонній коробці з маркуванням українською мовою в сумі 80000,00 грн. (ТОВ "Компанія "Укроптпостач") та сумою 82000,00 грн. (ТОВ "ФРА-М") виробництва Фармація Н. В./С. А., Бельгія; Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія Н. В., Ветер Фарма-Фертігунг ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина;

- у позиції 10 лікарський засіб Дексалгін® Ін'єкт, розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою в сумі 67060,00 грн. (ТОВ "Компанія "Укроптпостач") та сумою 70 000,00 грн. (ТОВ "ФРА-М") виробництва Л. Менаріні Мануфактурінг. Логістікс енд Сервісес С. р. Л. (Італія);

- у позиції 32 лікарський засіб Беталок, розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням англійською мовою та стікером українською мовою в сумі 17000,00 грн. (ТОВ "Компанія "Укроптпостач") та сумою 17500,00 грн. (ТОВ "ФРА-М") виробництва Сенексі, Франція;

- у позиції 42 лікарський засіб Диприван, емульсія для інфузій, 10 мг/мл, по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою в сумі 124000,00 грн. (ТОВ "Компанія "Укроптпостач") та сумою 126000,00 грн. (ТОВ "ФРА-М") виробництва Корден Фарма С. п. А., Італія;

Однак, усупереч вимозі підпункту 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Компанія "Укроптпостач" і ТОВ "ФРА-М" не містять оригіналів гарантійних листів виробника (представництв, філій виробників) Лабораторіос Фармасеутикос Рові; Ресіфарм Монтс, Франція; ТОВ "Фарма Лайф", Україна; Фармація Н. В./С. А., Бельгія; Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія Н. В., Ветер Фарма-Фертігунг ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина; Л. Менаріні Мануфактурінг. Логістікс енд Сервісес С. р. Л., Італія; Сенексі, Франція; Корден Фарма С. п. А., Італія.

Згідно з пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником установлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником повинна містити зокрема, інформацію та документи про відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам документації конкурсних торгів, підготовлені відповідно до додатка 4 цієї документації.

Додатком 4 "Технічні вимоги" (далі - додаток 4) до документації конкурсних торгів Замовника передбачено надання учасником інформації про технічні вимоги предмета закупівлі у відповідності до встановленої Замовником форми.

Усупереч вищевказаній вимозі документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Компанія "Укроптпостач" та ТОВ "ФРА-М" не містять інформації та документального підтвердження відповідності запропонованого предмета закупівлі, підготовленого згідно з формою, наведеною у додатку 4 до документації конкурсних торгів Замовника.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з невідповідністю документації конкурсних торгів, а також відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції всіх учасників конкурсних торгів на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

При цьому слід зазначити, що всупереч вимогам пункту 3.7 Порядку (Порядок N 155) Замовником не надано копій договору про закупівлю та звіту про результати проведення процедури відкритих торгів.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю від 18.05.2012, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

З огляду на зазначене Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали