Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.04.2015 р. N 3304-05/12108-06

Сокільницькій сільраді Пустомитівського району Львівської області
вул. Січових Стрільців, 1, с. Сокільники, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81130

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Державній фінансовій інспекції України
вул. Сагайдачного, 4, м. Київ, 04070

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись частиною другою статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Закон N 1197-VII) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Мін'юсті 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з будівництва клубу Центр мистецтв та дозвілля "Просвіта" в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області згідно з оголошенням про відкриті торги N 197735, яке розміщене на веб-порталі Уповноваженого органу в бюлетені N 137 (26.11.2014) від 26.11.2014, проведеної Сокільницькою сільрадою Пустомитівського району Львівської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 12.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 11.02.2015 N 3304-05/4351-06).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва клубу Центр мистецтв та дозвілля "Просвіта" в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області (далі - документація конкурсних торгів) оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 21.11.2014 N 8/1 та від 26.11.2014 N 9/1 відповідно.

Зміни до документації конкурсних затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.12.2014.

Частиною третьою статті 28 Закону (Закон N 1197-VII) та пунктом 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Пунктом 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів передбачено, що відповідно до статті 28 Закону (Закон N 1197-VII) Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника відсутній порядок виправлення арифметичних помилок.

Пунктом 3 "Інша інформація" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункт 3 розділу 5) документації конкурсних торгів передбачено, що Замовником торгів укладено договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з Виконавцем, оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг, що надаються, становить 10000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.). Зазначена сума сплачується після підписання актів виконаних робіт в порядку застосування статей 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 15 робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем угоди.

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України (Закон N 1197-VII) замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

При цьому частиною другою статті 22 Закону (Закон N 1197-VII) передбачено, зокрема, що документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Частиною третьою статті 22 Закону (Закон N 1197-VII) встановлено, що документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Так, встановлення в документації конкурсних торгів обов'язку щодо оплати юридично-консультаційних послуг учасником-переможцем торгів ставить учасників в нерівні умови в рамках однієї і тієї ж процедури закупівлі та може вплинути на ціну пропозицій конкурсних торгів, поданих учасниками під час здійснення Замовником відповідної процедури закупівлі, що не відповідає меті Закону (Закон N 1197-VII) та принципам за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону (Закон N 1197-VII).

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону (Закон N 1197-VII) документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону (Закон N 1197-VII) та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам згідно із законодавством.

Пунктом 3 частини другої статті 17 Закону (Закон N 1197-VII) встановлено, що замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не передбачено надання підтвердження відповідності учасника вимозі, встановленій у пункті третьому частини другої статті 17 Закону (Закон N 1197-VII), якою передбачено право замовника щодо прийняття рішення про відмову учаснику, у разі якщо такий учасник зареєстрований в офшорних зонах.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 05.01.2015 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівбуд" (далі - ТОВ "Львівбуд")

14137062,00

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тір" (далі - ТОВ "Тір")

14044483,20

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 15.09.2014 N 1106 (Форма N 1106) (далі - Наказ N 1106), зареєстрованим у Мін'юсті 13.10.2014 за N 1241/26018, передбачено, що у колонці 2 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати спосіб отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто, з використанням електронних засобів або поштою тощо).

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено способу отримання пропозицій конкурсних торгів.

Підпунктом 3.4 пункту 3 "Наявність фінансової спроможності" додатка 2 "Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Учасників кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в документації конкурсних торгів" (далі - підпункт 3.4 пункту 3 додатка 2) до документації конкурсних торгів Замовником установлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати оригінал довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність заборгованості за кредитами, датована або датовані не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів та дійсна чи дійсні на дату розкриття (в якій чи яких повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості за кредитними угодами).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Тір" надана довідка від 30.12.2014 N 20/2 з відомостями про підприємство відповідно до якої в інформації про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту, зазначено Львівську філію ПАТ "Банк "Київська Русь". Однак у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Тір" відсутня довідка з ПАТ "Банк "Київська Русь" про відсутність заборгованості за кредитами, що вимагалося підпунктом 3.4 пункту 3 додатка 2 до документації конкурсних торгів.

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 29 Закону (Закон N 1197-VII) у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону (Закон N 1197-VII).

Частинами четвертою (Закон N 1197-VII) та п'ятою статті 28 Закону (Закон N 1197-VII) встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом (Закон N 1197-VII) та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону (Закон N 1197-VII), є обов'язком замовника.

Проте згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 02.02.2015 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Львівбуд" та ТОВ "Тір", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" (100 балів) та методики оцінки, зазначених у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Тір", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Тір" за N 037085 оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу у бюлетені N 185 (05.02.2015) від 05.02.2015.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі робіт з будівництва клубу Центр мистецтв та дозвілля "Просвіта" в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частин другої (Закон N 1197-VII) та третьої статті 22 Закону (Закон N 1197-VII), частини третьої статті 28 Закону (Закон N 1197-VII), а також Наказу N 1106 (Форма N 1106).

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Тір" не відповідає вимогам підпункту 3.4 пункту 3 додатка 2 до документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому. У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Пунктом 3.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку -
начальник відділу

О. Насонов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали