МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.12.2011 р. N 3304-25/15904-11

Державному агентству екологічних інвестицій України
03035, м. Київ, вул. Урицького, 35-а

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту будівель соціальної сфери в АР Крим (139 об'єктів) (лот N 3) (оголошення N 40208 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.10.2010 N 43 (431)), проведеної Державним агентством екологічних інвестицій України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: лист-звернення Замовника від 28.12.2011 N 3777/17/6, зареєстрований в Мінекономрозвитку за N 07/124113-11 від 28.12.2011 (далі - лист-звернення).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 29.12.2011.

III. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням замовника.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: відповідність законодавству у сфері державних закупівель рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю, а саме щодо наявності об'єктивних обставин для укладання додаткової угоди до договору про закупівлю робіт та виконання зобов'язань з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 40 Закону.

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу та з урахуванням інформації, вказаної у листі-зверненні, встановлено наступне.

Замовником згідно з оголошенням про застосування процедури закупівлі N 40208 (БУД), опублікованим в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.10.2010 N 43 (431), було розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту будівель соціальної сфери у Автономній Республіці Крим (утеплення фасадів, заміна вікон і дверей у будівлях) (139 об'єктів).

Відповідно до оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованого в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 14.12.2010 N 50/15 (438/15) (оголошення N 45233), та звіту про результати проведення процедури відкритих торгів від 16.12.2010 N 1 переможцем за лотом N 3 "роботи з капітального ремонту будівель соціальної сфери в АР Крим (139 об'єктів)" визначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Професіонал" (код ЄДРПОУ 31095988, АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова/Леніна, 29/1) (далі - Учасник), ціна пропозиції якого становить 391275655 гривень.

Договір про закупівлю за державні кошти між Замовником та Учасником укладено 13.12.2010 р. N 1/1-20 (далі - Договір).

Згідно з пунктом 5.1 Договору фінансування робіт проводиться на підставі плану фінансування згідно з додатком N 4 до Договору, проміжними платежами на підставі документів, визначених пунктом 5.6 Договору.

Пунктом 5.15 Договору передбачено, що всі виплати по цьому Договору здійснюються після отримання Замовником відповідних бюджетних призначень. У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування та/або можливості здійснити платежі.

При цьому відповідно до пункту 6.1 Договору Учасник зобов'язався виконати роботи протягом 240 (двісті сорок) календарних днів.

Водночас за інформацією, вказаною у листі-зверненні Замовника, з метою виконання вимог пункту 4.2 договору про зміни до договору про продаж одиниць скорочення викидів від 14.09.2010 Національне агентство екологічних інвестицій України, як продавець, повинно бути єдиним головним розпорядником загальної суми договору, яка зберігається на рахунку продавця. Продавець має бути здатним використовувати загальну суму договору у відповідності до законодавства України.

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" в процесі реорганізації, шляхом перетворення Національного агентства екологічних інвестицій України було утворено Державне агентство екологічних інвестицій України.

Разом з тим Законом України від 23.12.2010 N 2857-VI "Про Державний бюджет України на 2011 рік" змінено статус Державного агентства екологічних інвестицій України з головного розпорядника бюджетних коштів на розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня. Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Міністерство екології та природних ресурсів України та відповідно змінено бюджетну програму з КПКВК 6351020 на КПКВК 2402020 "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату". Це в свою чергу вплинуло на те, що відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 N 348 (Постанова N 348), головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату", що надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, було також визначено Міністерство екології та природних ресурсів України.

Таким чином, зазначені зміни призвели до неможливості Замовника виконувати зобов'язання за Договором, у тому числі здійснювати платежі за виконані Учасником роботи.

У зв'язку з цим Замовником було порушене питання щодо повернення йому статусу головного розпорядника бюджетних коштів.

У результаті чого було прийнято ряд рішень, відповідно до яких:

- Замовнику повернуто статус головного розпорядника бюджетних коштів, що підтверджується внесенням змін до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" від 21.04.2011 N 3291-IV (Закон N 3291-VI) (набув чинності 19.05.2011);

- Замовника визначено головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату", що надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (внесено зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 N 348 (Постанова N 348));

- погоджено План заходів Прем'єр-міністром України 17.06.2011 за відповідною бюджетною програмою.

У зв'язку з цим паспорт бюджетної програми на 2011 рік Державного агентства екологічних інвестицій України за КПКВК 6351020 "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату" було затверджено лише 24.06.2011.

Ураховуючи вищевказане, Замовник фактично не міг виконувати фінансові зобов'язання за договором у період з 01.01.2011 р. по 24.06.2011.

При цьому пунктом 1 проекту додаткової угоди, наданої Замовником, передбачається викласти пункт 6.1 та 19.1 Договору у новій редакції, згідно з якою строк виконання робіт встановлюється до 07.04.2012, а строк дії договору до 01.06.2012.

Крім того, відповідно до наданого протоколу обшуку від 07.10.2011, складеного оперуповноваженим в ОВС ГУБОЗ МВС України старшим лейтенантом міліції Романюком С. М., у Замовника було вилучено оригінали документів та носії інформації, зокрема документи щодо закупівлі робіт з капітального ремонту будівель соціальної сфери у Автономній Республіці Крим (утеплення фасадів, заміна вікон і дверей у будівлях) (139 об'єктів).

Згідно з Актом про повернення документів, вилучених у ході обшуку 07.10.2011 у Державного агентства екологічних інвестицій України Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, на підставі листа СУ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим від 06.12.2011 N 6/71-11540, лише 14.12.2011 було повернуто Замовнику вилучені в ході обшуку документи.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами аналізу інформації та матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що у Замовника виникли документально підтверджені обставини, що не залежали від дій (бездіяльності) Замовника та Учасника, які в результаті спричинили невиконання зобов'язань сторонами за договором від 13.12.2010 р. N 1/1-20. Отже ці причини можна вважати об'єктивними, які створили розбіжності між сторонами, невідворотними і не залежали від дії чи не дії цих сторін.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

1. На підставі висновку за результатами здійсненого моніторингу, Мінекономрозвитку вважає, що Замовник може застосувати пункт 4 частини п'ятої статті 40 Закону при внесенні змін до договору від 13.12.2010 р. N 1/1-20 в частині продовження строку його дії шляхом укладення додаткової угоди у відповідності до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з дотриманням бюджетного законодавства.

2. Про прийняте рішення Замовнику необхідно поінформувати Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів.

VIII. Додаткова інформація

Згідно з пунктом 2.13 Порядку (Порядок N 155) висновок, наданий Мінекономрозвитку за результатами здійснення моніторингу закупівлі за зверненням замовника, має рекомендаційний характер і може бути самостійно врахований замовником під час проведення відповідної процедури закупівлі.

Пунктом 2.14 Порядку (Порядок N 155) визначено, що замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

Відповідно до пункту 2.15 Порядку (Порядок N 155), у разі коли за результатами моніторингу закупівлі за зверненням замовника з певних питань не виявлено порушень законодавства у сфері державних закупівель, моніторинг закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку з цих питань не здійснюється.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали