МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.07.2012 р. N 3304-04/28525-08

Управлінню освіти Сімферопольської міськради АР Крим
вул. Л. Толстого, 15, м. Сімферополь, АР Крим, 95000
Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти яєць птиць (оголошенням N 240482 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.12.2011 N 148/19 (594/19)), проведеної Управлінням освіти Сімферопольської міськради АР Крим (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 12.04.2012 N 3304-04/13874-08).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 12.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі копій матеріалів, наданих Замовником для здійснення моніторингу,  встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 6 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

Водночас всупереч пункту 6 Інструкції в річному плані закупівель на 2012 рік (зі змінами), затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.02.2012 N 2/3, очікувана вартість предмета закупівлі не вказана словами та не зазначено податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів для закупівлі яєць птиць (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів від 12.12.2011 N 1я та від 13.12.2011 N 2/я відповідно.

Рішення Замовника щодо внесення змін до документації конкурсних торгів оформлено протоколами засідань комітету з конкурсних торгів від 11.01.2012 N 3/я, від 19.01.2012 N 4/я, від 26.01.2012 N 5/я, від 06.02.2012 N 6/я та від 16.02.2012 N 7/я.

Згідно абзацу шостого частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної кваліфікації та роз'яснення до неї (у разі наявності) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій.

Разом з цим за інформацією, наданою ДП "Зовнішторгвидав України" (лист від 25.05.2012 N 206-1720/вих.), Замовником оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу зміни до документації конкурсних торгів 11.01.2012, 19.01.2012, 30.01.2012 та 08.02.2012.

Таким чином, Замовником не оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зміни до документації конкурсних торгів, внесені відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 16.02.2012 N 7/я, що суперечить абзацу шостому частини першої статті 10 Закону.

Крім цього, інформація, зазначена в протоколах Замовника від 19.01.2011, 26.01.2011, 06.02.2011, які оприлюднені на веб-порталі уповноваженого органу, не відповідає інформації, зазначеній в протоколах, наданих Замовником для здійснення моніторингу закупівлі, зокрема в протоколах засідання комітету з конкурсних торгів від 19.01.2012 N 4/я та від 26.01.2012 N 5/я щодо кількості одиниць предмета закупівлі, в протоколі від 06.02.2012 N 6/я щодо строку дії довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету.

Стандартною документацією конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 635/17948 (далі - Стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що документація оформлюється у паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12 шрифтом) та повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника.

При цьому документація конкурсних торгів Замовника оформлена у паперовому, друкованому вигляді на аркушах А5 та не всі сторінки прошиті, що не відповідає вимогам Стандартної документації конкурсних торгів.

Стандартною документацією конкурсних торгів встановлено, що у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів замовник зазначає, зокрема, прізвище, ім'я, по батькові, посаду, адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Разом з цим у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів Замовника відсутні ім'я, по батькові, посада та адреса посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками, що не відповідає вимогам Стандартної документації конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.12.2012 N 1Я-Р до участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПП "Чико-Юг"

1567901,25

2

ТОВ "Севпродукт і К"

1568175,00


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженою Наказом (далі - форма реєстру отриманих пропозицій), встановлено, що у пункті 5 (колонка 1) реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів замовник повинен зазначати інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить інформації щодо способу подання учасниками пропозицій конкурсних торгів, що суперечить вимозі форми реєстру отриманих пропозицій.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 01.03.2012 N 8/я до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Чико-Юг" та ТОВ "Севпродукт і К" (далі - Учасники), а переможцем процедури закупівлі відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критерієм оцінки "ціна" з максимальною кількістю 100 балів визначено ПП "Чико-Юг", з яким укладено договір про закупівлю від 20.03.2012 N 2Я.

Пунктом 9 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, затвердженої Наказом (далі - Інструкція щодо заповнення форми звіту), встановлено, що, зокрема, у підпункті 7.5 пункту 7 "Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів" звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації зазначається загальна ціна кожної пропозиції конкурсних торгів та ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару), а також стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

Водночас підпункт 7.5 пункту 7 "Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів" звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації Замовника від 30.03.2012 N 1Я не містить інформації щодо зазначеної ціни за одиницю товару та стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

Крім цього, Замовником не враховано змін, внесених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 922" від 27.12.2011 N 428 (Наказ N 428), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2012 за N 128/20441, до форм документів у сфері державних закупівель та інструкцій щодо їх заповнення, в зв'язку із чим протокол оцінки конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошення про результати процедури закупівлі та звіт про результати проведення процедури відкритих торгів Замовника не відповідають зазначеним формам.

Відповідно до пункту 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 1 розділу 3) документації конкурсних торгів Замовника усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, зокрема, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Разом з тим перша та друга сторінки проекту договору про закупівлю, наданого у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Чико-Юг", не містять підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також відбитку печатки, що не відповідає вимогам пункту 1 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу 3) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з довідки у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника та довідки у довільній формі про відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Севпродукт і К" відсутня довідка у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, а у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Чико-Юг" відсутня довідка у довільній формі про відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, що суперечить вимогам пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 2 "Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам" додатка 1 "Опис предмета закупівлі" (далі - пункт 2 розділу 1) до документації конкурсних торгів учасники у складі пропозиції конкурсних торгів надають копії ветеринарних свідоцтв та якісні посвідчення.

Разом з цим пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Севпродукт і К" не містить копій ветеринарних свідоцтв та якісних посвідчень, що суперечить вимозі пункту 2 розділу 1 документації конкурсних торгів.

Згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 "Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника" до документації конкурсних торгів для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів встановленим критеріям учасник надає відомості про аналогічні поставки товару, що є предметом закупівлі для установ, закладів, міністерств, управлінь або відомств відповідно до додатка 4 "Довідка про виконання аналогічних договорів".

Додатком 4 "Довідка про виконання аналогічних договорів" (далі - додаток 4) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник не повинен відступати від даної форми, в якій, зокрема, зазначаються телефони осіб, які відповідали за виконання договору від організації, із якою укладено договір.

При цьому до довідки про виконання аналогічних договорів додаються копії договорів, вказані в довідці з усіма додатками та завірені відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Всупереч вищезазначеному у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Севпродукт і К" не надано копій договорів, вказаних у довідці, зокрема копії договорів з МРЦ "Жемчужина", ДЗ "Спеціальний (спеціалізований) санаторій "Старий Крим", ВАТ "Укртелеком" Кримська філія Центр соціально-побутового призначення та Центр медичної реабілітації і санаторного лікування "Крим" В/ч 0360. Крім того, в довідці не зазначено телефони осіб, які відповідали за виконання договору від організації, із якою укладено договір.

Таким чином, ТОВ "Севпродукт і К" не надано підтвердження кваліфікаційного критерію "досвід виконання аналогічних договорів" у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Підпунктом 6.2 пункту 6 "Провадження господарської діяльності відповідно до положень його статуту" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника" (далі - підпункт 6.2 пункту 6 додатка 2) до документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження провадження господарської діяльності відповідно до положень статуту учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку, викладену у довільній формі, яка містить відомості про учасника торгів, зокрема реквізити (телефон), керівництво (телефон для контактів), організаційно-правова форма, інформація про наявність чи відсутність у підприємства відокремлених підрозділів, вид торгівельної діяльності, яку здійснює учасник (торгівельна та/або оптова).

Водночас інформаційна довідка про підприємство, надана в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Севпродукт і К", не містить інформацію про організаційно-правову форму, наявність чи відсутність у підприємства відокремлених підрозділів, вид торгівельної діяльності, яку здійснює учасник (торгівельна та/або оптова), а інформаційна довідка про підприємство надана в складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Чико-Юг" не містить реквізити (телефон), керівництво (телефон для контактів), вид торгівельної діяльності, яку здійснює учасник (торгівельна та/або оптова), що не відповідає вимогам підпункту 6.2 пункту 6 додатка 2 до документації конкурсних торгів.

Абзацом другим пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону встановлено, що у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю кваліфікаційним критеріям, встановленим у статті 16 Закону, та у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів, а також відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ПП "Чико-Юг" та ТОВ "Севпродукт і К" на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог абзацу шостого частини першої статті 10 Закону, абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю товарів від 20.03.2012 N 2Я, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

Відповідно до пункту 3.14 Порядку (Порядок N 155) копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку (Порядок N 155).

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали