МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.04.2012 р. N 3304-04/16346-12

 

ДП "НАЕК "Енергоатом"
01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 3

Копія:

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
вул. Горького, 127, м. Київ, 03150


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів (ремонт (в обсязі ТО-5) дизельного агрегата типу 12ZV40/48 ДГС енергоблока N 1) (оголошення N 039430 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" 18.04.2011 N 46 (492)), проведеної ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 27.03.2012 N 3304-04/11262-12, лист Замовника від 06.04.2012 N 25/5555, зареєстрований у Мінекономрозвитку 13.04.2012 за N 12/48133-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 27.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено наступне.

Замовником усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку (Порядок N 155) не надано оригінал чи завірену в установленому порядку копію річного плану державних закупівель на 2011 рік.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів ("ремонт (в обсязі ТО-5) дизельного агрегата типу 12ZV40/48 ДГС енергоблока N 1") за кодом ДК 016-97 31.10.9 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.04.2011 N 308.

Відповідно до пункту 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованого в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), замовник указує, зокрема, адресу та електронну адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

При цьому у документації конкурсних торгів не зазначено адресу та електронну адресу осіб, уповноважених Замовником здійснювати зв'язок з учасниками, що не відповідає пункту 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

У пункті 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів встановлено, що Замовник відхиляє пропозиції учасників конкурсних торгів у разі, якщо вони не відповідають встановленим вимогам, зокрема статті 17 Закону.

Разом з тим у документації конкурсних торгів не встановлено спосіб документального підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у торгах, передбачених у пункті п'ятому частини першої статті 17 Закону, що не відповідає стандартній документації конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 18.05.2011 N 117 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн., у т. ч. ПДВ

1

ТОВ "Фортіс-ВКТ"

206815,99

2

ТОВ "Мотортех"

239814,41

3

ТОВ "Інсталл"

261933,12


Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, що протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) повинен містити підписи членів комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів, голови комітету з конкурсних торгів, відбиток печатки замовника та у пункті 7 (колонка 1) повинно бути зазначено, зокрема, ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі.

Водночас протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.05.2011 N ПР.3104.3/РТ (далі - протокол оцінки конкурсних торгів) не містить відбитка печатки Замовника, а у пункті 7 (колонка 1) Замовником не зазначено ідентифікаційні коди учасників процедури закупівлі, що не відповідає вимогам форми протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - розділ V) документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Фортіс-ВКТ" (ціна пропозиції становить 206815,99 грн., у т. ч. ПДВ), з яким укладено договір від 07.06.2011 N D-19/06-11.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів учасників повинні бути складені українською мовою.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фортіс-ВКТ" та ТОВ "Інсталл" містять документи, складені російською мовою, в тому числі:

ТОВ "Фортіс-ВКТ" надано "Решение ГСП ЧАЭС N 130 о возможности использования продукции (товаров, работ, услуг) поставщика";

ТОВ "Інсталл" надано "Приказ о назначении" від 28.02.2008.

Підпунктом 2 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено надання учасниками пропозиції конкурсних торгів за формою, наведеною у додатку N 1 до документації конкурсних торгів.

Разом з цим пункт 4 "Пропозиції конкурсних торгів", наданої ТОВ "Фортіс-ВКТ", не відповідає пункту 4 форми "Пропозиції конкурсних торгів", встановленої додатком N 1 до документації конкурсних торгів.

Пунктом 3 "Інша інформація" розділу V документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен надати заповнену картку обліку постачальника, підписану уповноваженою особою, з печаткою, за формою, наведеною у додатку N 4 "Картка обліку постачальника" документації конкурсних торгів (для учасника конкурсних торгів, якого було акцептовано).

При цьому серед наданих Замовником матеріалів відсутня картка обліку постачальника, підписана уповноваженою особою ТОВ "Фортіс-ВКТ", з печаткою, за формою, наведеною у додатку N 4 до документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частинах четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фортіс-ВКТ" та ТОВ "Інсталл" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22, частин четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

2. У відповідності до частини першої статті 207 та частини другої статті 208 Господарського кодексу України господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, може бути, на вимогу однієї із сторін або відповідного органу державної влади, визнано судом недійсним повністю або в частині. У разі визнання недійсним зобов'язання кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені законом.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали