МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.05.2012 р. N 3303-05/19337-12

 

ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз"
просп. Кірова / пров. Совнаркомовський, 52/1, м. Сімферополь, АР Крим, 95000

Копія:

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти труб сталевих (оголошення N 236877 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 19.12.2011 N 151 (597)), проведеної публічним акціонерним товариством "ДАТ "Чорноморнафтогаз" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 23.04.2012 N 3303-05/15111-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 23.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (далі - Наказ), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Відповідно до пунктів 3 та 6 Інструкції, у колонці 4 указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість, у колонці 7 вказується прізвище, ім'я, по батькові посадовох особи/посадових осіб замовника, який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів.

При цьому всупереч пунктам 3 та 6 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2012 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника (протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 02.12.2011 N 1701), не вказана очікувана вартість предмета закупівлі із зазначенням податку на додану вартість, та не зазначено прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / посадових осіб замовника, яка (які) відповідальна (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів, що не відповідає пунктам 3 та 6 Інструкції.

Рішення про застосування процедури та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю труб сталевих (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 07.12.2011 N 1742-т.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.01.2012 N 81-т до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Райагрострой-Перспектива"

лот N 1 - 9110720,89 грн.
лот N 2 - 8210801,04 грн.
лот N 3 - 6019600,32 грн.
лот N 4 - 5508500,46 грн.
лот N 5 - 5754600,00 грн.
лот N 6 - 8631900,00 грн.
лот N 7 - 8631900,00 грн.
лот N 8 - 9792749,34 грн.
лот N 9 - 9792749,34 грн.
лот N 10 - 9792749,34 грн.
лот N 11 - 9792749,34 грн.
лот N 12 - 9831999,36 грн.
лот N 13 - 9831999,36 грн.
лот N 14 - 9831999,36 грн.
лот N 15 - 9831999,36 грн.
лот N 16 - 9831999,36 грн.
лот N 17 - 9831999,36 грн.

2

ТОВ "Універсалоптторг-Х"

лот N 1 - 9113224,66 грн.
лот N 2 - 8212098,96 грн.
лот N 3 - 6020299,68 грн.
лот N 4 - 5509074,54 грн.
лот N 5 - 5755799,52 грн.
лот N 6 - 8633699,28 грн.
лот N 7 - 8633699,28 грн.
лот N 8 - 9794400,66 грн.
лот N 9 - 9794400,66 грн.
лот N 10 - 9794400,66 грн.
лот N 11 - 9794400,66 грн.
лот N 12 - 9835200,00 грн.
лот N 13 - 9835200,00 грн.
лот N 14 - 9835200,00 грн.
лот N 15 - 9835200,00 грн.
лот N 16 - 9835200,00 грн.
лот N 17 - 9835200,00 грн.


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою Наказом, передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник зазначає інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не указано способу подання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою) по лоту N 1 ТОВ "Універсалоптторг-Х".

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 23.02.2012 N 237-т переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленому у розділі V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів, визначено пропозицію ТОВ "Райагрострой-Перспектива", з яким укладено договори від 22.03.2012 (оголошення N 147094 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 28.03.2012 N 38 (640)).

Відповідно до пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів (далі - пункт 6 розділу III документації конкурсних торгів), учасник не повинен відступати від встановленої форми "Пропозиція конкурсних торгів".

У пункті 2 форми "Пропозиція конкурсних торгів" вказано, що сума податку на додану вартість зазначається цифрами та літерами.

Водночас в "Пропозиціх конкурсних торгів", поданих у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Універсалоптторг-Х" та ТОВ "Райагрострой-Перспектива", не указані суми податку на додану вартість цифрами та літерами, що не відповідає вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Згідно підпункту 6.2.1 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів (далі - підпункті 6.2.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів), учасник надає інформаційну довідку (численність службовців, які мають необхідні знання та досвід виконання умов договору про закупівлю, їх кваліфікація) із зазначенням посади, стажу роботи, надати завірені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника копії підтверджуючих кваліфікацію документів).

На виконання вимог підпункті 6.2.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів, учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів надані довідки, а саме:

довідка ТОВ "Універсалоптторг-Х" від 20.01.2012 N 105, в який зазначено, зокрема, що директор Цебро Ю. А. має диплом (ВР N 44715709) Харківської Національної академії ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю - правознавство;

довідка ТОВ "Райагрострой-Перспектива" від 24.01.2012 N 001091, в який зазначено, зокрема, що директор Клаванська М. А. має диплом (ХА N 100924) Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

При цьому в супереч вимозі, встановленій в підпункті 6.2.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів, у складі пропозицій конкурсних торгів не надано копії документів, підтверджуючих кваліфікацію директорів.

Пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Універсалоптторг-Х" та ТОВ "Райагрострой-Перспектива" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частин четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 та абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договорів від 22.03.2012, укладених з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з цим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали