МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.07.2012 р. N 3304-04/28316-07

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
пр. Перемоги, 92/2, м. Київ, 03062

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (послуги з модернізації базових модулів Системи обліку та аналізу стану надходження доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з метою їх інтеграції до підсистеми Централізований технологічний реєстр страхувальників та підсистеми обліку страхувальників і доходів ЦІАСФ) (оголошення N 106242 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 27.02.2012 N 25/2 (627/2)), проведеної Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 21.05.2012 N 3304-04/18795-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 21.05.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (зі змінами) (далі - Інструкція) (далі - Наказ), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 6 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ, у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації), відповідно.

При цьому всупереч пунктам 6 та 9 Інструкції річний план закупівель на 2012 рік Замовника, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.01.2012 N 1, не містить прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, та очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Слід зазначити, що Замовником усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку (Порядок N 155) не надано до Мінекономрозвитку оригінал або завірену в установленому порядку копію протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 24.02.2012 N 11 стосовно прийняття рішення про застосування процедури закупівлі "відкриті торги" та про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (послуги з модернізації базових модулів Системи обліку та аналізу стану надходження доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з метою їх інтеграції до підсистеми Централізований технологічний реєстр страхувальників та підсистеми обліку страхувальників і доходів ЦІАСФ) (далі - документація конкурсних торгів), оголошення про результати процедури закупівлі, укладеного договору про закупівлю та звіту про результати проведення процедури закупівлі.

Пунктом 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті від 10.08.2010 N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" замовником зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Разом з тим усупереч вищезазначеній вимозі у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів Замовника у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" не зазначено посаду, адресу та електрону адресу посадової особи Замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3 розділу III) стандартної документації конкурсних торгів встановлено, що у разі, якщо замовник вимагає надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у документації конкурсних торгів зазначається, зокрема, строк дії у документації конкурсних торгів забезпечення пропозиції конкурсних торгів стандартної документації конкурсних торгів.

Поряд з цим пункт 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника не містить інформації щодо строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, що не відповідає пункту 3 розділу III стандартної документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що в документації конкурсних торгів замовником, зокрема, зазначаються вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено спосіб документального підтвердження відсутності підстави для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначеної пунктом 4 частини першої статті 17 Закону.

Відповідно до вимог пункту 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - розділ V) стандартної документації конкурсних торгів замовник зобов'язаний зазначити у документації конкурсних торгів умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Водночас, всупереч зазначеній вимозі, документація конкурсних торгів Замовника не містить порядку виправлення арифметичних помилок.

Підпунктом 1.2 пункту 1 "Здійснення підприємницької діяльності відповідно до положень Статуту Учасника" додатка 2 "Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що в складі пропозиції конкурсних торгів учасник повинен подати копію свідоцтва про державну реєстрацію Учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб).

Разом з тим слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 28.03.2012 N 21 (далі - протокол розкриття) до участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта"

3999900,00

2

ТОВ "НВП "Протек"

3489000,00


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженою Наказом (далі - форма реєстру), передбачено, що в пункті 5 (колонка 2) реєстру зазначається, зокрема, ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Всупереч установленій Наказом формі реєстру в пункті 5 (колонка 2) реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник не зазначив ідентифікаційні коди учасників процедури закупівлі.

Частиною третьою статті 27 Закону встановлено, зокрема, що під час розкриття пропозицій конкурсних торгів, зокрема, перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, та зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Відповідно до форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженої Наказом (далі - форма протоколу розкриття пропозицій), у пункті 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник зазначає інформацію про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Поряд з цим пункт 5 протоколу розкриття Замовника містить інформацію про оформлення документів, що не відповідає вимогам, встановленим частиною третьою статті 27 Закону, та формі протоколу розкриття пропозицій.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 10.04.2012 N 35 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Ер-Джі-Дейта" та ТОВ "НВП "Протек" (далі - Учасники), а переможцем процедури закупівлі відповідно до критеріїв оцінки, встановлених у додатку 4 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів Замовника, визначено ТОВ "НВП "Протек", з яким укладено договір про закупівлю від 28.04.2012.

Відповідно до пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до Учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям надається у додатку 2 "Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів, що є її невід'ємною частиною.

Підпунктом 2.1 пункту 2 "Підтвердження того, що Учасник має достатню кількість працівників відповідної кваліфікації, наявність обладнання та матеріально-технічної бази для надання послуги" (далі - підпункт 2.1 пункту 2) додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що у складі пропозицій конкурсних торгів учасники подають інформаційну довідку за підписом керівника та головного бухгалтера про наявність працівників, їх знання, досвід та кваліфікацію.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "НВП "Протек" надано інформаційну довідку, яка не містить інформації про знання, досвід та кваліфікацію працівників, що не відповідає вимозі підпункту 2.1 пункту 2 додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника.

Підпунктом 3.3 пункту 3 "Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України" (далі - підпункт 3.3 пункту 3) додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що учасники подають довідку (оригінал) ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про відсутність підприємства в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому Учасниками надано довідки ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" від 22.03.2012 N 218-25-25/70471 та від 19.03.2012 N 218-25-25/69924 відповідно, в яких зазначено, що за результатами моніторингу діяльності суб'єктів господарювання щодо зазначених підприємств провадження у справі про банкрутство не порушувалось та підприємства не визнані банкрутом в установленому порядку.

Таким чином, надані довідки не відповідають вимозі, встановленій у підпункті 3.3 пункту 3 додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника, оскільки не містять інформації про відсутність учасників в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Водночас інформуємо, що згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держателем Єдиної бази даних визначено Міністерство юстиції України, а Адміністратором Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

Відповідно до пункту 1 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідними структурними підрозділами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням

Підпунктом 5.1 пункту 5 "Підтвердження того, що Учасник має досвід у виконанні аналогічних договорів" (далі - підпункт 5.1 пункту 5) додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що у складі пропозицій конкурсних торгів учасники подають інформаційну довідку за підписом керівника та головного бухгалтера про виконання аналогічних договорів із зазначенням назви та адреси Замовників.

Разом з тим у довідці про виконання аналогічних договорів, наданій у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "НВП "Протек", не указано адресу Замовника (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України), що не відповідає вимогам підпункту 5.1 пункту 5 додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника.

Пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів Учасників на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (послуги з модернізації базових модулів Системи обліку та аналізу стану надходження доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з метою їх інтеграції до підсистеми Централізований технологічний реєстр страхувальників та підсистеми обліку страхувальників і доходів ЦІАСФ) з порушенням вимог частини другої статті 22, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору з ТОВ "НВП "Протек" від 28.04.2012, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку (Порядок N 155).

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали