МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.05.2012 р. N 3304-04/17956-08

 

Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради Львівської області
82100, м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 4

Копія:

Державній казначейській службі України
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти автомобіля вантажного (сміттєвозу Mercedes Benz типу Actros або еквівалента) (оголошення N 024550 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.01.2012 N 10(612), проведеної Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради Львівської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 09.04.2012 N 3304-04/13297-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 10.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі копій матеріалів, наданих Замовником для здійснення моніторингу, встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктами 3, 5, 6, 7, 8 та 9 Інструкції встановлено, що у колонці 1 указується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, у колонці 3 вказується джерело фінансування закупівлі, визначене згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону; у колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням ПДВ); у колонці 5 річного плану закупівель указується процедура закупівлі, яку планується проводити, відповідно до статті 12 Закону; у колонці 6 указується місяць поточного року, у якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі; у колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 3, 5, 6, 7, 8 та 9 Інструкції, річний план закупівель на 2012 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.01.2012 (протокол N 1), не містить: найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 24 і 30 частини першої статті 1 Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.02.2010 N 921, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 623/17918; джерела фінансування та процедури закупівлі щодо кожного предмета закупівлі; місяця поточного року, у якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі; прізвища, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, а очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення словами та податку на додану вартість.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю автомобіля вантажного (сміттєвозу Mercedes Benz типу Actros або еквівалента) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.01.2011 N 3.

Згідно з стандартною документацією конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованого в Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), документація конкурсних торгів повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника.

Разом з цим документації конкурсних торгів не містить відбитка печатки Замовника.

Частиною другою статті 16 Закону встановлено, що для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям як, зокрема: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Слід зазначити, що у частині другій статті 16 Закону встановлено імперативну норму щодо відповідності учасників кваліфікаційним вимогам.

При цьому у пункті 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що пропозиція конкурсних торгів повинна містити документи згідно з додатком 2 "Перелік документів, що повинен подати учасник торгів у складі своєї пропозиції конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів (далі - Додаток 2), зокрема довідку про наявність виробничих баз (при наявності), довідки про працівників підприємства (при наявності), довідку в довільній формі про досвід виконання аналогічних робіт чи послуг (якщо такі були).

Таким чином, умова щодо надання учасниками документального підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам "за наявності", визначена у пунктах 16, 17 та 18 Додатка 2, суперечить частині другій статті 16 Закону.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що документація конкурсних торгів повинна, зокрема, містити вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником, відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої статті 17 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 22.02.2012 до участі у процедурі надано наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Петрус"

1780000,00

2

ФОП Волкун М. М.

1815600,00

3

ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів"

1380000,00


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922 (далі - Форма), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що у пунктах 4 і 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію щодо дати оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, та спосіб отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою) відповідно.

Крім того, згідно з Формою, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів підписується головою комітету з конкурсних торгів та повинен містити відбиток печатки Замовника.

Разом з цим у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано дату оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, а також способу отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою), відсутній підпис голови (заступника голови) комітету з конкурсних торгів та відбиток печатки.

Рішення про відхилення пропозиції конкурсних ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів" як такої, що не відповідає технічним вимогам (пунктам 1, 15, 16, 19) документації конкурсних торгів та предмету закупівлі, на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 22.02.2012, що опублікований на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу (https://tender.me.gov.ua).

Крім того, відповідно до протоколу про відхилення пропозицій конкурсних торгів від 22.02.2012 розгляд та відхилення пропозицій учасників конкурсних торгів щодо закупівлі: автомобілі вантажні, сміттєвоз "Mercedec-Benz" тип. Actros, або еквівалент - 2 од. відбулося 22.02.2012 о 10 год. 00 хв., а розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до протоколу розкриття пропозицій відбулося об 11 год. 30 хв. 22.02.2012.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 17.03.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Петрус" та ФОП Волкун М. М., а переможцем процедури закупівлі відповідно до критеріїв оцінки, встановлених у додатку 3 "Критерії та методика оцінки пропозицій" документації конкурсних торгів Замовника, визначено ТОВ "Петрус" (ціна пропозиції становить 1780000 грн. з ПДВ), з яким укладено договір про закупівлю від 03.04.2012 N 31.

Відповідно до підпункту 7.1 пункту 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасник процедури закупівлі повинен подати у складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі, встановленим замовником, зокрема у пунктах 8, 9, 13 та 14 додатка 4 "Технічні вимоги" документації конкурсних торгів, а саме:

сертифікат відповідності на право виконання ремонтних робіт автомобільної техніки;

досвід роботи з експертно-імпортними операціями, підтверджений статистичними даними;

проведення першої реєстрації автомобіля в МРЕВ ДАІ, зняття з обліку та виписки довідки-рахунку покупцю;

висновок експерта про оцінку автомашин з врахуванням процентного зносу.

Усупереч вищезазначеним умовам документації конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Петрус" (крім сертифіката відповідності на право виконання ремонтних робіт автомобільної технік) і ФОП Волкун М. М. не містять відповідних документів.

Водночас пропозиція конкурсних торгів ФОП Волкун М. М. не містить документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази та наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, що суперечить вимогам статті 16 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та пропозиції конкурсних торгів не відповідають документації конкурсних, а також торгів відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Петрус" і ФОП Волкун М. М. на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Відповідно до пункту 5 Інструкції щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, затвердженої Наказом, у підпункті 2.1 інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Мінекономіки, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).

Разом з цим повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів не містить код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, що суперечить вимогам пункту 5 Інструкції щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, затвердженої Наказом.

Пунктом 4 Інструкції щодо заповнення форми повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі, затвердженої Наказом, передбачено, що у разі здійснення закупівлі товарів, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі.

Водночас повідомлення учасникам про результати процедури не містить код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, що суперечить вимогам Інструкції щодо заповнення форми повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі, затвердженої Наказом.

Крім того, у порушення Інструкції щодо заповнення форми оголошення про результати проведення торгів, затвердженої Наказом, у пункті 4.1 оголошення про результати проведення торгів Замовником не зазначено коду відповідного державного класифікатора.

Всупереч Інструкції щодо заповнення та формі звіту про результати проведення процедур відкритих торгів, затвердженої Наказом, у звіті про результати проведення процедур відкритих торгів від 18.04.2012 N 2 Замовником не зазначено:

- e-mail посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками, що передбачено підпунктом 1.4 пункту 1 форми звіту;

- код відповідного державного класифікатора, що передбачено пунктом 5 Інструкції;

- опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів, що передбачено підпунктом 7.5 пункту 7 форми звіту.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини першої статті 16, частини другої статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Додаткова інформація

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

2. У відповідності до частини першої статті 207 та частини другої статті 208 Господарського кодексу України, господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині. У разі визнання недійсним зобов'язання кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені законом.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали