МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.07.2012 р. N 3304-04/28419-12

 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
просп. Перемоги, 92/2, м. Київ, 03062

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (послуг з модернізації спеціалізованих підсистем ІАСФ з метою їх інтеграції до підсистеми відшкодування шкоди ЦІАСФ) (оголошення N 106237 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 27.02.2012 N 25/2 (627/2)), проведеної Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 23.04.2012 N 3304-04/15200-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 24.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі копій матеріалів, наданих Замовником для здійснення моніторингу, встановлено наступне.

У пункті 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (зі змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), встановлено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель вказується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість, а у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.01.2012 N 1, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (послуг з модернізації спеціалізованих підсистем ІАСФ з метою їх інтеграції до підсистеми відшкодування шкоди ЦІАСФ) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 24.02.2012 N 11.

Пунктом 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - Стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" замовником зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Разом з тим, усупереч вищезазначеній вимозі, у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів Замовника у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" не зазначено посаду та адресу посадової особи Замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками.

Відповідно до вимог пункту 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3 розділу III) Стандартної документації конкурсних торгів встановлено, що у разі якщо замовник вимагає надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у документації конкурсних торгів зазначається, зокрема, строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Поряд з цим пункт 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника не містить інформації щодо строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, що не відповідає пункту 3 розділу III Стандартної документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що в документації конкурсних торгів, зокрема, зазначаються вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документації конкурсних торгів Замовника не містять інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі вимогам, встановленим у пункті 4 частини першої статті 17 Закону, що не відповідає вимогам пункту 2 частини 2 статті 22 Закону та Стандартній документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" Стандартної документації конкурсних торгів визначено, що замовник зобов'язаний зазначити у документації конкурсних торгів умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Водночас всупереч зазначеній вимозі, документація конкурсних торгів Замовника не містить порядку виправлення арифметичних помилок.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 28.03.2012 N 20 до участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Парус-Впровадження"

7760000,00 без ПДВ

2

ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта"

7489200,00 з ПДВ


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 10.04.2012 N 36 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Парус-Впровадження" та ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" (далі - Учасники), а переможцем процедури закупівлі відповідно до критеріїв оцінки встановлених у додатку 4 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів Замовника визначено ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта", з яким укладено договір про закупівлю від 28.04.2012 N 22804-4.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" (далі - пункт 7 розділу I) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів повинна бути складена українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів Учасників містять документи, складені англійською мовою, зокрема, сертифікати щодо проходження навчання працівників, що суперечить пункту 7 розділу I документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до Учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям надається у Додатку 2 "Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям" (далі - Додаток 2) до документації конкурсних торгів, що є її невід'ємною частиною.

Підпунктом 1.2 пункту 1 Додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі документації конкурсних торгів подають копію свідоцтва про державну реєстрацію учасника.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Підпунктом 2.1 пункту 2 "Підтвердження того, що Учасник має достатню кількість працівників відповідної кваліфікації, наявність обладнання та матеріально-технічної бази для надання послуги" (далі - підпункт 2.1 пункт 2) Додатка 2 до документації конкурсних торгів визначено, що у складі пропозицій конкурсних торгів учасники подають інформаційну довідку за підписом керівника та головного бухгалтера про наявність працівників, їх знання, досвід та кваліфікацію.

Разом з тим, всупереч підпункту 2.1 пункту 2 Додатка 2 документації конкурсних торгів довідка, надана у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Парус-Впровадження", не містить інформації про досвід роботи працівників учасника.

Таким чином, Учасником не надано підтвердження кваліфікаційного критерію наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 3.3 пункту 3 "Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України" (далі - підпункт 3.3 пункту 3) Додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасники подають довідку (оригінал) ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про відсутність підприємства в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" та ТОВ "Парус-Впровадження" надано довідки ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" від 22.03.2012 N 218-25-25/70470 та від 23.03.2012 N 218-25-25/70693 відповідно, в яких зазначено, що за результатами моніторингу діяльності суб'єктів господарювання щодо зазначених підприємств провадження у справі про банкрутство не порушувалось та підприємства не визнані банкрутом в установленому порядку.

Таким чином, надані довідки не відповідають вимозі, встановленій у підпункті 3.3 пункту 3 Додатка 2 до документації конкурсних торгів, оскільки не містять інформації про відсутність учасників в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Водночас інформуємо, що згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держателем Єдиної бази даних визначено Міністерство юстиції України, а Адміністратором Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

Відповідно до пункту 1 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідними структурними підрозділами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням

Підпунктом 6.1 пункту 6 "Інформаційна довідка, яка повинна містити відомості про підприємство" (далі - підпункт 6.1 пункту 6) Додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі пропозиції конкурсних торгів подають інформаційну довідку, яка повинна містити відомості про підприємство, зокрема банківські реквізити.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Парус-Впровадження" надано інформаційну довідку, яка не містить інформації про банківські реквізити, що не відповідає вимозі підпункту 6.1 пункту 6 Додатка 2 документації конкурсних торгів.

Абзацом четвертим частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України встановлено, що при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

Водночас договір, укладений з переможцем процедури закупівлі ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта", від 28.04.2012 N 22804-4 не містить пункту 3.2 розділу III "Ціна договору", наявність якого передбачена Типовим договором про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженим наказом Мінекономіки від 27.10.2010 N 925, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 655/17950.

Абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону встановлено, у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів, а також відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів Учасників на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 28.04.2012 N 22804-4, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому при проведенні процедур закупівель.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини 1 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали